[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Ook genen op grote afstand van mutaties belangrijk bij ontstaan kanker

  • From: Claire Hallewas <C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 27 Feb 2015 15:17:15 +0000

Ook genen op grote afstand van mutaties belangrijk bij ontstaan kanker

[cid:C8114533-E8C3-4C93-91A4-85B72AFBF9E8@ws.tudelft.net]Genen die voorheen 
niet belangrijk leken bij het ontstaan van kanker, blijken dat nu wel te zijn, 
ontdekten onderzoekers van de TU Delft in samenwerking met het Nederlands 
Kanker Instituut. Ze deden dit door de 3D-organisatie van het DNA te betrekken 
bij de analyse van mutaties die kanker veroorzaken. Hun bevindingen zijn 
gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications  van 27 
februari.
Lange afstandsrelaties

Het onderzoek van bio-informaticus dr. Jeroen de Ridder en promovenda Sepideh 
Babaei is gericht op het identificeren van mutation hotspots: plekken in het 
DNA waar veel mutaties zitten die betrokken zijn bij het ontstaan van 
kwaadaardige tumoren. Genen die dicht bij zo'n mutation hotspot liggen, kunnen 
hierdoor worden beïnvloed en zijn mogelijk belangrijk bij het ontstaan van 
kanker.

Tot voor kort werd voor het opsporen van potentiële kankergenen het DNA 
beschouwd als een lineaire structuur. Maar omdat het 2 meter lange DNA zit 
opgevouwen in de celkern, kunnen genen die lineair op enorme afstand liggen, in 
de 3D-structuur toch dicht bij de mutation hotspots liggen. De Delftse 
onderzoekers zijn de eersten die de 3D-organisatie van het DNA in ogenschouw 
nemen bij het analyseren van kankermutaties en ontwikkelden een nieuw algoritme 
om deze lange afstandsinteracties in kaart te brengen.

[Icarus:private:tmp:Figure1.pdf (1 page).png]

DNA in 3D
'Recente technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om de 
3D-structuur van het DNA in kaart te brengen. Wij hebben deze nieuwe inzichten 
gecombineerd met bestaande data over kankermutaties en dit vervolgens 
statistisch geanalyseerd', zegt Jeroen de Ridder, projectleider van dit 
onderzoek. 'De kans blijkt groot dat mutaties een effect hebben op genen die 
lineair een stuk verder weg liggen dan oorspronkelijk werd aangenomen. Met 
andere woorden: genen die eerder niet relevant leken bij het ontstaan van 
tumoren, blijken dat nu wel te zijn, en andersom.'


Toekomst

De in Nature Communications gepubliceerde bevindingen bieden nieuwe inzichten 
in de invloed van mutaties op genen op afstand en verschaffen meer kennis over 
de mogelijke oorzaken van kanker. Voor toekomstig onderzoek wordt een nieuwe 
methode geboden voor het integreren van de 3D-structuur van het DNA in de 
analyse van mutaties. Volgens De Ridder is deze toevoeging van groot belang 
voor individuele kankerbehandeling. 'Nu we weten dat ook genen op afstand 
belangrijk zijn bij het ontstaan van kanker, zullen we ook de 3D-DNA-structuur 
moeten beschouwen om te achterhalen welke genen een rol hebben in het ontstaan 
van de kanker in de individuele patiënt.'Meer informatie
De publicatie '3D hotspots of recurrent retroviral insertions reveal long-range 
interactions with cancer genes' is te vinden via de website van Nature 
Communications<http://www.nature.com/naturecommunication>.Contact
Dr. Jeroen de Ridder, bio-informaticus TU Delft, +31 (0)6 242 88813, 
j.deridder@xxxxxxxxxx<mailto:j.deridder@xxxxxxxxxx>.

Claire Hallewas, persvoorlichter TU Delft, +31 (0)15 278 4259 of +31 (0)6 409 
53085, c.r.hallewas@xxxxxxxxxx<mailto:c.r.hallewas@xxxxxxxxxx>.

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
www.platformwetenschapscommunicatie.nl<file:///\\www.platformwetenschapscommunicatie.nl>.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

JPEG image

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Ook genen op grote afstand van mutaties belangrijk bij ontstaan kanker - Claire Hallewas