[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Hawkeye uit The Avengers inzetten in onderwijs en wetenschapscommunicatie

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 22 Jan 2018 09:53:33 +0000

Hawkeye uit The Avengers inzetten in onderwijs en wetenschapscommunicatie

Personages uit de massacultuur, bijvoorbeeld superhelden als Iron Man, Captain 
America, Wonder Woman, Batman en Hawkeye, kunnen een uniek middel zijn om 
moeilijke wetenschappelijke concepten over te brengen. In de les kunnen 
dergelijke personages worden ingezet om leerdoelen op een interessante, leuke 
en toegankelijke manier over te brengen op studenten, omdat zij meestal bekend 
zijn met deze superhelden. Hawkeye, een van de Avengers, is zo'n superheld die 
bij het onderwijs kan worden gebruikt, zoals Barry Fitzgerald van de TU Delft 
betoogt in het artikel 'Using Hawkeye from the Avengers to communicate on the 
eye', dat in het tijdschrift Advances in Physiology Education is gepubliceerd.

Hawkeye
Veel mensen zullen Hawkeye kennen, gespeeld door Jeremy Renner, van films 
alsThe Avengers, Avengers: Age of Ultron en Captain America: Civil War. Hij 
verschijnt ook weer in de volgende sequel, Avengers: Infinity War, die in april 
in de bioscoop komt. Hawkeye verscheen voor het eerst in 1964 in de 
Marvel-strip Tales of Suspense, nr. 57, en hij voegde zich in 1965 bij de 
Avengers in het album Avengers, vol. 1, nr. 16. Door de combinatie van zijn 
twee belangrijkste fysiologische eigenschappen - zijn reactiesnelheid en zijn 
bovenmenselijk scherpe blik - is hij een meesterlijk boogschutter. Zijn scherpe 
blik is te danken aan bepaalde fysiologische eigenschappen die ook veel 
roofvogels hebben. Volgens Fitzgerald, die op basis van zijn eigen 
onderwijservaring spreekt, kan Hawkeye daarom aanleiding zijn voor een 
discussie over de fysiologie van het menselijk oog en leiden tot een 
vergelijking met andere soorten, zoals roofvogels, en een bespiegeling over 
ontwikkelingen op het gebied van genetische manipulatie en wearables. 
Fitzgerald: 'Hawkeye blijkt een zeer geschikt personage te zijn voor gebruik in 
onderwijs en wetenschapsvoorlichting. Hij is inmiddels een integraal onderdeel 
van mijn wetenschapsvoorlichtingsprogramma bij het bespreken van de beperkingen 
van het menselijk zicht en de mogelijkheden om dit te verbeteren.'

Superhelden in het leslokaal
In een lesomgeving kan de inzet van superhelden het leerproces interessanter 
maken en de inhoud voor belangrijke leerdoelen verlevendigen; mogelijkerwijs 
verduidelijkt het ook problemen die studenten met belangrijke concepten hebben. 
Een personage als Hawkeye kan op veel manieren met leerdoelen worden verbonden. 
Fitzgerald behandelt er vier in zijn artikel.

Ten eerste kunnen docenten aan de hand van de verschillen tussen de ogen van 
Hawkeye en die van de mens de functie van het menselijk oog bespreken en 
beperkingen belichten. Door een vergelijking tussen de ogen van de mens en die 
van roofvogels kunnen daarnaast verschillen in de zintuiglijke systemen van 
verschillende dieren worden belicht.

Ten tweede kan de mogelijkheid om het gezichtsvermogen van roofvogels in te 
bouwen bij mensen een beginpunt vormen voor discussies over DNA, 
proteïnesynthese, geavanceerde gentechnologie zoals de CRISPR/Cas9-techniek, en 
transgenetica. Deze onderwerpen kunnen op hun beurt worden gebruikt als 
aanleiding voor gesprekken over verantwoorde innovatie en ethische praktijken 
in de genetica.

Ten derde kunnen recente ontwikkelingen in moderne technologie worden 
onderzocht, zoals de bionische lens (een wearable waarmee de drager een beter 
gezichtsvermogen krijgt), of een elektronisch netvlies.

Ten vierde kan Hawkeye worden gebruikt ter inspiratie voor projecten van 
studenten. Studenten kunnen bijvoorbeeld de beperkingen van Hawkeyes ogen 
onderzoeken en strategieën presenteren voor hoe hij onder specifieke 
omstandigheden schurken kan verslaan. Hawkeye kan ook de basis vormen voor 
lesopdrachten en examenvragen.

Open-accesstijdschrift Superhero Science and Technology
Barry Fitzgerald is de schrijver van de populaire boeken Secrets of Superhero 
Science en Secret Science of Santa Claus. In het eerste boek legt hij de echte 
wetenschap uit achter de beroemdste superhelden en in het tweede hoe de 
Kerstman op kerstavond de hele wereld over kan reizen. Vorig jaar kondigde hij 
de komst van het wetenschappelijk open-accesstijdschrift Superhero Science and 
Technology<https://webmail.tudelft.nl/owa/redir.aspx?C=U8r6Y6tlfetlTEmnclorhhkToksT4ugghMTgoESjfDpZJuKFYV7VCA..&URL=https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/superhero-science-and-technology-gets-its-own-online-open-access-journal/>
 aan, waarvan hij hoofdredacteur is.

Volgens Fitzgerald - die, nadat hij als kind de film Superman had gezien, 'zo 
snel mogelijk superkrachten wilde' - is elke film over een superheld niet 
alleen een poort naar een wereld vol superheldenavonturen, maar ook naar de 
wereld van echte, geavanceerde wetenschap en technologie. Op dit moment richt 
hij zich echter op Hawkeye: 'Hawkeye kan misschien niet vliegen, wat Superman 
wel kan, en heeft niet de genezende kracht van Wolverine, maar toch vinden veel 
mensen zijn krachten en vermogens fascinerend. Hij kan worden gebruikt voor een 
gespecialiseerd college, maar ook bij communicatie over nieuw en innovatief 
onderzoek. Hawkeye is zonder twijfel een potentiële superheld voor in het 
onderwijs en de wetenschapscommunicatie.'

Meer informatie
Using Hawkeye from the Avengers to communicate on the eye, Barry W. Fitzgerald, 
Adv Physiol Educ 42: 90-98, 2018; 
https://doi.org/10.1152/advan.00161.2017<https://webmail.tudelft.nl/owa/redir.aspx?C=EnS90-S0av1Sw9T2EXLs9rekyoFrpJ2C27cL-lTRq9pZJuKFYV7VCA..&URL=https://doi.org/10.1152/advan.00161.2017>
http://www.fysiology.org/doi/full/10.1152/advan.00161.2017<https://webmail.tudelft.nl/owa/redir.aspx?C=BeFbUz8GM7tTz5afiY5RzZpNBPHRQCz-dfCUgAvxfmxZJuKFYV7VCA..&URL=http://www.physiology.org/doi/full/10.1152/advan.00161.2017>
Contact opnemen met Barry Fitzgerald: 
https://bwscience.com/<https://webmail.tudelft.nl/owa/redir.aspx?C=1AsdnzA1bwfuUPo9zDhU9VQIx3MeXtfDjv-qJLtf4T5ZJuKFYV7VCA..&URL=https://bwscience.com/>,
 
B.Fitzgerald@xxxxxxxxxx<https://webmail.tudelft.nl/owa/redir.aspx?C=-LUQfLlu9WDfo-V2i1AuokfYz0QACgPuaoFL3UO6gWtZJuKFYV7VCA..&URL=mailto:B.Fitzgerald@xxxxxxxxxx>,
 
https://twitter.com/bwsciencenow<https://webmail.tudelft.nl/owa/redir.aspx?C=Q1jlShWmOuguO-q5T1MY44vQvlceYQNiStkplq45at1ZJuKFYV7VCA..&URL=https://twitter.com/bwsciencenow>
 en 
https://twitter.com/SuperSciTech<https://webmail.tudelft.nl/owa/redir.aspx?C=yYnmerAqige8K6uZ4hCodkJOV8IlBqVz52nW8ixzNw9ZJuKFYV7VCA..&URL=https://twitter.com/SuperSciTech>,
 +31 6 52522942
Wetenschapsvoorlichter TU Delft Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, +31 6 14015008

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Hawkeye uit The Avengers inzetten in onderwijs en wetenschapscommunicatie - Roy Meijer