[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Het licht zien: licht in een ruimte visueel inzichtelijk met kubische lichtmeter

  • From: Wendy Dallinga <W.M.Dallinga@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 29 Mar 2017 11:33:14 +0000

Het licht zien: licht in een ruimte visueel inzichtelijk met kubische lichtmeter
[495x330sylviapont]Licht bepaalt hoe we de wereld zien. Van een golfballetje 
kunnen we de glans waarnemen, de structuur zien of juist waarnemen als plat 
rondje, omdat we in bepaald licht geen schaduw kunnen waarnemen. Met kennis van 
licht, en hoe we dat waarnemen, kunnen ontwerpers ons dagelijks leven en werk 
helpen makkelijker te maken. Met behulp van een kubische lichtermeter en 
software kan licht in de ruimte schematisch inzichtelijk gemaakt worden. Op 
vrijdag 31 maart licht Sylvia Pont, benoemd in 2016 als Antoni van 
Leeuwenhoekhoogleraar voor haar werk in het Perceptual Intelligence lab (PI of 
π-lab), haar onderzoek toe tijdens haar inaugurele rede.
Lichtval op golfballetje
Er is veel kennis van licht dat op een oppervlak valt, maar om de eigenschappen 
van licht te kunnen bepalen, is onderzoek naar licht in een ruimte nodig. 
Eigenschappen van licht in een ruimte visueel maken, is nog een hele uitdaging. 
Sylvia Pont doet samen met promovendi en studenten onderzoek naar de 
eigenschappen van licht en vonden dat het te beschrijven is als een optelsom 
van drie typen licht. Deze zijn te demonstreren met een golfballetje, een ‘beam 
catcher’. Sylvia Pont: “Hier in de kamer komt het licht van boven, het 
balletjes is namelijk boven lichter dan onder. Dat noemen we de ‘focus light’. 
Je ziet ook dat de schaduw niet honderd procent donker is. Dat noemen we 
‘ambient light’. Dat is diffuus licht, het licht dat je hebt als je gaat skiën 
in de mist. Dan heb je nog ‘brilliance light’, de hoge hoekfrequenties, 
bijvoorbeeld een sterrenhemel.”
Kubische lichtmeter
Een zelfgebouwde kubische lichtmeter hielp hen om licht in de ruimte (het 
‘lichtveld’) te meten, bijvoorbeeld een huiskamer. Sylvia Pont: “In deze kubus 
zijn zes sensoren verwerkt die metingen doen in zes richtingen. Die metingen 
doen we op verschillende punten in de kamer. Met behulp van een 
computerprogramma wordt de data van de lichtmeter vertaalt naar schematische 3D 
vormen. Deze maken zichtbaar wat de karakteristieken van het licht zijn, 
bijvoorbeeld de richting, de intensiteit en de diffusieteit van het licht door 
een ruimte.”

        [cid:image004.jpg@01D2A891.038FDD90]

Waarnemen van licht
Naast de metingen met de lichtmeter (de optische, objectieve metingen) zijn er 
ook tests gedaan met proefpersonen (de perceptuele, subjectieve metingen) om te 
onderzoeken of deze wel gevoelig zijn voor licht in een ruimte. Proefpersonen 
moesten de verlichting op een zogenaamde ‘light probe’ (een witte bol) zo 
instellen dat het klopt met het licht in de foto die ze kregen. Dit deden zij 
weer voor verschillende punten in de kamer. In de figuur hierboven zien we het 
resultaat voor één proefpersoon. Uit de vergelijking van het objectieve 
optische en subjectieve perceptuele lichtveld vonden ze dat mensen gevoelig 
zijn voor de ruimtelijke verdeling van licht in de ruimte. De afbuiging van 
licht konden de proefpersonen minder goed waarnemen. Pont: “Hier hoeven 
ontwerpers dan minder rekening mee te houden, of ze kunnen het juist gebruiken 
om bijvoorbeeld een verrassingselement te ontwerpen.”
[cid:image005.png@01D2A88F.F3BE7260]
Fluwelen jurk belichten
Kennis van licht in een ruimte, en hoe die eigenschappen van licht de 
verschijningsvorm van materialen beïnvloeden, kan kunstenaars, fotografen, 
architecten en lichtontwerpers helpen bij hun werk. Sylvia Pont: 
“Lichtontwerpers richten zich op vragen als: Hoe kunnen we licht gebruiken om 
ons dagelijks leven en werk beter te maken? Om kantoren prettiger te maken om 
in te werken, of chirurgen te helpen ziek weefsel van gezond weefsel te 
onderscheiden? Daarvoor is een hoop kennis nodig. Niet alleen van wat licht is, 
maar ook hoe licht het beeld beïnvloedt hoe we materialen, vormen en ruimtes 
zien. In samenwerking met Philips Research hebben we onderzocht hoe kleding het 
beste belicht kan worden, zodat de consument het materiaal van de kleding goed 
kan beoordelen. Om een fluwelen jurk goed in beeld te brengen is ander licht 
nodig dan voor een katoenen of voor een zijden jurk. Met de kennis van licht en 
hoe het samenspeelt met materiaal en vorm kunnen we dat nu veel beter.”
Meer informatie
Aanmelden voor de inaugurele rede op vrijdag 31 maart kan via de 
website<http://www.io.tudelft.nl/actueel/congressen-en-symposia/light-in-the-eye-of-the-beholder/>.
 De inaugurele rede begint om 15:00 en vindt plaats in de Aula Mekelweg 5 Delft 
(gebouw 20).
Pers dient zich apart aan te melden bij communicatieadviseur Maarten Muns, 
M.A.Muns@xxxxxxxxxx<mailto:M.A.Muns@xxxxxxxxxx>, 015 27 86477.
Lees ook het interview met Sylvia Pont in Portraits of 
Science<http://tu-delft.instantmagazine.com/tu-delft/portraits#!/sylvia-pont>.
[http://www.tudelft.nl/uploads/RTEmagicC_symposium_23.jpg.jpg]<http://www.io.tudelft.nl/actueel/congressen-en-symposia/light-in-the-eye-of-the-beholder/>

JPEG image

PNG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Het licht zien: licht in een ruimte visueel inzichtelijk met kubische lichtmeter - Wendy Dallinga