[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Toerisme en luchtvaart maken Parijse doelen onhaalbaar

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Nov 2017 08:13:41 +0000

Toerisme en luchtvaart maken Parijse doelen onhaalbaar

In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking negen keer zo veel kilometers als in 
2015, en over dezelfde periode verdubbelt de gemiddelde reisafstand van alle 
toeristische reizen. De luchtvaart, voor 90% toerisme, ontkomt niet aan een 
sterke afname van de groei of zelfs geen groei, als we de klimaatdoelen willen 
halen. Dat zegt Paul Peeters, die op woensdag 15 november op dit onderwerp 
promoveert aan de TU Delft.

Enorme groei
De stijgende CO2-emissies van het wereldwijde toerisme maken het onmogelijk om 
de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat wordt veroorzaakt door de enorme 
groei van het gebruik van het vliegtuig door vakantiegangers en zakenreizigers. 
In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking naar verwachting ruwweg negen keer 
zo veel kilometers als in 2015 en verdubbelt de gemiddelde per reis afgelegde 
afstand. Het aandeel van de luchtvaart in de CO2-emissies van toerisme groeit 
van 50% in 2005 naar ruim 75% in 2100, terwijl verreweg de meeste reizen per 
auto worden afgelegd. Dat becijfert TU-promovendus Paul Peeters, tevens lector 
aan NHTV Breda University of Applied Sciences. Toeristen zijn nu 
verantwoordelijk voor ongeveer vijf procent van alle CO2-emissies, maar dit 
aandeel zal sterk gaan stijgen.

Nauwelijks effect
De ICAO (International Civil Aviation Organisation) is verantwoordelijk voor 
het verminderen van de emissies door de internationale luchtvaart. De in 2016 
door ICAO aangekondigde maatregelen zullen echter nauwelijks effect hebben, zo 
blijkt uit het proefschrift van Peeters. Zelfs een combinatie van sterke 
maatregelen, zoals een 200% ticket-taks, $1000/ton CO2 koolstofbelasting, 
maximale inzet op technologie, 90% subsidie op duurzame biobrandstoffen en $200 
miljard investeringen per jaar in hogesnelheidsspoorlijnen, niet leidt tot 
economisch en klimatologisch duurzame ontwikkeling van toerisme. Om dat te 
bereiken zijn additioneel directe volumemaatregelen nodig die de luchtvaart 
onder het huidige niveau houden. Daarbij kan worden gedacht aan internationale 
afspraken over een beperking van aan het aantal vluchten op luchthavens. In de 
huidige discussie wordt te veel verwacht van technologische ontwikkeling in de 
luchtvaart, maar deze kan nooit de volumegroei compenseren.

ICAO
De belangrijkste aanbeveling voor beleidsmakers is volgens Peeters dan ook om 
beleid te formuleren waarmee het volume van de luchtvaart kan worden beperkt en 
daarmee de groei van de reisafstand. Het overlaten van het klimaatbeleid voor 
internationale luchtvaart aan ICAO, zoals nu het geval is, is volgens hem bijna 
een garantie voor het mislukken ervan. De ICAO behartigt vooral de belangen van 
de luchtvaartindustrie, waardoor niet valt te verwachten dat de ICAO in staat 
zal zijn het wereldwijde volume van de luchtvaart te verminderen. Daarom zouden 
landen ook verantwoordelijk moeten worden voor de emissies van internationale 
vluchten vanaf hun luchthavens.

Motor van de economie?
In 2016 publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het 
kritische rapport 'De mainports voorbij' en stelde daar de groeiambitie van 
Schiphol ter discussie. Het proefschrift voegt een nieuwe dimensie toe aan deze 
discussie, zeker op middellange termijn. Als we de klimaatdoelen van Parijs 
willen halen, dan ontkomt luchtvaart niet aan een sterke afname van de groei en 
zeker ook krimp in rijke landen. Dat is niet bepaald een goed aanknopingspunt 
om de Nederlandse economie aan op te hangen. Het proefschrift laat zien dat het 
merkwaardig is dat de klimaateffecten van luchtvaart niet in de groeidiscussie 
worden meegenomen. Investeringsbesluiten over Lelystad, Schiphol en andere 
luchthavens hebben effecten voor vele decennia, dus het is relevant met 
lange-termijnscenario's rekening te houden.

Meer informatie
15 november 2017, start 12:30 uur (lekenpraatje 12.00 uur), Aula, TU Delft
Promotie P.M. Peeters: Tourism's impact on climate change and its mitigation 
challenges.
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A615ac06e-d389-4c6c-810e-7a4ab5818e8d
Promotores: prof.dr.ir. W.A.H. Thissen (faculteit TBM, TU Delft) en prof.dr. 
V.R. van der Duim (Wageningen University & Research).
Contact Paul Peeters: https://www.cstt.nl/Staff/Paul-Peeters/8, ;
paul.peeters1000@xxxxxxxxx<mailto:paul.peeters1000@xxxxxxxxx>, 06-23731708
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer: 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 015-2781751, 
06-14015008.
Persvoorlichter NHTV Breda Anouck Storms, 
storms.a@xxxxxxx<mailto:storms.a@xxxxxxx>, press@xxxxxxx<mailto:press@xxxxxxx>, 
076-533 2561, 06-23984500


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Toerisme en luchtvaart maken Parijse doelen onhaalbaar - Roy Meijer