[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe hoogleraar nanomechanica wil ‘zweven op nanoschaal’

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 5 Dec 2018 09:28:50 +0000

Nieuwe hoogleraar nanomechanica wil ‘zweven op nanoschaal’

Met nano-engineering willen we de kloof tussen nano wetenschap en concrete 
nanomechanische toepassingen overbruggen, aldus prof.dr. Peter Steeneken, hoofd 
van de Dynamics of Micro and Nanosystems groep van de TU Delft. In zijn 
intreerede ‘Dynamica in de nanomechanica’ op vrijdag 7 december staat 
‘beweging’ centraal. Zoals de beweging van microscopische zwevende en roterende 
motortjes en schakelaars, aangedreven door elektrostatische krachten, die 
onlangs in Delft zijn gemaakt. ‘Ik wil dit soort robotjes nog veel kleiner, 
sneller en nauwkeuriger gaan maken.’ De rede is live online te volgen via 
Collegerama<https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/357e337f172e4f92a5f793160f1a4d961d>.

Kleiner is vaak beter. Door apparaten kleiner te maken gaan productiekosten 
omlaag, wordt minder energie verbruikt en kunnen we nauwkeuriger werken. 
Moderne telefoons zitten daarom vol met bewegende microscopisch kleine 
apparaatjes zoals klokken, microfoons, filters, schakelaars en sensoren. Het is 
dus heel interessant om dit soort apparaten nog kleiner en dunner te maken, nog 
sneller te laten bewegen en nog nauwkeuriger te maken. Om dat te 
bewerkstelligen is een grote uitdaging.

[cid:image003.jpg@01D48C84.24B488D0]
Kleinste TU Delft logo: 700nm gesneden in een grafeen membraan

Nieuwe sensoren en actuatoren
Een van de manieren om de structuren kleiner te maken is door nieuwe materialen 
te gebruiken. Zoals grafeen, een membraan dat slechts 1 atoom dik is. Grafeen 
is niet alleen extreem dun, maar ook heel licht en sterk. Deze unieke aspecten 
maken interessante nieuwe actuatoren en sensoren mogelijk. Op nanoschaal is het 
gedrag van deze structuren echter heel anders dan op microschaal, en daardoor 
moeilijk te meten en te voorspellen. Daarnaast zijn op nanoschaal wrijvings- en 
plakkrachten erg groot. Als twee oppervlakken elkaar raken, dan is het bijna 
onmogelijk om ze nog los van elkaar te krijgen.

Zweven op nanoschaal
Volgens Steeneken is er maar één manier om structuren wrijvingsloos over grote 
afstanden met hoge snelheden te bewegen: zweven op nanoschaal. ‘Op grote schaal 
hebben we vliegtuigen en magnetische zweeftreinen, maar op de microschaal is 
het nog moeilijk om objecten zwevend te bewegen en roteren. Het laatste jaar 
hebben we de eerste stappen gezet waarbij we 100 micrometer dikke zwevende en 
roterende motortjes en schakelaars hebben gemaakt die worden aangedreven door 
elektrostatische krachten.’ Steeneken: ‘Het is een uitdaging om de beweging van 
zwevende microstructuren te begrijpen, kwantificeren en voorspellen. Maar, als 
we ze in bedwang kunnen houden, bieden ze nieuwe mogelijkheden om de prestaties 
van nanomechanische systemen te significant te verbeteren.’

[cid:image001.png@01D48C85.4FA35430]<https://video.twimg.com/tweet_video/DtpCBYqW0AApOPW.mp4>

Zwevende microrobotjes
Zulke kleine, snel bewegende, zwevende structuren kunnen volgens Steeneken 
dienst doen als sensoren, spiegels of klokjes. Ook in de microfabricage zijn er 
mogelijkheden. ‘Het voordeel van zwevende microrobotjes is dat ze heel goedkoop 
kunnen zijn en allemaal tegelijk hun werk kunnen doen. Zoals mieren in een 
mierenhoop kunnen ze bouwwerken maken met een precisie en energie-efficiëntie 
die onmogelijk is met grote machines.’

Meer informatie
7 december 2018, start 15:00, locatie: Aula, TU Delft
Intreerede prof.dr. Peter Steeneken ‘Dynamica in de nanomechanica’
De rede is vrijdag live online te volgen via Collegerama: 
https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/357e337f172e4f92a5f793160f1a4d961d
Contact: 
https://www.tudelft.nl/3me/afdelingen/pme-home/people/professors/profdr-pg-peter-steeneken/
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015-2781751, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Lees ook dit achtergrondverhaal over het onderzoek van Steeneken Hybrid 
micro/nano architectures: the best of two 
worlds<https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/3mE/Organisatie/Afdelingen/Precision%20and%20Microsystems%20Engineering/NERI/Inspiring%20NERI%20examples/Hybrid%20micro-nano%20architectures_zonder_snijlijnen.pdf>
Eerder verscheen ook dit bericht: Nieuwe en snellere methode voor de bepaling 
van materiaaleigenschappen van 
grafeen<https://www.tudelft.nl/2017/3me/nieuwe-en-snellere-methode-voor-de-bepaling-van-materiaaleigenschappen-van-grafeen/>
Gerelateerd Delfts onderzoek (met Steeneken als co-auteur): Delftse 
onderzoekers creëren bij toeval nieuwe, energie-efficiënte mechanische 
pixels<https://www.tudelft.nl/2016/tu-delft/delftse-onderzoekers-creeren-bij-toeval-nieuwe-energie-efficiente-mechanische-pixels/>


JPEG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe hoogleraar nanomechanica wil ‘zweven op nanoschaal’ - Roy Meijer