[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuw zelf-organiserend rampencommunicatiesysteem kan levens redden

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Mar 2021 09:34:55 +0000

Nieuw zelf-organiserend rampencommunicatiesysteem kan levens redden

Een bijna lege telefoon kan bij rampen het verschil betekenen tussen leven en 
dood. TU Delft onderzoeker Indushree Banerjee heeft daarom een nieuw 
energie-efficiënt en betrouwbaar noodcommunicatiesysteem ontworpen voor 
smartphones. Het systeem maximaliseert het aantal mensen dat gedurende een 
langere periode kan communiceren en kan daarmee levens redden in getroffen 
gebieden. Het onderzoek van Banerjee verschijnt op 30 maart in Scientific 
Reports.

[SOS_Getty_small]
Beeld: Getty Images South America, Yoseph Amaya

Digitale kloof en een rechtvaardig systeem
De eerste 72 uur na een ramp zijn cruciaal om levens te redden. Vaak zijn 
(inter)nationale reddingsteams dan nog niet ter plaatse. Een betrouwbaar 
communicatiesysteem is essentieel voor getroffen gemeenschappen om zelf 
reddingsacties op te zetten. Maar tijdens rampen kunnen bewoners door 
stroomuitval vaak hun telefoon niet opladen. Alleen degenen die op dat moment 
nog een opgeladen batterij hebben, kunnen communiceren. Dit is een ongewenste 
situatie, en dit heeft Banerjee ertoe aangezet om een ​​participatief en 
rechtvaardig noodcommunicatiesysteem te ontwikkelen: het ‘Self-Organization for 
Survival’ (SOS) noodcommunicatiesysteem.


Hoe het werkt

Banerjee: “Een telefoon verliest zijn batterijduur wanneer hij verbinding maakt 
met een andere telefoon of wanneer hij een bericht verzendt, ontvangt of 
doorstuurt. SOS is zo ontworpen dat telefoons ervoor kiezen om alleen 
verbinding te maken met één andere telefoon, degene met de volste batterij in 
hun zendbereik. Terwijl mensen zich verplaatsen, schakelen hun telefoons indien 
nodig van verbinding. Door het aantal contacten te beperken en verbindingen te 
wisselen, gaat de telefoonbatterij veel langer mee en wordt voorkomen dat een 
enkele telefoon onnodig overmatig wordt gebruikt."

Dit staat in contrast met de generieke mesh-topologie van de huidige 
noodcommunicatiesystemen. Deze vormen zoveel verbindingen dat de telefoon het 
niet de cruciale 72 uur volhoudt. In het SOS-systeem worden de telefoons met 
een legere batterij gespaard, zodat een inclusief systeem ontstaat en een 
langere levensduur van het netwerk wordt bereikt.

"SOS maakt het mogelijk om energiebronnen collectief te delen wanneer dat het 
meest nodig is, wat de basis vormt voor een echt sociaal-technisch 
participatief systeem", zeggen Frances Brazier, hoogleraar Engineering Systems 
Foundations en Martijn Warnier, hoogleraar Complex Systems Design, beiden aan 
de TU Delft die Banerjee begeleiden in haar promotietraject, samen met Dirk 
Helbing. Helbing, hoogleraar Computational Social Science aan de ETH Zürich en 
bijzonder hoogleraar aan de TU Delft: "Het SOS-systeem is echt een grote stap 
voorwaarts in het bereiken van participatieve veerkracht van door rampen 
getroffen gemeenschappen."


Robuust en betrouwbaar

Wat het SOS systeem robuust en betrouwbaar maakt, is het vermogen om het 
netwerk automatisch te reorganiseren en intact te houden wanneer verbindingen 
mislukken, wanneer mensen zich verplaatsen of wanneer een telefoon het netwerk 
verlaat. Zonder enige tussenkomst van de gebruiker wijst het 
SOS-communicatienetwerk automatisch en dynamisch telefoons met een hoge 
batterij toe als hub en past de netwerktopologie aan de veranderende 
bevolkingsdichtheid en batterijduur aan.

Het systeem is getest in een simulatiemodel. Dit toont aan dat het 
SOS-netwerkontwerp, in vergelijking met een conventioneel 
mesh-communicatienetwerk, resulteert in een eerlijke deelname van alle 
telefoons en een langere levensduur van het netwerk. Dit helpt gemeenschappen 
veerkrachtig te maken, de impact van een ramp te beperken en mensenlevens te 
redden.Volgende stap

Tot nu toe is dit concept getest in computermodellen. De volgende stap is om de 
eigenlijke app te ontwikkelen zodat het SOS noodcommunicatiesysteem in het echt 
kan worden getest. Banerjee zoekt nu samen met andere onderzoekers samenwerking 
met internationale humanitaire hulporganisaties om dit op te zetten.

Meer informatie

Introducing participatory fairness in emergency communication can support 
self-organization for survival
Indushree Banerjee, Martijn Warnier, Frances M. T. Brazier & Dirk Helbing
Scientific Reports volume 11, Article number: 7209 (2021)
www.nature.com/articles/s41598-021-86635-y<http://www.nature.com/articles/s41598-021-86635-y>
Doi: 10.1038/s41598-021-86635-y
Lees de Story of Science van de TU Delft Levens redden met een eerlijk systeem 
voor rampencommunicatie: 
https://www.tudelft.nl/stories/articles/levens-redden-met-een-eerlijk-systeem-voor-rampencommunicatie

Bekijk voor meer achtergrond over de SOS-technologie deze video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rFKgYMhR6-Y<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DrFKgYMhR6-2DY&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=nANY4cLywanjnvoDr_f7wibUKO_8CWt3LLGifCy3z6c&m=W3GsYBDZX6gqDf4cZVkuZIIrWVLyIgvUb9NFQcVXBaY&s=EFXQcJqg3QuDkSM0EkOOcjZL-rMx0d7ZnmAixDQT7xw&e=>
Contactpersoon: Indushree Banerjee; 
I.Banerjee@xxxxxxxxxx<mailto:I.Banerjee@xxxxxxxxxx>
Ilona van den Brink (persvoorlichting TU Delft), 
i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>, 015-2784259
Tanja Emonts (communicatieadviseur faculteit Techniek, Bestuur en Management), 
t.m.emonts@xxxxxxxxxx<mailto:t.m.emonts@xxxxxxxxxx>


U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuw zelf-organiserend rampencommunicatiesysteem kan levens redden - Ilona van den Brink