[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Miljoenen voor verbetering binnenvaart Rijn-Alpen corridor

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 19 Mar 2020 11:30:58 +0000

Miljoenen voor verbetering binnenvaart Rijn-Alpen corridor

Containerschepen die niet vol geladen zijn, overvolle sluizen met schepen die 
lang moeten wachten, suboptimale navigatie van schepen op rivieren en vol 
beladen schepen die niet bestand zijn tegen een lage waterstand. Het zijn veel 
voorkomende problemen in de binnenvaart. Met een Europese subsidie van bijna 9 
miljoen euro gaat het Horizon 2020-programma 'Novel inland waterway transport 
concepts for moving freight effectively' (NOVIMOVE) onderzoek doen naar de 
verbetering van dit logistieke transportsysteem.

De focus van het onderzoek ligt op de verbetering van het transport over de 
Rijn-Alpen watercorridor van Rotterdam/Antwerpen tot aan Bazel. Rudy Negenborn, 
hoogleraar Multi-Machine Operations & Logistics TU Delft, coördineert het vier 
jaar durende onderzoeksprogramma in samenwerking met 21 partijen uit zes 
Europese landen. Negenborn ziet veel toegevoegde waarde van het programma "Meer 
transport over water betekent minder transport over de weg. Wij streven op 
termijn naar 30% meer transport over deze watercorridor, waarmee het lage 
energie- en emissieverbruik van deze transportmodaliteit veel beter benut kan 
worden."

Slimmere scheepvaart
Niet alleen slimmere schepen, maar ook een slimmer communicatie -en logistiek 
netwerk dragen bij aan een efficiënter transportsysteem. Negenborn: "Het 
onderzoek richt zich op vier verschillende niveaus: het ontwerpen van nieuwe 
scheepstypen die beter om kunnen gaan met variaties in waterstanden, slimme 
riviernavigatie door informatie van satellieten te combineren met real-time 
informatie over waterstanden en stromingen, slimme planning van sluizen door 
middel van interactie om filevorming te voorkomen en een betere planning en 
cargo reconstructie voor het verhogen van ladingsfactoren."

Samenwerking
Binnen het consortium werken o.a. logistieke operators, havens, 
systeemontwikkelaars en onderzoeksinstellingen uit Nederland, België, 
Duitsland, Zwitserland, Zweden en Noorwegen samen aan de ontwikkeling van 
nieuwe logistieke concepten, prototypes en communicatiesystemen om het 
transport over deze corridor structureel te verbeteren. In juni 2020 vindt de 
officiële kick-off plaats.

Meer informatie
Hoogleraar Rudy Negenborn: +31 (0)15 27 86718, 
R.R.Negenborn@xxxxxxxxxx<mailto:R.R.Negenborn@xxxxxxxxxx>
Persvoorlichter Fien Bosman: +31 (0)15 27 83440, 
F.J.Bosman@xxxxxxxxxx<mailto:F.J.Bosman@xxxxxxxxxx>
Lees meer over het Horizon 2020 MG-2-6-2019 Research and Innovation Action 
programma.<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-2-6-2019>
Lees meer over het onderzoek van Rudy Negenborn<http://negenborn.net/rudy/>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Miljoenen voor verbetering binnenvaart Rijn-Alpen corridor - Roy Meijer