[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Recordsmelt van de Groenlandse ijskap in 2019, en daar blijft het niet bij

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 20 Aug 2020 15:04:28 +0000

Recordsmelt van de Groenlandse ijskap in 2019, en daar blijft het niet bij

De smelt van de Groenlandse ijskap brak in 2019 een nieuw record. Dat is de 
conclusie van een team van internationale poolonderzoekers, onder wie Bert 
Wouters (Universiteit Utrecht/TU Delft), op grond van hun evaluatie van 
satellietwaarnemingen en gegevens van computermodellen. Zij presenteren hun 
bevindingen vandaag in Nature Communications Earth & Environment. In de eerder 
deze maand gepubliceerde 'State of the Climate' tonen Wouters et al. aan dat 
ook andere gletsjers in het noordpoolgebied flink zijn aangetast door de zomer 
van 2019. In nog weer een andere publicatie in Nature Communications Earth & 
Environment van de vorige week laten zij zien dat de toekomst er somber uitziet 
voor de Groenlandse ijskap: zelfs als het klimaat afkoelt, blijven de gletsjers 
van Groenland massa verliezen.

Record ijsverlies Groenlandse ijskap
Met 532 miljard ton was het totale verlies aan massa van de Groenlandse ijskap 
hoger dan in 2012, het vorige recordjaar (464 miljard ton), wat overeenkomt met 
een wereldwijde gemiddelde zeespiegelstijging van 1,5 mm. Na twee jaar van 
minder smelten in 2017 en 2018 stevent de ijskap nu weer af op toenemend 
massaverlies. De vijf grootste verliesjaren waren in het afgelopen decennium.

Arctische gletsjers krijgen een klap
Ook de Arctische gletsjers hebben de hitte van 2019 gevoeld en hebben een 
flinke klap gekregen, aldus Wouters et al. in de State of the Climate 
2019<https://www.ametsoc.org/index.cfm/ams/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/state-of-the-climate/>,
 de jaarlijkse samenvatting van het wereldwijde klimaat dat als supplement bij 
het Bulletin of the American Meteorological Society wordt gepubliceerd. 
Wouters: 'Het recordverlies aan massa van de Groenlandse ijskap in 2019 strookt 
met het algemene beeld van een snel opwarmende Noordpool. De andere, kleinere 
gletsjergebieden op de Noordpool, zoals Alaska en Arctisch Canada, ervoeren dat 
jaar ook extreme smelt in de zomer, met een sinds het begin van de 
satellietmetingen<https://gracefo.jpl.nasa.gov/> ongekend ijsverlies. Binnen 
een paar maanden verloren ze ongeveer 700 kubieke kilometer ijs. Een deel 
hiervan was wintersneeuw, wat leidde tot een nettoverlies van 510 km3 in 2019. 
Dat is meer dan drie keer het gebruikelijke ijsverlies tussen 2002 en 2018, 
zoals gemeten door de satellietmissies 
GRACE<https://www.nasa.gov/mission_pages/Grace/index.html> en GRACE Follow-On 
(GRACE-FO<https://gracefo.jpl.nasa.gov/>), en is vergelijkbaar met het 
ijsverlies van de veel grotere Groenlandse ijskap die zomer.'

Aanhoudende onbalans Groenlandse ijskap
Kijkend naar de langere termijn: bijna 40 jaar aan satellietgegevens van 
Groenland tonen aan dat de gletsjers op het eiland zo sterk zijn gekrompen dat 
zelfs als de klimaatopwarming vandaag zou stoppen, de ijskap nog geruime tijd 
zou blijven 
krimpen<https://news.osu.edu/warming-greenland-ice-sheet-passes-point-of-no-return/>.
 Deze bevinding, die op 13 augustus in Nature Communications Earth and 
Environment is gepubliceerd, betekent dat de Groenlandse gletsjers nu in een 
staat van voortdurende onbalans zijn. De sneeuwval die de ijskap ieder jaar 
aanvult, weegt niet op tegen het ijs dat van de gletsjers de oceaan in stroomt.

Meer informatie

'Return to rapid ice loss in Greenland and record loss in 2019 detected by the 
GRACE-FO satellites', Nature Communications Earth & Environment, 20 augustus 
2020, https://www.nature.com/articles/s43247-020-0010-1

State of the Climate 2019 - Hoofdstuk 5 'The 
Arctic'<https://www.ametsoc.org/index.cfm/ams/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/state-of-the-climate/>,
 speciaal online supplement bij het Bulletin of the American Meteorological 
Society, jaargang 101, nummer 8, augustus 2020

'Dynamic ice loss from the Greenland Ice Sheet driven by sustained glacier 
retreat', King, M.D., Howat, I.M., Candela, S.G. et al., Nature Communications 
Earth & Environment, 13 augustus 2020, https://doi.org/10.1038/s43247-020-0001-2

Contactpersoon: Bert Wouters, homepage TU 
Delft<https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/geoscience-remote-sensing/staff/scientific-staff/dr-ir-b-bert-wouters/>,
 homepage UU<https://www.uu.nl/medewerkers/BWouters>, 
https://twitter.com/bert_polar
Adviseur wetenschapscommunicatie Roy Meijer, 06-14015008, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Gerelateerd nieuws

*       'Onzekere' ijsplaten Antarctica onder de loep in 
NWO-GROOT<https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/onzekere-ijsplaten-antarctica-onder-de-loep-in-nwo-groot/>

*       Snel terugtrekkende sneeuwgrens versterkt massaverlies 
Noord-Groenlandse 
ijskap<https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/snel-terugtrekkende-sneeuwgrens-versterkt-massaverlies-noord-groenlandse-ijskap/>

*       IJs op Antarctica verdwijnt steeds 
sneller<https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/ijs-op-antarctica-verdwijnt-steeds-sneller/>

*       'Toeval' en Twitter leiden tot ontdekking nieuwe scheur in Groenlandse 
gletsjer<https://www.tudelft.nl/2017/tu-delft/toeval-en-twitter-leiden-tot-ontdekking-nieuwe-scheur-in-groenlandse-gletsjer/>

*       Mysterieuze 'krater' op Antarctica blijkt aanwijzing voor kwetsbare 
ijsplaat<https://www.tudelft.nl/2016/tu-delft/mysterieuze-krater-op-antarctica-blijkt-aanwijzing-voor-kwetsbare-ijsplaat/>

*       Portrait of Science van Stef Lhermitte 'Gouden tijden voor 
aardobservatie'<https://www.tudelft.nl/stories/articles/gouden-tijden-voor-aardobservatie/>Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Recordsmelt van de Groenlandse ijskap in 2019, en daar blijft het niet bij - Roy Meijer