[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Negen universiteiten maken virtuele studentenuitwisseling mogelijk

  • From: Karen Collet <K.Collet@xxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 6 Dec 2017 07:27:59 +0000

Negen universiteiten maken virtuele studentenuitwisseling mogelijk

Studenten van negen universiteiten wereldwijd kunnen vanaf januari 2018 online 
keuzevakken volgen aan elk van deze instellingen en de behaalde studiepunten 
bijschrijven aan hun eigen universiteit. Na een pilot dit jaar, hebben de 
universiteiten deze afspraak op dinsdag 5 december in Whistler (Canada) 
bekrachtigd, tijdens het Global Forum van edX, een platform voor online 
onderwijs.

Virtuele uitwisseling
De betrokken universiteiten spreken van een 'virtual exchange program', 
vergelijkbaar met het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Ook daar halen studenten 
aan een partneruniversiteit studiepunten die meetellen voor hun opleiding 
'thuis'. Anders dan bij een reguliere uitwisseling, hoeven studenten in dit 
geval niet te reizen en maken ze het tentamen aan hun eigen universiteit.

Grote keuze
Vanaf januari 2018 kunnen studenten een online cursus van hun eigen 
universiteit of van een van de partners volgen. Daardoor neemt het aanbod van 
keuzevakken enorm toe. Dit is een nieuwe benadering van  internationalisering, 
die studenten op een makkelijke manier toegang geeft tot expertise van 
gerenommeerde universiteiten wereldwijd.
[cid:image001.jpg@01D36E6C.1FE76CA0]
Kwaliteit
De betrokken universiteiten zijn TU Delft (initiatiefnemer), Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Zwitserland), Wageningen University and 
Research, Rice University (VS), University of Queensland (Australië), 
Australian National University (Australië), University of Adelaide (Australië), 
Hong Kong University of Science and Technology en Universiteit Leiden. Elk van 
hen heeft een goede reputatie op het gebied van onderwijs en hecht er dus aan 
dat de online cursussen voldoen aan hun kwaliteitseisen. Dat betekent dat goede 
afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de manier van toetsen en het afwegen 
van het aantal studiepunten dat voor een vak wordt gegeven, en dat 
toegangseisen en administratieve processen zijn afgestemd.

Vertrouwen
"Voordat een universiteit overweegt om een online vak van een andere 
universiteit te integreren in het eigen curriculum, moet ze erop kunnen 
vertrouwen dat de cursus een hoge kwaliteit heeft en gemaakt is door een 
vertrouwde partner, waarmee eerder is samengewerkt", zegt Anka Mulder, 
vice-voorzitter van de TU Delft. Dat is met deze groep universiteiten het 
geval: ze kennen en vertrouwen elkaar, hebben uitwisselingsprogramma's, hebben 
ervaring met online onderwijs en een goede internationale reputatie, die 
bijvoorbeeld blijkt uit hun posities in internationale ranglijsten.

Een van de vraagstukken die opgelost moest worden voor het verlenen van 
studiepunten voor online gevolgde vakken, was de tentaminering in combinatie 
met identiteitscontrole. Dat wordt voorlopig op een klassieke manier opgelost. 
Bijvoorbeeld: een student legt onder toeziend oog van een surveillant van de TU 
Delft en tentamen af dat is opgesteld en wordt nagekeken door een docent van 
een van de partners. Die stuurt de uitslag naar Delft waar de studiepunten 
geregistreerd worden.

Toegankelijk
Anka Mulder: "Virtuele uitwisseling biedt studenten niet alleen een breder 
aanbod aan vakken en expertise, het maakt onderwijs ook flexibeler, en studeren 
over de grens toegankelijker. Daar profiteren ook studenten van voor wie een 
reguliere uitwisseling niet mogelijk is door tijdgebrek of om financiële 
redenen." Bovendien is virtuele uitwisseling een waardevolle ervaring voor 
studenten omdat het de mogelijkheid biedt om contacten te leggen in een 
cultureel diverse studentengemeenschap.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Karen Collet, persvoorlichter van de TU Delft, tel. 015 27 85408, e-mail: 
k.collet@xxxxxxxxxx<mailto:k.collet@xxxxxxxxxx>.
of met Marinke Sussenbach, Onderwijs & Studentenzaken TU Delft, tel. 015 278 
2751, e-mail: M.S.D.Sussenbach@xxxxxxxxxx.JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Negen universiteiten maken virtuele studentenuitwisseling mogelijk - Karen Collet