[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Twee bits in één atoom

  • From: Jerwin de Graaf <J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 27 Aug 2020 09:30:21 +0000

Twee bits in één atoom

Onderzoekers van de TU Delft zijn erin geslaagd om twee verschillende soorten 
magnetisme in een enkel atoom onafhankelijk van elkaar te manipuleren. Het 
onderzoek is van belang voor de ontwikkeling van uiterst kleine vormen van 
dataopslag. De nieuwe ontdekking maakt het mogelijk om, op termijn, twee bits 
aan informatie op te slaan in één atoom.

[cid:image003.jpg@01D67C65.6F715DD0]Het magnetisme van een atoom ontstaat 
doordat elektronen rondom de atoomkern draaien. Die draaibewegingen vallen in 
twee categorieën uiteen. "Vergelijk het met de Aarde die om de zon draait," 
legt onderzoeksleider Sander Otte uit. "Aan de ene kant is er de omwenteling 
van de Aarde om de zon, die een jaar duurt. Aan de andere kant draait de Aarde 
ook om zijn eigen as, wat tot de dag/nacht-cyclus leidt." Zo is het ook met een 
elektron rondom een atoom: de omwenteling om de atoomkern heen heet het 
baanimpulsmoment en de rotatie van het elektron om zijn eigen as het 
spinimpulsmoment, of kortweg spin.

Linksom of rechtsom
Elk van die bewegingen kun je in principe gebruiken om informatie op te slaan. 
Het baanimpulsmoment kan bijvoorbeeld linksom of rechtsom gaan. Deze twee 
draairichtingen kunnen de '0' en de '1' van een bit voorstellen. De spin heeft 
ook twee mogelijke draairichtingen. Dus in theorie zou je twee bits aan 
informatie kwijt moeten kunnen in één enkel atoom. "Maar in de praktijk valt 
dat tegen", vervolgt Otte. "Als je de baanrichting omdraait, dan verandert de 
spinrichting vrijwel altijd mee en andersom."

Het Delftse onderzoek, dat in samenwerking met Spaanse en Chileense 
onderzoekers is uitgevoerd, maakt het mogelijk om alleen de baanrichting om te 
draaien zonder de spinrichting te beïnvloeden. Dat dit nu toch is gelukt, is 
met dank aan een fenomeen dat ooit is voorspeld door Einstein en de Nederlandse 
natuurkundige Wander Johannes de Haas. Volgens dit Einstein-de Haaseffect kan 
de omklapping van de baanrichting óók worden gecompenseerd door een onmeetbaar 
kleine rotatie van de omgeving - in dit geval het stukje metaal waar het atoom 
deel van uitmaakt. Dit effect was niet eerder waargenomen op de schaal van een 
enkel atoom, laat staan dat het kon worden toegepast voor de manipulatie van 
atomair magnetisme.

Perfecte scheiding
De onderzoekers maakten gebruik van een tunnelmicroscoop, waarin een heel 
scherpe naald atomen aftast en deze zelfs naar believen kan verplaatsen. 
Gewoonlijk maakt een magnetisch atoom contact met verscheidene buuratomen, die 
het magnetisme verstoren. Otte en zijn team bereikten de perfecte scheiding 
tussen spin- en baanimpulsmoment die nodig was voor het onderzoek door een 
magnetisch ijzeratoom exact bovenop één enkel niet-magnetisch stikstofatoom te 
positioneren. Zo creëerden ze een ideale geometrie die in de natuur zelden 
spontaan ontstaat.

De mogelijkheid om bits op te slaan in individuele atomen zou de bestaande 
opslagcapaciteit vele duizenden malen vergroten. Toch waarschuwt Otte dat het 
nog lang niet zover is. "Het voornaamste resultaat is dat we weer een stapje 
verder zijn gekomen in ons vermogen om atomen, en zelfs de elektronen die 
daaromheen draaien, naar onze hand te zetten. Dat is een prachtig doel op zich."

***

Meer informatie

Paper: "Complete reversal of the atomic unquenched orbital moment by a single 
electron", R. Rejali, D. Coffey, J. Gobeil, J. W. González, F. Delgado and A. 
F. Otte, npj Quantum Materials

Afbeelding: artist's impression van het bestudeerde atoom onder de naald van 
een tunnelmicroscoop. Het spin- en baansimpulsmoment zijn aangegeven met 
respectievelijk een kleine en een grote pijl.

Contact:

Prof. dr. Sander Otte
+31 6 26 72 08 10
a.f.otte@xxxxxxxxxx<mailto:a.f.otte@xxxxxxxxxx>

Jerwin de Graaf (persvoorlichter TU Delft)
+31 6 42 71 72 27
j.n.degraaf@xxxxxxxxxx<mailto:j.n.degraaf@xxxxxxxxxx>


JPEG image

JPEG image

Attachment: 2bits1atoom.png
Description: 2bits1atoom.png

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Twee bits in één atoom - Jerwin de Graaf