[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Twijfelaars geven doorslag bij invoering corona-app

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Jun 2020 05:27:14 +0000

Twijfelaars geven doorslag bij invoering corona-app

Nederlanders hebben sterk uiteenlopende meningen over de wenselijkheid van een 
tracking-and-tracing corona-app. Sommigen zouden de app liever vandaag dan 
morgen installeren, terwijl anderen het kwalijk vinden dat de overheid deze app 
wil introduceren. Daarnaast is er een 'zwevende' groep die meer informatie 
nodig heeft over de voorwaarden en eigenschappen van de app. Deze groep 
twijfelaars is mogelijk doorslaggevend voor het streven van het kabinet om de 
gewenste dekkingsgraad van 60% te halen. Dit blijkt uit een keuze-experiment 
dat is uitgevoerd door onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Maastricht en 
de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vanaf 9 juni zijn de hoofdresultaten zijn voor iedereen toegankelijk op 
www.tudelft.nl/coronaapp<http://www.tudelft.nl/coronaapp>

[cid:B0968E7A-1F83-4AB2-803C-F9354F5AB32A@home]

Om de verspreiding van het coronavirus te helpen bestrijden, werkt de 
Nederlandse overheid momenteel aan de ontwikkeling van een tracking-and-tracing 
app. Het kabinet streeft ernaar dat minimaal 60% van de Nederlanders de 
corona-app installeert. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, hangt in 
belangrijke mate af van de voorkeuren van de potentiele gebruikers van de app.

Om deze voorkeuren te onderzoeken, zetten onderzoekers van de TU Delft, de 
Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit een keuze-experiment op. Aan 
een willekeurig getrokken steekproef van 926 Nederlanders werden verschillende 
varianten van de app werden voorgelegd. Deelnemers werd vervolgens gevraagd 
welke app zij liever zouden installeren, en of zij de app waar hun voorkeur 
naar uitging ook daadwerkelijk zouden installeren.

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers zeer verschillend denken over het 
installeren van de corona-app. De onderzoekers doen al jarenlang onderzoek naar 
voorkeuren van Nederlanders over overheidsbeleid in verschillende domeinen, 
maar zulke grote tegenstellingen hebben zij niet eerder gezien. Een 
samenvatting van de hoofdbevindingen:

Voorstanders van de app
Sommige deelnemers zouden de app liever vandaag dan morgen installeren. Zij 
zien het als een effectief middel om het coronavirus in te dammen en om zoveel 
mogelijk besmettingen te voorkomen. Ook zijn er deelnemers die de app zouden 
installeren om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Deelnemers 
die aangeven de app te zullen installeren zeiden bijvoorbeeld:

"Ik wil dat Covid-19 stopt en heb er alles voor over dat verdere verspreiding 
wordt tegengegaan."
 "Ik ben mantelzorger en wil geen anderen, kwetsbaren, besmetten. Dat is dan 
ook de grootste reden dat ik zo'n app wil instaleren."

Tegenstanders van de app
De groep deelnemers die aangeeft de app onder geen beding te installeren is 
ongeveer even groot als de groep die aangeeft dat zij de app wel zouden 
installeren. Tegenstanders vinden dat de app een te zware inbreuk is op hun 
privacy.

"Dit systeem geeft mij het gevoel als een hond aan de ketting."
"Het belangrijkste vind ik privacy. Dat kan nooit 100 procent gegarandeerd 
worden. Zeker niet als je gegevens gedeeld worden met de GGD."

Verdeeldheid over beleid
De deelnemers aan het keuze-experiment verschillen niet alleen van mening over 
de wenselijkheid van de app an sich, maar ook over de wenselijkheid van 
verschillende mogelijke beleidskeuzes. Hierin zijn twee clusters te 
onderscheiden:

Het eerste cluster vindt dat de melding van een contact met een besmet persoon 
niet alleen naar de persoon zelf maar ook naar de GGD moet gaan, en vindt dat 
winkels en horeca mensen mogen weigeren die de app niet op hun telefoon hebben 
staan. Deze deelnemers zijn sneller geneigd om de app te installeren als de 
positieve maatschappelijke effecten (bijvoorbeeld het voorkomen van 
besmettingen en sterfgevallen) groot zijn.

Het tweede cluster is juist tegen een meldplicht aan de GGD en de mogelijkheid 
van winkels om mensen te weigeren als zij geen corona-app hebben. Zij vinden de 
positieve maatschappelijke effecten minder belangrijk.

Het belang van de middengroep
Het kabinet streeft ernaar dat minimaal 60% van de Nederlanders de corona-app 
installeert. Uit het keuze-experiment blijkt dat er een grote twijfelende 
middengroep is die veel vragen over de app heeft, en de app waarschijnlijk pas 
installeert als deze vragen zijn beantwoord.

Krijg je bijvoorbeeld ook een melding waar en binnen welke afstand het contact 
met een besmet persoon plaatsvond, en hoe lang het contact duurde? En op basis 
van welke gronden heeft het kabinet besloten om deze informatie wel of niet te 
geven? De onderzoekers adviseren dan ook om bij de introductie van de app zo 
duidelijk mogelijk te communiceren hoe de app precies werkt en waarom bepaalde 
beleidskeuzes zijn gemaakt.

Timing van de introductie
Verschillende deelnemers uit de twijfelende middengroep benadrukken het belang 
van grondig onderzoek. Zij vrezen dat de app tot een gevoel van 
schijnveiligheid leidt, waardoor mensen zich minder goed aan de maatregelen 
gaan houden. Deze behoefte van de twijfelende middengroep aan zorgvuldigheid en 
bewijs leidt tot een dilemma: moet de app zo snel mogelijk gelanceerd worden, 
om tegemoet te komen aan de behoefte van Nederlanders die de app liever vandaag 
dan morgen installeren? Of komt de overheid tegemoet aan de behoefte van de 
twijfelende middengroep, en wordt de app pas gelanceerd als er meer kennis is 
over bijvoorbeeld de risico's van schijnveiligheid en voorkeuren van 
Nederlanders over het wel of niet verstrekken van detailinformatie over de 
locatie en het tijdstip van contact met een besmet persoon?

Waarom een keuze-experiment?
Op dit moment worden voorkeuren vaak gemeten via opiniepeilingen waarin 
bijvoorbeeld wordt gevraagd of je de app wel of niet zou installeren. Een 
nadeel van dit type peilingen is dat deelnemers niet precies weten waar zij hun 
voorkeuren over uiten. Het is moeilijker om antwoord te geven op de vraag 
'vindt u de volksgezondheid belangrijker of privacy belangrijker' dan om een 
keuze te maken tussen twee corona-apps die verschillen in de mate waarin de app 
helpt om het coronavirus in te dammen en de privacy waarborgt. Een 
keuze-experiment maakt het mogelijk om te analyseren hoe Nederlanders 
verschillende kenmerken van de corona-app meewegen in hun beslissing om deze 
wel of niet te installeren.

Meer informatie
De resultaten van het keuze-experiment zijn te raadplegen via 
www.tudelft.nl/coronaapp<http://www.tudelft.nl/coronaapp>

Het onderzoek is uitgevoerd door Niek Mouter (TU Delft), Roselinde Kessels 
(Universiteit Maastricht), en Marion Collewet (VU Amsterdam), in samenwerking 
met het RIVM.

De dataverzameling is gefinancierd vanuit de Elinor Ostrom beurs van Roselinde 
Kessels.

Voor meer informatie, neem contact op met Niek Mouter (TU Delft) 
n.mouter@xxxxxxxxxx of Ilona van den Brink (communicatie TU Delft), 
015-2784259, i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.


PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Twijfelaars geven doorslag bij invoering corona-app - Ilona van den Brink