[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Onderzoekers kijken diep in weefsel

  • From: Jerwin de Graaf <J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 1 Dec 2020 09:17:31 +0000

Onderzoekers kijken diep in weefsel

Eén van de uitdagingen in de optische beeldvorming is het scherp in beeld 
brengen van het binnenste van weefsel. Met traditionele methoden kun je tot 
ongeveer een millimeter diepte kijken. Onderzoekers van de TU Delft hebben nu 
een nieuwe methode ontwikkeld waarmee ze tot maar liefst vier keer zo diep 
kunnen gaan: tot zo'n vier millimeter. Vooral de gezondheidszorg kan in de 
toekomst van de nieuwe techniek profiteren.

[cid:image003.jpg@01D6C7CB.2A2F74D0]De nieuwe beeldvormingsmethode brengt een 
aantal bestaande technieken samen. De belangrijkste is Optische Coherentie 
Tomografie (OCT), een techniek die oogartsen gebruiken om het netvlies in beeld 
te brengen. OCT is vergelijkbaar met akoestische echografie, maar gebruikt 
licht in plaats van geluidsgolven en heeft een hogere resolutie. Aan de hand 
van de informatie die in de weerkaatste lichtgolven besloten zit, kan een 
algoritme een dwarsdoorsnede van het weefsel maken.

Dwarsdoorsnede
Anders dan bij een normale OCT-scan maken de Delftse onderzoekers geen beelden 
met gereflecteerd licht, maar sturen ze het licht dwars door het weefsel heen. 
Aan de andere kant vangt een sensor het weer op. De onderzoekers kunnen daarbij 
zien welk licht wanneer aankomt. "Het licht dat langer onderweg is, is door het 
weefsel verstrooid en komt relatief laat bij de detector aan", legt TU 
Delft-onderzoeker Jeroen Kalkman uit. "Normaliter zorgt dat voor onscherpe 
plaatjes. Maar door naar de aankomsttijd te kijken kunnen wij dit verstrooide 
licht scheiden van het licht dat recht door het sample is gegaan. Met dat vroeg 
aangekomen licht kunnen we een scherp plaatje maken."

Om een doorsnede, een zogeheten tomogram, van het object te maken, gebruiken de 
onderzoekers technieken die bekend zijn uit de computertomografie, waarvan het 
bekendste voorbeeld de CT-scan is. "Daarbij meet je een projectie van de 
röntgenstraling die door het object heen komt onder heel veel verschillende 
hoeken en posities", aldus Kalkman. "Vervolgens kun je al die verschillende 
projecties met behulp van een computer aan elkaar knopen tot een 
driedimensionaal beeld. Wij doen net zoiets, maar dan met licht."

Enorme kick
Om te kijken tot hoe diep hun techniek kon gaan, hebben de onderzoekers hun 
methode getest op dode zebravissen, die ze verkregen via een lopende studie bij 
het Erasmus MC. De maximale penetratiediepte bleek zo'n vier millimeter te 
zijn, een verbetering van een factor vier ten opzichte van de gangbare 
reflectie-aanpak bij OCT. Daarnaast kunnen de verschillende zebravisorganen met 
hoog contrast worden afgebeeld door zowel naar de sterkte als de aankomsttijd 
van het licht te kijken. Kalkman: "We zijn hier met een heel team van 
onderzoekers bijna tien jaar mee bezig geweest, dus het geeft een enorme kick 
dat we dit nu eindelijk voor elkaar hebben gekregen."

De nieuwe Delftse techniek kan in de toekomst waardevolle informatie over 
bepaalde ziekten opleveren. "Met onze methoden zou je de ontwikkeling van een 
ziekte heel precies kunnen volgen in de tijd", zegt Kalkman. "Zo kunnen we 
bijvoorbeeld het effect van medicijnen of potentieel giftige stoffen op weefsel 
goed bestuderen, wat nuttige inzichten kan opleveren die kunnen leiden tot een 
betere behandeling of betere bescherming."

Een toepassing van de nieuwe methode is daarnaast de analyse van biopten, 
kleine stukjes menselijk weefsel die artsen ter analyse bij patiënten afnemen. 
"Momenteel voegen labs vaak fluorescente labels aan biopten toe, of worden ze 
in kleine plakjes gesneden en opgehelderd met een vloeistof", zegt Kalkman. 
"Dat duurt lang, en bij het ophelderen en in plakjes snijden kan zo'n biopt 
vervormen. Onze techniek kan de biopten naar verwachting in hun 
driedimensionale vorm weergeven en zo de arts beter helpen een goede diagnose 
te stellen."
***

Paper:

'Deep-tissue label-free quantitative optical tomography', Jelle van der Horst, 
Anna K. Trull, Jeroen Kalkman, Optica

Contact:

Dr. Jeroen Kalkman
+31 15 27 83727
J.Kalkman@xxxxxxxxxx<mailto:J.Kalkman@xxxxxxxxxx>

Drs. Jerwin de Graaf (persvoorlichter TU Delft)
+31 6 42 71 72 27
j.n.degraaf@xxxxxxxxxx<mailto:j.n.degraaf@xxxxxxxxxx>

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Onderzoekers kijken diep in weefsel - Jerwin de Graaf