[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Gamen om evacuatiegedrag bij een aardbeving te onderzoeken

  • From: Wendy Dallinga <W.M.Dallinga@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 8 Dec 2016 09:59:12 +0000

[cid:image001.jpg@01D25142.1677FF60]<https://www.youtube.com/watch?v=8NH6T7RpQRs>Gamen
 om evacuatiegedrag bij een aardbeving te onderzoeken
Tijdens een natuurramp, zoals een aardbeving, maken mensen keuzes: blijven of 
vertrekken? Lopen of de auto pakken? Deze keuzes zijn van invloed op het aantal 
gewonden en doden dat kan vallen. Om de factoren te kunnen onderzoeken die deze 
keuzes beïnvloeden, ontwikkelde promovenda Mignon van den Berg samen met 
Japanse onderzoekers van het National Institute of Informatics in Tokyo de 
serious game 'Everscape'. Mignon van den Berg promoveert maandag 12 december 
bij de TU Delft.
Bekijk de Everscape trailer<https://www.youtube.com/watch?v=udISaRMWl-c> (of 
klik op afbeelding rechts).
Serious game
Mensen komen aan per helikopter op een eiland dat niemand kent en vervolgen hun 
weg per auto naar een concert elders op het eiland. De deelnemers die meedoen 
aan de proef zitten achter een computer en spelen met z'n vijfentwintigen 
tegelijkertijd de serious game Everscape: tijdens het concert vindt een 
aardbeving plaats en moeten ze het eiland zo snel mogelijk verlaten per 
helikopter. Via een nieuwsbericht (een video) krijgen de deelnemers meer 
informatie over de tijd waarop er een tsunami nadert, de vertrektijd van de 
helikopter en de mogelijke vertrekroutes.
Volggedrag
'Bijna iedereen overleeft het',  licht Mignon van den Berg toe. 'Het mooie van 
een serious game is dat je onderzoek kunt doen in een gecontroleerde omgeving. 
Je hoeft mensen niet letterlijk in benarde posities te zetten om hun keuzes te 
monitoren. Doordat de deelnemers individueel, maar tegelijkertijd het spel 
speelden, kon ik zien hoe ze elkaar beïnvloedden: hoe ze naar elkaars gedrag 
kijken en daarop besluiten nemen. Als mensen geen informatie hebben, zoals een 
nieuwsbericht, zijn ze geneigd om andere mensen te volgen. Dat is de informatie 
die ze op dat moment hebben. Als bijvoorbeeld drie van de vijf mensen die 
dichtbij je staan, vertrekken dan besluit je vaak zelf ook te vertrekken.'
[cid:image002.jpg@01D25142.1677FF60]
Officiële informatie
Een belangrijkere factor om te vertrekken is informatie en met name ook de 
bijbehorende instructies. Van den Berg: 'Vrijwel direct na de aardbeving kregen 
de deelnemers officiële informatie en instructies in de vorm van een 
nieuwsboodschap. Daarop besloot iedereen te vertrekken via de opties die werden 
aangegeven. Na afloop van de game vroeg een deelnemer: 'Ik wilde vluchten naar 
een berg, maar ik besloot toch de trein te pakken. Was de berg een optie?' In 
het spel was het mogelijk om te vluchten naar een berg, maar mensen gaan 
blijkbaar toch af op de informatie die ze hebben. En mochten er geen officiële 
informatie of instructies zijn, dan zijn mensen dus geneigd om anderen te 
volgen.'
Sturen van volggedrag
En dat volggedrag is moeilijk te beïnvloeden. Van den Berg: 'De omstandigheden 
bij evacuaties zijn vaak onverwacht. Hierdoor kan het gebeuren dat juist de 
mensen worden gevolgd die onveilige beslissingen nemen. Dan ontstaat er dus een 
onwenselijke en nog onveiligere situatie. Het is daarom belangrijk dat er bij 
drukke evenementen goed getraind beveiligingspersoneel en hulpdiensten aanwezig 
zijn die mensen sturen in geval van een ramp.'
[SG Everscape island]
Realistische ramp
'Collega's in Japan hielpen de virtuele omgeving voor Everscape te ontwikkelen. 
Vanuit hen kwam het verzoek om een aardbeving en tsunami als scenario voor het 
onderzoek te gebruiken. Uit de vragenlijst bleek dat deelnemers het een 
realistische casus vonden, ondanks dat het een fictief eiland is. Maar ik ben 
nog wel benieuwd hoe mensen zich gedragen in een omgeving die ze wel kennen, of 
hoe mensen zich gedragen als zij al eerder een natuurramp hebben meegemaakt. 
Dat zijn interessante casussen voor vervolgonderzoek.'
Meer informatie
Promovenda Mignon van den Berg, 
m.vandenberg@xxxxxxxxxx<mailto:m.vandenberg@xxxxxxxxxx>, 015 2789341
Adviseur wetenschapscommunicatie Wendy Dallinga, 
w.m.dallinga@xxxxxxxxxx<mailto:w.m.dallinga@xxxxxxxxxx>, 015 2787538
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft 
Repository<http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Adc3bb80c-781f-4eb6-b331-356a0165bdef?collection=research>.
 TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de 
TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende 
promotie in de Repository te vinden zijn.

PNG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Gamen om evacuatiegedrag bij een aardbeving te onderzoeken - Wendy Dallinga