[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe software om gesprekken tussen cellen beter te begrijpen

  • From: Jerwin de Graaf <J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 Jan 2020 08:48:48 +0000

Nieuwe software om gesprekken tussen cellen beter te begrijpen

Eén van de meest fascinerende en belangrijke eigenschappen van levende cellen 
is hun vermogen tot zelforganisatie. Door met elkaar te praten kunnen cellen 
onder meer bepalen waar ze zich bevinden ten opzichte van elkaar, en of ze 
bepaalde genen uit of juist aan moeten zetten. Op deze manier zijn grote 
groepen cellen in staat om met elkaar samen te werken en zich te organiseren in 
allerlei soorten weefsels. Onderzoekers van de TU Delft hebben nu software 
ontwikkeld die gesprekken tussen cellen kan voorspellen en visualiseren aan de 
hand van de betrokken moleculen.

Het vermogen van cellen om met elkaar te praten, is essentieel voor leven. Het 
speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de ontwikkeling van embryo's, 
waarin cellen door middel van patroonvorming kunnen bepalen of ze hersencellen, 
spiercellen of huidcellen moeten worden. Door moleculen met elkaar uit te 
wisselen en aan de hand van die informatie patronen te vormen, kunnen groepen 
cellen hun eigen ontwikkeling sturen.

Dialoog
Een patroon ontstaat wanneer bepaalde genen in sommige cellen actief zijn, 
terwijl ze in andere cellen juist zijn uitgeschakeld. 'Dit in- of uitschakelen 
van genen wordt gestuurd door de uitwisseling van moleculen', legt onderzoeker 
Hyun Youk van de TU Delft uit. 'Een cel stuurt zijn buurman bijvoorbeeld 
molecuul A, waarmee het zegt dat de naastgelegen cel een bepaald gen moet 
activeren. De buurman kan dan bijvoorbeeld iets terugzeggen door een molecuul 
terug te sturen, of hetzelfde (of een ander) molecuul naar een andere buurman 
sturen.'

Op deze manier ontstaat in een groep cellen een soort 'cellulaire dialoog' die 
de vorm aanneemt van een patroon. 'Je kunt zo'n patroon visualiseren door de 
cellen waarin een gen is ingeschakeld een kleur te geven, en de cellen waarin 
hetzelfde gen is uitgeschakeld een andere kleur', legt Youk uit. Cellen kunnen 
zich organiseren in allerlei soorten statische en dynamische patronen, 
bijvoorbeeld een soort zebrapad of een bewegende, spiraalvormige golf.

[cid:image003.jpg@01D5CC51.F66E2AD0]<https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/News/2020/01_Januari/TNW/large-spirals.mp4>Golfpatroon
Een goed voorbeeld van een cellulaire dialoog is het gedrag van een amoebe 
genaamd Dictyostelium discoideum die in de grond leeft. Op het moment dat er 
weinig voedsel voorhanden is, beginnen verhongerende cellen hun naastgelegen 
soortgenoten een bepaald molecuul te sturen. Op die manier zwengelen de 
hongerige cellen een gesprek aan. De boodschap 'we verhongeren' verplaatst zich 
vervolgens als een spirale golf vanuit het centrum (de cellen die begonnen zijn 
met communiceren) naar de randen van de kolonie.

Door het golfpatroon weten de andere cellen waar ze naartoe moeten. Ze bewegen 
zich naar het centrum van de spirale golf en vormen zo een 'vruchtlichaam', dat 
de vorm aanneemt van een omhoog staande stengel. Die vorm maakt het voor de 
wind makkelijker om de amoeben mee te dragen naar een andere plek, waar 
hopelijk meer voedsel te vinden is.

Software
We weten al een tijdje dat cellen met elkaar kunnen praten door moleculen uit 
te wisselen en patronen te vormen. Maar het afluisteren van de gesprekken is 
bepaald geen sinecure. Onderzoekers moeten erachter komen welke cel welk 
molecuul aanmaakt en in welke cel bepaalde genen zijn ingeschakeld, of juist 
niet. Dat vereist ingewikkelde en tijdrovende experimenten. 'Met onze nieuwe 
software kun je cellulaire dialogen zichtbaar maken zonder experimenten te 
hoeven doen', aldus Youk. 'Dat maakt het veel makkelijker om deze processen te 
leren begrijpen.'

In de software kunnen onderzoekers invoeren welke moleculen een cel uitwisselt, 
en in welke hoeveelheden. De software berekent vervolgens welk patroon er 
ontstaat als een groep van deze cellen met elkaar praat, en visualiseert dit 
door middel van verschillende kleuren. Op dit moment werkt de software met twee 
verschillende moleculen. 'Verrassend genoeg zagen we dat groepen cellen met 
alleen deze twee moleculen toch enorm complexe patronen kunnen vormen', vertelt 
Youk.

De onderzoeker beschrijft de software als een soort woordenboek. Zijn 
onderzoeksgroep heeft de software open source gemaakt, in de hoop dat andere 
onderzoekers het woordenboek gaan uitbreiden. Youk: 'Uiteindelijk is het de 
bedoeling om alle moleculen die betrokken zijn bij cellulaire communicatie erin 
te zetten, zodat we beter leren begrijpen hoe cellen met elkaar praten.'

****

Meer informatie

Cellular dialogues: cell-cell communication through diffusible molecules yields 
dynamic spatial patterns, Yiteng Dang, Douwe A. J. Grundel en Hyun Youk, Cell 
Systems 10:1-17 (January 22, 2020)

Contact

Dr. Hyun Youk
H.Youk@xxxxxxxxxx<mailto:H.Youk@xxxxxxxxxx>
015 27 86630

Yiteng Dang (spreekt Nederlands)
Y.Dang@xxxxxxxxxx<mailto:Y.Dang@xxxxxxxxxx>
06 4217 5406.

Jerwin de Graaf (persvoorlichter TU Delft)
J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx<mailto:J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
06 42 71 72 27

Video's

Large spirals 
(download<https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/News/2020/01_Januari/TNW/large-spirals.mp4>)

Elke cirkel stelt een cel voor die moleculen afscheidt (onzichtbaar in deze 
animatie). Verschillende kleuren vertegenwoordigen verschillende toestanden van 
twee genen:

Wit = gen 1 uit & gen-2 uit
Zwart = gen 1 aan & gen 2 uit
Blauw = gen-1 uit & gen-2 aan
Geel = gen-1 aan & gen-2 aan

In het begin van de video zijn de cellen ongeorganiseerd. Door met elkaar te 
communiceren, organiseren ze zich na verloop van tijd in complexe, 
spiraalvormige golven die continu in beweging blijven.

Straight band waves 
(download<https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/News/2020/01_Januari/TNW/straight%20band%20waves.mp4>)

In eerste instantie vertonen de cellen geen georganiseerd patroon. Doordat de 
cellen het aan- en uitzetten van hun genen coördineren, zien we na verloop van 
tijd dat er een complexe bewegende vorm ontstaat die lijkt op een 
spiraalvormige golf. De spiralen evolueren verder om uiteindelijk een rechte, 
naar boven reizende golf vormen. Het hele proces ziet er complex en chaotisch 
uit. Deze video illustreert hoe slechts twee moleculen die voor de communicatie 
worden gebruikt een dergelijke complexe patroonvormingsdynamiek kunnen 
opleveren.
JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe software om gesprekken tussen cellen beter te begrijpen - Jerwin de Graaf