[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nederlanders zijn voor invoering vaccinatiebewijs als beloning

  • From: Carola Poleij <C.Poleij@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 18 Dec 2020 07:29:51 +0000

Nederlanders zijn voor invoering vaccinatiebewijs als beloning

[cid:image002.jpg@01D6D517.F38397E0]Om COVID-19 goed onder controle te kunnen 
houden moet ongeveer 70% van de Nederlanders gevaccineerd zijn. Er is ruim 
draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs om mensen 
actief te stimuleren zich te laten vaccineren. Een vaccinatiebewijs biedt meer 
vrijheden aan mensen die het vaccin wel nemen, bijvoorbeeld om reguliere 
activiteiten te blijven doen tijdens een uitbraak of evenementen te bezoeken 
waar 1,5 meter afstand houden niet goed mogelijk is. Zo blijkt uit 
representatief onderzoek onder 1.640 Nederlanders dat is uitgevoerd door 
wetenschappers van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, RIVM, 
Universiteit Maastricht en Roskilde University.

Vanaf 18 december zijn de hoofdresultaten toegankelijk op 
www.tudelft.nl/vaccinatiebeleid

Vaccinatiebewijs is populair
Ondervraagden beoordeelden in een keuze-experiment negen beleidsopties voor de 
overheid om de vaccinatiegraad te verhogen, bijvoorbeeld door mensen die een 
vaccinatie hebben gehaald te belonen of beperkingen op te leggen aan mensen die 
zich niet laten vaccineren. "Twee varianten van een 'vaccinatiebewijs light' 
waren zeer populair", zegt Niek Mouter, onderzoeker aan de TU Delft. "73% van 
de ondervraagden was voor de optie waarin mensen die een vaccin hebben gehaald 
een vaccinatiebewijs krijgen waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven 
komen (zoals winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar 
vervoer) wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is. Mensen die niet 
gevaccineerd zijn mogen tijdens een uitbraak worden geweigerd. Er was ook veel 
steun voor een vaccinatiebewijs waarmee mensen die zich laten vaccineren op 
plaatsen mogen komen waar grote groepen mensen bij elkaar komen en het niet 
mogelijk is 1,5 meter afstand te houden (zoals concerten, festivals, 
sportwedstrijden en andere grootschalige bijeenkomsten). Ook in dit geval mogen 
mensen die niet gevaccineerd zijn worden geweigerd. 71% van de ondervraagden 
zou deze variant aanbevelen aan de overheid".

Light
"We noemen dit een 'vaccinatiebewijs light' omdat de maatregel pas ingaat als 
alle Nederlanders de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren. 
Waarschijnlijk dus ergens in de zomer", legt Mouter uit. "Bovendien geldt de 
eerste variant van het vaccinatiebewijs alleen tijdens een uitbraak van het 
coronavirus in een regio, en de tweede variant alleen voor grote evenementen 
zoals concerten, festivals en sportwedstrijden".

Acceptabele vorm van overheidsingrijpen
Er zijn verschillende redenen waarom ondervraagden een 'vaccinatiebewijs light' 
aantrekkelijk vinden. "Ze ervaren het vaccinatiebewijs als een vorm van 
beloning voor sociaal goed gedrag en ze vinden belonen beter dan straffen. 
Daarnaast zorgt het vaccinatiebewijs er mogelijk voor dat economische 
activiteiten kunnen doorgaan bij een uitbraak en respecteert deze beleidsoptie 
de vrije keuze van het individu om het vaccin wel of niet te nemen. De 
deelnemers vinden het vaccinatiebewijs dus een acceptabele en proportionele 
vorm van overheidsingrijpen. De nadelen voor de mensen die het vaccin niet 
nemen zijn klein en de voordelen voor de maatschappij zijn groot als het helpt 
om sociale en economische activiteiten op gang te houden", aldus Mouter.
Hij benadrukt wel dat uit het keuze-experiment volgt dat deze beleidsopties 
onwenselijk worden als de invoeringskosten ervan hoger worden dan 300 euro per 
huishouden en de beleidsopties geen effect hebben op de afname van het aantal 
sterfgevallen of huishoudens met inkomensverlies. Ook zien we dat Nederlanders 
die zeker weten dat ze het COVID-19 vaccin zullen nemen veel positiever zijn 
over het invoeren van een vaccinatiebewijs dan Nederlanders die al zeker weten 
dat ze het vaccin niet zullen nemen.

Het onderzoek laat ook zien dat 56% van de respondenten het redelijk vindt dat 
mensen die het vaccin wel nemen meer vrijheden krijgen dan mensen die het 
vaccin niet nemen, 21% is het hiermee oneens. Daarnaast is 50% van de 
ondervraagden tegenstander van een vaccinatieplicht, 28% is voorstander. 
Beleidsopties die mensen die zich niet laten vaccineren financieel straffen, 
zoals een hogere zorgpremie of verplicht op eigen kosten testen bij een 
uitbraak in de regio, zijn minder populair. Mensen die zeggen zeker wel een 
vaccin te nemen en mensen die denken een extreem hoog risico te lopen om in het 
ziekenhuis te belanden na besmetting met het coronavirus zijn wel voorstander 
van dergelijke meer ingrijpende maatregelen. Maar Nederlanders hebben als het 
gaat om beleid voor stimuleren van vaccinatie over het algemeen duidelijk een 
voorkeur voor belonen boven straffen, en voor faciliteren boven verplichten.Handvatten voor beleidsmakers

"Het is belangrijk om deze voorkeuren nu al te onderzoeken omdat de eerste 
vaccins binnenkort beschikbaar komen. Als de politiek een vaccinatiebewijs ook 
wenselijk vindt, kan ze de uitwerking ervan en de voorbereiding van de 
uitvoering gaan opstarten door bijvoorbeeld de juridische haalbaarheid verder 
te onderzoeken, en de invoeringskosten en effectiviteit ervan in kaart te 
brengen. Ons onderzoek biedt handvatten voor beleidsmakers om hier snel mee aan 
de slag te gaan", besluit Mouter.


Meer informatie
Carola Poleij (adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft), 06-41611510, 
c.poleij@xxxxxxxxxx<mailto:c.poleij@xxxxxxxxxx>
Dr. mr. Niek Mouter, n.mouter@xxxxxxxxxx<mailto:n.mouter@xxxxxxxxxx>

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/


JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nederlanders zijn voor invoering vaccinatiebewijs als beloning - Carola Poleij