[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe methode zachtjes installeren van heipalen op zee

  • From: Sharita Balgobind <U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Jan 2018 15:05:40 +0000

[cid:image003.jpg@01D3952D.2DBE9CD0]Nieuwe methode zachtjes installeren van 
heipalen op zee                         [English 
version<https://www.tudelft.nl/en/2018/tu-delft/new-method-gentle-driving-of-piles/>]

TU Delft prof. Andrei Metrikine gaat met het project 'Gentle Driving of Piles' 
aannemers helpen bij het zo efficiënt mogelijk installeren van heipalen voor 
windturbines op zee. De voorgestelde methode heet 'Gentle Driving of Piles' 
vanwege de mogelijkheid om de belasting op de paal en het onderwatergeluid te 
verminderen.

Metrikine heeft via het GROW-programma (Growth through Research, development & 
demonstration in Offshore Wind) een subsidie van 2,6 miljoen euro van RVO 
ontvangen voor het project. De nieuwe methode is gebaseerd op het gelijktijdig 
gebruik van laagfrequente en hoogfrequente trillingen die met twee 
verschillende bewegingen tegelijk op de palen worden aangebracht. Dat is 
mogelijk zonder de snelheid van het werk en het draagvermogen van de bodem - 
essentieel voor een stabiele toepassing - te verminderen. In de loop van het 
project zullen nieuwe modellen worden ontwikkeld en gevalideerd op basis van 
experimentele gegevens die worden verzameld tijdens het onderzoek, terwijl 
tegelijkertijd nieuwe methodes voor het inbrengen van palen worden getest.

GROW
Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind is een 
programma voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie rondom offshore 
windinstallaties ter waarde van meer dan 100 miljoen euro. Het betreft een 
consortium van zo'n 20 toonaangevende partners die in het kader van het 
programma kennis uitwisselen en intensief samenwerken. Zij werken aan het 
verlagen van de kosten voor offshore windinstallaties en het vergroten van de 
waarde binnen zowel het energiesysteem als het ecosysteem. Onderzoeksinstituten 
en bedrijven uit de gehele waardeketen voor offshore windenergie zijn betrokken 
bij het programma en zullen hun innovaties naar de markt brengen.

De projectpartners voor dit project zijn de TU Delft, Boskalis, Deltares, DOT, 
Eneco, Sif, TNO, ECN, Shell, IHC, Seaway Heavy Lifting en Van Oord.

Meer informatie
Website GROW<https://www.grow-offshorewind.nl/homepage/home>
Prof. Dr. Andrei Metrikine (Hydraulic Engineering, Offshore Engineering), 
A.Metrikine@xxxxxxxxxx<mailto:A.Metrikine@xxxxxxxxxx>, +31 (0)15 27 84749
Dr.ir. Apostolos Tsouvalas (Hydraulic Engineering, Offshore Engineering), 
A.Tsouvalas@xxxxxxxxxx<mailto:A.Tsouvalas@xxxxxxxxxx>, +31 (0)15 27 89225
Maxim Segeren (PHD candidate Hydraulic Engineering, Offshore Engineering), 
M.L.A.Segeren@xxxxxxxxxx<mailto:M.L.A.Segeren@xxxxxxxxxx>, +31 (0)15 27 88934
Sharita Balgobind (Persvoorlichter), 
U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx<mailto:U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>, +31 (15) 27 81588

JPEG image

JPEG image

Attachment: Wind op zee_1000x1000.jpg
Description: Wind op zee_1000x1000.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe methode zachtjes installeren van heipalen op zee - Sharita Balgobind