[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: 'Informatievoorziening bij een ramp is eigenlijk een mensenrecht'

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Mar 2017 14:00:32 +0000

‘Informatievoorziening bij een ramp is eigenlijk een mensenrecht’

Wie ‘noodhulp’ hoort, denkt in eerste instantie aan medische hulp, voedsel en 
onderdak. Tegenwoordig is er echter zoveel informatie beschikbaar, dat die een 
steeds grotere impact heeft op de effectiviteit van de hulpverlening. Sterker 
nog, je zou kunnen zeggen dat informatievoorziening een mensenrecht zou moeten 
zijn. Dat stelt Bartel Van de Walle in zijn intreerede aan de TU Delft op 
vrijdag 10 maart.

[cid:image003.jpg@01D2973A.91417850]
Documenten van verwoeste universiteit liggen in coördinatiecentrum na tyfoon in 
Filippijnen

Miljoenen slachtoffers
Alleen vorig jaar al werden meer dan 200 miljoen mensen direct getroffen door 
rampen’, zegt prof. Bartel Van de Walle. ‘De kosten van dergelijke rampen lagen 
vorig jaar ruim boven de honderd miljard euro. Het is dus niet verbazingwekkend 
dat onderzoekers, hulpverleningsorganisaties en beleidsmakers proberen beter 
gebruik te maken van nieuwe, krachtige data- en informatietechnologie om de 
rampen beter te kunnen begrijpen en te bestrijden. Meeliftend op de golf van 
nieuwe technologie op dit gebied, opent de Verenigde Naties dit jaar zelfs een 
nieuw Center for Humanitarian Data in Den Haag.’

Geotagging
Van de Walle, daarbij geassisteerd door onder meer promovendus Kenny Meesters, 
zoekt uit hoe beschikbare informatie, bijvoorbeeld vanuit social media, de vele 
aanwezige hulporganisaties kan helpen. Van de Walle en Meesters zijn daarbij 
ook daadwerkelijk ter plekke in rampgebieden. Voorbeelden zijn de tyfoon van 
2013 in de Filippijnen en de aardbevingen in Haïti en meer recentelijk in Nepal.

De inspanningen van de onderzoekers helpen vaak concreet, bijvoorbeeld bij de 
tyfoon in de Filippijnen in 2013. Samen met anderen werd er via Google 
Translate, spreadsheets en geotagging binnen zes uur al een landkaartje gemaakt 
met icoontjes die aangaven waar er drinkwaterproblemen, voedseltekorten, 
veiligheidsincidenten en ingestorte bruggen, huizen en scholen waren.’

[cid:image005.jpg@01D2973A.91417850]
Bord met FM-frequentie van radiostation; dit was een van de belangrijkste 
bronnen van informatie voor burgers en hulpverleners na de tyfoon in de 
Filippijnen

Strategisch
Naast dit soort praktische zaken, kan het werk van Van de Walle en zijn 
collega’s ook veel meer strategisch van aard zijn. ‘We hebben in principe te 
maken met twee soorten rampen: natuurlijke rampen en door mensen veroorzaakte 
rampen, zoals de oorlog in Syrië. Bij dit tweede type, ook wel ‘complexe 
rampen’ genoemd, spelen vaker strategische aspecten. Zo hebben we meegemaakt 
dat er enorme druk vanuit de VN Veiligheidsraad werd uitgeoefend op 
hulpverleningsorganisaties in Syrië. Er was namelijk een grote behoefte aan 
informatie uit het gebied; maar dit ging zo ver dat de hulpverleners hierin 
overvraagd werden en moeilijker aan hun eigenlijke werk toe kwamen. 
Uiteindelijk is die boodschap ook aangekomen bij VN.’

Controle
‘Wij werken op het snijvlak van de praktijk en de academische wereld. Je moet 
óók in het veld staan om te zien welke technieken waarde hebben in een bepaalde 
situatie en welke niet.’ Van de Walle waarschuwt daarom voor overschatting van 
de mogelijkheden van de datatechnologie. ‘Die mogelijkheden zijn tegenwoordig 
indrukwekkend, en als TU zitten we qua technologische ontwikkelingen gelukkig 
dicht op het vuur, maar soms past een bepaalde technologie niet altijd even 
goed in een rampsituatie. Nog belangrijker vind ik dat we bij al die 
technologie en data oog houden voor de mensen achter de cijfers.’

Wetenschapper
‘Wij zijn al actief sinds 2007 en horen bij de eerste wetenschappers in dit 
bijzondere vakgebied. We moeten ons altijd in zekere mate verantwoorden bij de 
hulpverleners; die hebben immers na een ramp begrijpelijkerwijs andere 
prioriteiten dan ons (wetenschappelijk) onderzoek. Mede daarom gaan de 
veranderingen in de praktijk traag. Maar eigenlijk zou ieder hulpverleningsteam 
ook een wetenschapper in dienst moeten hebben. Want naast recht op medische 
hulp, voedsel en onderdak hebben mensen ook recht op goede informatie. 
Tegelijkertijd is een kritische reflectie op ons als wetenschappers nodig, wij 
moeten ook de complexe situaties in het veld in het oog houden. Enkel 
technologische innovatie is niet voldoende, en ons onderzoek richt zich juist 
op het maken van die verbinding.

Meer informatie
Intreerede ‘Data for Dunant’ – Prof dr Bartel Van de Walle
Vrijdag 10 maart 2017 | 15:00 uur | Aula, TU Delft
De rede is live te volgen via 
https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/97c7de7eca1c42cb9dd4329b40e3e0541d

Voorafgaand aan de intreerede is in de Aula van de TU Delft een 
workshop<http://www.tudelft.nl/nl/actueel/agenda/event/detail/salon-on-humanitarian-response/>
 over dit onderwerp; van 12.00 uur tot 14:30 uur met sprekers van onder meer 
Harvard University, de US National Science Foundation, en de TU Delft. U kunt 
zich aanmelden voor deze workshop via 
delftglobal@xxxxxxxxxx<mailto:delftglobal@xxxxxxxxxx>

Contactinformatie:
Bartel Van de Walle B.A.vandeWalle@xxxxxxxxxx<mailto:B.A.vandeWalle@xxxxxxxxxx>
Ilona van den Brink (persvoorlichting TU Delft) 
I.vandenBrink@xxxxxxxxxx<mailto:I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>, 015-2784259


U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
www.platformwetenschapscommunicatie.nl<file:///\\www.platformwetenschapscommunicatie.nl>.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: 'Informatievoorziening bij een ramp is eigenlijk een mensenrecht' - Ilona van den Brink