[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: TU Delft ontwikkelt virtuele coach voor patiënten met posttraumatische stressstoornis

  • From: Claire Hallewas <C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Jan 2018 08:12:31 +0000

English version<https://www.tudelft.nl/index.php?id=34909&L=1>

TU Delft ontwikkelt virtuele coach voor patiënten met posttraumatische 
stressstoornis

Een virtuele coach kan in de toekomst positief bijdragen aan de therapie van 
mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), zoals oorlogsveteranen 
en slachtoffers van seksueel misbruik tijdens hun jeugd. Zo'n coach kan 
patiënten motiveren om hun therapie vol te houden en hen helpen met het ophalen 
van traumatische herinneringen als onderdeel van een exposuretherapie. Myrthe 
Tielman, die op donderdag 25 januari aan de TU Delft promoveert, ontwikkelde de 
virtuele coach.

De promotie van Tielman is onderdeel van het grotere project 'Virtual eCoaching 
and Storytelling technology for Post-traumatic  stresst disorder 
treatment<http://ii.tudelft.nl/vesp/>' (VESP), dat een thuisbehandeling voor 
mensen met PTSS wil ontwikkelen. TU Delft houdt zich binnen dit project bezig 
met de technische ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van een 
virtuele coach. De Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op de klinische 
evaluatie.

'Zo'n computersysteem biedt een mogelijke verlichting voor de kosten in de 
geestelijke gezondheidszorg, en een toegankelijke manier van het volgen van 
therapie.  De inzet van e-health toepassingen kan bijvoorbeeld een oplossing 
bieden voor patiënten die ver moeten reizen, maar ook voor patiënten die hun 
ervaringen liever privé houden', vertelt Tielman. Virtual reality wordt steeds 
vaker toegepast in de behandeling van psychische klachten. De door de TU Delft 
ontwikkelde technologie kan in de toekomst mogelijk worden toegepast om 
patiënten met een posttraumatische stressstoornis te helpen.

Exposuretherapie
De virtuele coach richt zich op twee specifieke groepen: oorlogsveteranen en 
volwassen slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd - groepen die 
beiden vaak te maken hebben gehad met meerdere traumatische ervaringen. 
Exposuretherapie, een veelgebruikte behandeling bij posttraumatische 
stressstoornis, draait om het confronteren van herinneringen aan zulke 
gebeurtenissen in plaats van het wegstoppen ervan. Tielman heeft de klinische 
praktijk van deze therapie in een computerprogramma gegoten. Nu kan een 
virtuele coach dus helpen bij het terughalen van traumatische gebeurtenissen.

Karakter
De virtuele coach is een karakter op het computerscherm. Patiënten kunnen hun 
eigen virtuele coach deels zelf samenstellen door het kiezen van een uiterlijk 
en stem. 'Soms bepaalt het systeem hoe de coach er uit ziet, bijvoorbeeld om te 
voorkomen dat de virtuele coach lijkt op de dader van het seksueel misbruik', 
verklaart Tielman. De menselijke therapeut kan het verloop van de virtual 
reality therapie op afstand volgen en indien nodig contact opnemen met de 
patiënt.

[7Coaches]
Diverse gepersonaliseerde virtuele coaches

Gerichte interactieve vragen
'Met behulp van gerichte vragen assisteert de virtuele coach bij het zo goed 
mogelijk terughalen van de gebeurtenissen, de omgeving waarin die plaatsvonden 
en de gevoelens waarmee dat gepaard ging', legt Tielman uit. 'Deze vragen 
spitsen zich toe op de specifieke situatie van de patiënt. Diende de veteraan 
in Afghanistan of Libanon? En vond de traumatisch gebeurtenis binnen of buiten 
plaats? Afhankelijk van de gegeven antwoorden maakt het computersysteem 
automatisch een vervolgstap, bijvoorbeeld het vragen naar het weer of de 
legerbasis. Bij slachtoffer van seksueel misbruik kun je je voorstellen dat de 
vragen eerder over bijvoorbeeld de woonkamer en de dader gaan'.

[Diary map]
In een digitaal dagboek kunnen bijvoorbeeld ook kaarten toegevoegd worden die 
betrekking hebben op de herinnering.

Motiverende teksten
Tielman heeft ook gewerkt aan hoe het systeem de patiënt een hart onder de riem 
zou kunnen steken met motiverende teksten. 'Denk bijvoorbeeld aan een 
geruststellende boodschap als het wat minder goed gaat met een patiënt of een 
compliment als de therapie goed verloopt', aldus Tielman. 'Deze teksten zijn 
gebaseerd op de kennis en ervaring van therapeuten waarmee we samenwerken. 
Dankzij die input weet het computerprogramma nu bijvoorbeeld ook dat  klachten 
soms eerst erger worden voordat het uiteindelijk beter gaat en kan de virtuele 
coach daar met het stellen van vragen op in spelen'. Er is ook gekeken naar hoe 
de virtuele coach patiënten zou kunnen stimuleren om in bepaalde situaties toch 
contact op te nemen met de menselijke hulpverlener.

[Diary full]
Een voorbeeld van een gevuld dagboek en coach, met teksten, kaarten, foto's en 
emoties.

3D-omgeving
Een dagboek waaraan foto's en beelden kunnen worden toegevoegd en gevoelens 
kunnen worden genoteerd, ondersteunt de patiënt in de virtual reality therapie. 
De patiënt kan met behulp van de virtuele coach de situatie uit de traumatische 
herinnering beschrijven in het dagboek. Hierna kan de patiënt deze situatie ook 
nabouwen in een bijhorende virtuele 3D-omgeving, ontwikkeld door de TU Delft 
Computer Graphics and Visualization<https://graphics.tudelft.nl/> groep. Denk 
bijvoorbeeld aan het nabouwen van Camp Holland of de kinderkamer van het 
misbruik slachtoffer. In de eigen vertrouwde omgeving kan de patiënt zich dan 
virtueel begeven op de plaats van de gebeurtenis, herinneringen ophalen en deze 
structureren.

[cid:image012.jpg@01D394F3.75B0C840]
3D-omgeving t.b.v. therapie voor oorlogsveteranen

Vervolgonderzoek
Het promotieonderzoek van Tielman maakt deel uit van het - door NWO 
gefinancierde -  grotere onderzoeksproject 'Virtual eCoaching and Storytelling 
technology for Post-traumatic stress disorder treatment', ofwel VESP.  Binnen 
dit project houdt de TU Delft zich bezig met de technische ontwikkeling van met 
name de virtuele coach. Het systeem is met een kleine groep voormalig patiënten 
en studenten getest. De Erasmus Universiteit Rotterdam zal de effectiviteit van 
de therapie, inclusief de in Delft ontwikkelde virtuele coach, verder testen. 
Hiervoor wordt nauw samengewerkt met GGZ Delfland, Lucertis , Centrum'45 en 
Ambulatorium EUR.
Het consortium zoekt<https://ambulatoriumerasmusuniversiteit.nl/> nog patiënten 
die willen deelnemen aan het onderzoek.

Meer informatie
Het proefschrift van Myrthe Tielman: 'A Virtual Agent for Post-Traumatic Stress 
Disorder 
Treatment<https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A21756661-2d92-447d-8ac7-0cd2b1b6dc8b?collection=research>',
 DOI: 10.4233/uuid:21756661-2d92-447d-8ac7-0cd2b1b6dc8b.
Het VESP-project<http://ii.tudelft.nl/vesp/>.
De afdeling 'Interactive 
Intelligence'<https://www.tudelft.nl/ewi/over-de-faculteit/afdelingen/intelligent-systems/interactive-intelligence/research/>
 van de TU Delft.
Aanmelden<https://ambulatoriumerasmusuniversiteit.nl/> voor het onderzoek via 
Ambulatorium Erasmus Universiteit Rotterdam.
Video<https://youtu.be/FjZo6sq2Z4o?list=UUm-zjar9WaFaIJx371bFLaA> uitleg 
virtuele therapie voor veteranen.
Video<https://youtu.be/SO-X5R-fwJs?list=UUm-zjar9WaFaIJx371bFLaA> uitleg 
virtuele therapie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd.
Dit persbericht<https://www.tudelft.nl/index.php?id=34909> vindt u ook op de 
website van de TU Delft.

Contact
Myrthe Tielman (promovenda TU Delft), 
m.l.tielman@xxxxxxxxxx<mailto:m.l.tielman@xxxxxxxxxx>, 06 43545851
Willem-Paul Brinkman (co-promotor Myrthe Tielman), 
W.P.Brinkman@xxxxxxxxxx<mailto:W.P.Brinkman@xxxxxxxxxx> , 015 2783534
Mark Neerincx (promotor Myrthe Tielman), 
M.A.Neerincx@xxxxxxxxxx<mailto:M.A.Neerincx@xxxxxxxxxx> , 015 2787106
Claire Hallewas (persvoorlichter TU Delft), 
c.r.hallewas@xxxxxxxxxx<mailto:c.r.hallewas@xxxxxxxxxx>, 06 40953085

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
www.platformwetenschapscommunicatie.nl<file:///\\www.platformwetenschapscommunicatie.nl>.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.


JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: TU Delft ontwikkelt virtuele coach voor patiënten met posttraumatische stressstoornis - Claire Hallewas