[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: ‘Te weinig ambitie bij noodzakelijke modernisering Nederlands spoor’

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 6 Nov 2018 15:50:44 +0000

‘Te weinig ambitie bij noodzakelijke modernisering Nederlands spoor’

[cid:image003.jpg@01D475F0.DBF53CB0]Het Nederlandse spoor zou veel sneller 
moeten overschakelen naar de moderne Europese communicatie-standaard ERTMS voor 
besturing en beveiliging. Dat stelt hoogleraar Railway Traffic Operations & 
Management Rob Goverde in zijn intreerede aan de TU Delft op vrijdag 9 november.

Dynamiek
‘Wereldwijd gebeurt er van alles op het spoor. Zo breidt China zijn 
hogesnelheidsnet razendsnel uit. En ook het Europese hogesnelheidsnetwerk trekt 
steeds meer reizigers als duurzaam en snel alternatief voor vliegen. Hetzelfde 
geldt voor de internationale goederenspoorverbindingen’, constateert prof. Rob 
Goverde in zijn intreerede ‘Waar gaan we heen met het spoor?’.

Modernisering
Om deze groei mogelijk te maken, bevindt het spoor zich internationaal in een 
transitie naar een modern digitaal railverkeerssysteem met continue draadloze 
communicatie voor een efficiënte beveiliging en beheersing van het 
treinverkeer. En ook de dienstregeling wordt steeds nauwkeuriger, zodat het 
spoor optimaal benut kan worden; waarbij de treinbesturing wordt ondersteund 
met snelheidsadviezen gekoppeld aan intelligente verkeersmanagementsystemen. 
Automatische treinbesturing is intussen standaard in moderne metrosystemen en 
zal in de toekomst ook op andere spoorsystemen worden toegepast om de hoogste 
benutting van het spoor te kunnen realiseren.

Nederland
‘Uiteraard speelt dit alles ook in Nederland’, vervolgt Goverde. ‘Het 
Nederlandse spoor is een van de drukste in Europa, terwijl de vraag naar 
spoorvervoer van zowel reizigers als goederen, blijft stijgen. Helaas moet ik 
echter constateren dat het ambitieniveau hier erg laag ligt in de overgang naar 
een modern digitaal railverkeersysteem. Tot 2030 worden slechts enkele 
trajecten in Nederland gemoderniseerd naar ERTMS.’ Specifiek gaat het dan om de 
omschakeling van het oude Nederlandse seinstelsel en ATB-systeem naar ERTMS 
voor de beveiliging. ‘ERTMS biedt echter veel bredere kansen dan alleen op 
veiligheidsgebied; het kan ook efficiëntere besturing van het treinverkeer 
mogelijk maken. Maar vooralsnog wordt de modernisering van de beveiliging en 
het verkeersmanagement niet in samenhang bekeken.’

Tweede Kamer
‘ERTMS maakt continue communicatie mogelijk tussen de trein en de 
verkeersleiding. Machinisten kunnen daarmee veel beter worden ondersteund om te 
kunnen inspelen op de actuele verkeerssituatie. Treinen kunnen dan aanzienlijk 
energiezuiniger rijden en onnodig stoppen wordt voorkomen. Verder maakt ERTMS 
het mogelijk om treinen dichter op elkaar te laten rijden, waardoor de 
capaciteit van het net omhoog gaat.’
Er is volgens Goverde dus alle reden om snel over te schakelen op ERTMS en 
daarbij breder te kijken dan alleen vervanging van de beveiliging. De Tweede 
Kamer beslist binnenkort over de geplande voortgang van het systeem.

Ook dienstregeling beter
In de toekomst zullen in het railsysteem nog veel innovaties worden 
doorgevoerd, verwacht Goverde. ‘Wij zijn in een Europees project bijvoorbeeld 
aan het kijken naar virtual coupling van treinen, waardoor treinen nog weer 
dichter op elkaar kunnen rijden. En, zoals gezegd, wordt ook de dienstregeling 
steeds nauwkeuriger, zodat het spoor optimaal benut kan worden.

In het Programma Hoogfrequent Spoor wordt hard gewerkt om elke tien minuten een 
intercity te realiseren op de drukste trajecten in Nederland voor 2028, samen 
met meer sprinters en ook nog voldoende ruimte voor goederentreinen.’

‘Hoe dan ook, de huidige overgang naar moderne digitale technologie is een 
uitdaging voor de van oudsher conservatieve spoorsector. De overgang vraagt een 
innovatieve integrale aanpak met als doel een veilig, efficiënt en betrouwbaar 
vervoerssysteem.’

Voor meer informatie:
Karlijn Spoor, Communicatieadviseur Civiele Techniek & Geowetenschappen, 
K.Spoor@xxxxxxxxxx<mailto:K.Spoor@xxxxxxxxxx> +31 (0)6 41612272

Wilt u geen persberichten van de TU Delft meer ontvangen? Stuur een mailtje 
naar m.h.m.kester@xxxxxxxxxx<mailto:m.h.m.kester@xxxxxxxxxx>.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: ‘Te weinig ambitie bij noodzakelijke modernisering Nederlands spoor’ - Roy Meijer