[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Grote warmte- en koudeopslag-systemen kunnen veel beter worden gepland

  • From: Sharita Balgobind <U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 15 Jan 2019 13:33:28 +0000

[cid:image002.jpg@01D4ACDF.47BEAD30]<https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/grote-warmte-en-koudeopslag-systemen-kunnen-veel-beter-worden-gepland/>Grote
 warmte- en koudeopslag-systemen kunnen veel beter worden gepland

Op sommige plekken in Nederland wordt het in de bodem al krap voor warmte- en 
koudeopslag-systemen, die grote gebouwen energiezuinig kunnen verwarmen en 
koelen. Dat kan een stuk beter, zegt onderzoeker Marc Jaxa-Rozen. Hij 
promoveert op dinsdag 15 januari op dit onderwerp aan de TU Delft.


Het verwarmen (en koelen) van grote gebouwen kost veel energie. Op sommige 
plekken kan er veel energie worden bespaard worden door warmte en koude op te 
slaan in ondergrondse waterreservoirs; dit heet Aquifer Thermal Energy Storage 
(ATES). Deze methode gebruikt natuurlijke aquifers (ondergrondse 
waterreservoirs). In de zomer wordt het overschot aan warmte gebruikt om water 
op te warmen (dat ondergronds wordt opgeslagen); in de winter wordt de warmte 
weer gebruikt. Tevens wordt koud water opgeslagen, dat in de zomer kan worden 
ingezet om het gebouw te koelen. 'Deze aanpak kan het energiegebruik van grote 
gebouwen in onze streken met 50 procent verminderen', zegt onderzoeker Marc 
Jaxa-Rozen.


Populair
De methode is succesvol. In Nederland wordt ATES al bij bijna tien procent van 
nieuwe grote gebouwen ingezet. Jaxa-Rozen: 'Nederland, België, Turkije en 
Zweden gebruiken ATES al op grote schaal. De techniek is zelfs zo populair dat 
het voor ATES-systemen in de grond onder steden als Amsterdam en Utrecht 
inmiddels erg krap wordt. Dit hindert de voortgang van ATES nu al.'
De krapte wordt mede veroorzaakt doordat men in de planning van ATES-systemen 
iedere onderlinge beïnvloeding van wil vermijden. Als warm water te dicht in de 
buurt komt van koud water, gaat de efficiëntie namelijk achteruit. 'Dus houden 
de bouwers een (veel te) grote veiligheidsmarge aan, wat ten koste gaat van de 
beschikbare ruimte.'

Slimme systemen
Jaxa-Rozen adviseert daarom een (regelgevings)systeem waarbij men de precieze 
locaties van ATES-systemen veel beter coördineert. Dit zou kunnen met een 
systeem van tijdelijke vergunningen met periodieke evaluaties.
Daarnaast kunnen, op wat langere termijn, slimme controlesystemen worden 
ingezet die onderling communiceren om de diverse waterstromen nauwkeurig af te 
stemmen. Dit zijn smart grids die door de uitwisseling van informatie, 
thermische beïnvloeding tussen ATES-systemen kunnen voorkomen. Uit een 
simulatie van de situatie in het centrum van Utrecht, blijkt dat de dichtheid 
van ATES-systemen door deze twee verbeteringen met 40 procent verhoogd zou 
kunnen worden.


Meer informatie
15 januari 2019, 15.00 uur in de Senaatszaal Auditorium, Mekelweg 5 in Delft.

Promotie Marc Jaxa-Rozen: Methods for simulation, planning, and operation of 
Aquifer Thermal Energy Storage under deep uncertainty.
Promotor: Prof.dr.ir. Paulien Herder (Faculty Technology, Policy and 
Management).

Contact Marc Jaxa-Rozen: 
M.Jaxa-Rozen@xxxxxxxxxx<mailto:M.Jaxa-Rozen@xxxxxxxxxx>, +31 15 27 87914
Persvoorlichter TU Delft Sharita Balgobind: 
U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx<mailto:U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>, +31 15 27 81588

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Grote warmte- en koudeopslag-systemen kunnen veel beter worden gepland - Sharita Balgobind