[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Meeste Nederlanders staan niet vooraan in de rij voor een COVID-19 vaccin

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 18 Nov 2020 16:10:21 +0000

Meeste Nederlanders staan niet vooraan in de rij voor een COVID-19 vaccinEen effectief COVID-19 vaccin komt steeds dichterbij. Toch blijkt dat een 
meerderheid van de Nederlanders zich niet direct wil laten inenten wanneer zo'n 
vaccin beschikbaar komt. Vaccinatietwijfelaars maken zich vooral zorgen over de 
risico's van het vaccin. Zo blijkt uit een representatief keuze experiment van 
onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Roskilde University en het RIVM.Vanaf 18 november zijn de hoofdresultaten toegankelijk op 
www.tudelft.nl/covid-vaccin<http://www.tudelft.nl/covid-vaccin>"Ons onderzoek laat zien dat in het gunstigste geval, wanneer een vaccin zeer 
effectief is en weinig bijwerkingen heeft, 39% van de Nederlanders dit vaccin 
direct wil hebben, terwijl 48% liever afwacht wat de ervaringen zijn van 
anderen en 13% het vaccin zal afwijzen. De vaccinatiebereidheid is flink lager 
als een vaccin voor ernstige bijwerkingen zorgt. Je krijgt dan al snel te maken 
met grote groepen 'vaccinatietwijfelaars' en 'vaccinatieweigeraars'," zegt TU 
Delft onderzoeker Niek Mouter.Ouderen hebben hogere vaccinatiebereidheid

Nederlanders die twijfelen of zij zich direct willen laten inenten maken zich 
vooral zorgen over de risico's. Zij vragen zich af of de risico's op 
bijwerkingen groter zijn omdat het COVID-19 vaccin in een veel hoger tempo is 
ontwikkeld en zij twijfelen of het verstandig is om een vaccin te nemen waarvan 
de langetermijneffecten nog onbekend zijn. Ook maken mensen zich zorgen over de 
effectiviteit van het vaccin, bij mutatie van het virus, en over of zij terecht 
kunnen bij de huisarts en/of het ziekenhuis wanneer veel mensen tegelijkertijd 
last krijgen van bijwerkingen. De groep 'vaccinatietwijfelaars' is groot in 
alle groepen van de Nederlandse samenleving, maar de bereidheid om een vaccin 
direct te nemen ligt wel hoger bij ouderen dan bij jongeren. Mannen worden 
sterker afgeschrikt door lichte bijwerkingen van een vaccin (zoals hoofdpijn en 
koorts) dan vrouwen.Maak beleid voor 'vaccinatietwijfelaars'

Het publieke debat richt zich vooral op de 'vaccinatieweigeraars' en er is maar 
weinig aandacht voor de 'vaccinatietwijfelaars'. De onderzoekers bevelen aan om 
een duidelijk perspectief te geven aan Nederlanders die als eersten worden 
uitgenodigd om het COVID-19 vaccin te nemen, maar liever een paar maanden 
willen wachten. Als zij niet direct op de uitnodiging voor vaccinatie ingaan, 
moeten zij dan achteraan aansluiten in de rij, krijgen zij periodiek een nieuwe 
uitnodiging of mogen zij zelf aangeven wanneer ze klaar zijn voor de 
vaccinatie? Mogen zij hun uitnodiging voor vaccinatie overdragen aan hun 
gezonde partner of mantelzorger als zij het vanwege hun zwakke gezondheid te 
risicovol vinden om zelf het vaccin te nemen?Goede informatievoorziening belangrijk
Mouter geeft aan dat er onder Nederlanders behoefte lijkt te zijn aan 
informatie over bijwerkingen van het vaccin voor hun specifieke risicoprofiel: 
"Algemene informatie is niet voldoende. Veel twijfelaars willen informatie over 
de bijwerkingen onder mensen van dezelfde leeftijd of met dezelfde 
aandoeningen, zoals diabetes, overgewicht en hartklachten. Niet alleen is de 
continue monitoring van de bijwerkingen heel belangrijk, maar juist ook goede 
communicatie hierover richting de Nederlandse bevolking om vaccinatiebereidheid 
te bevorderen".

Meer informatie
Zie www.tudelft.nl/covid-vaccin<http://www.tudelft.nl/covid-vaccin>
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer 06-14015008, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>
Dr.mr. Niek Mouter, n.mouter@xxxxxxxxxx<mailto:n.mouter@xxxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Meeste Nederlanders staan niet vooraan in de rij voor een COVID-19 vaccin - Roy Meijer