[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Energieleverend gebouw Echo geopend op TU Delft Campus

  • From: Inge Snijder <I.snijder@xxxxxxxxxx>
  • To: Inge Snijder <I.snijder@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 31 May 2022 07:56:58 +0000

Energieleverend gebouw Echo geopend op TU Delft Campus

Vanaf maandag 30 mei kunnen docenten en studenten van TU Delft gebruik gaan 
maken van het duurzame onderwijsgebouw Echo. Na de zomer zullen alle zalen in 
gebruik zijn en is de horeca volledig in bedrijf. Het energieleverende gebouw 
op TU Delft Campus draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van TU Delft: een 
CO2-neutrale en circulaire campus in 2030.

[cid:image003.jpg@01D874D4.C2A23A10]
Fotograaf: Guus Schoonewille

De duurzaamheidsambitie van TU Delft vraagt een grote betrokkenheid en deelname 
van de hele organisatie, van inkoop tot gebouwbeheer tot gebruikers. 
Projectmanager Bouw TU Delft Kübra Öztürk: "Onze bouwprojecten kunnen eraan 
bijdragen dat we in 2030 een CO2-neutrale en circulaire campus zijn. Echo is 
hier een voorbeeld van. Het is het eerste energieleverende gebouw op TU Delft 
Campus. Met behulp van zonnepanelen wordt alle energie voor het stroomgebruik 
van laptops, verlichting en horeca opgewekt, en blijft er onder aan de streep 
nog over."

Inrichting en materialen
Een duurzaam onderwijsgebouw vraagt ook om duurzaam materiaalgebruik en een 
duurzame inrichting. Öztürk: "Als bouwmaterialen werden onder meer bamboe en 
gerecyclede petflessen gebruikt. En maar liefst negentig procent van het 
meubilair in het pand is hergebruikt." Om ook het duurzame vervoer naar het 
gebouw te faciliteren is er onder Echo een fietsenkelder met meer dan 600 
plekken.


[cid:image004.jpg@01D874D4.C2A23A10]
Echo is een duurzaam en flexibel onderwijsgebouw op de TU Delft Campus. Bekijk 
de interactieve afbeelding op https://campus-echo.nl/ om te zien welke ;
duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.

Flexibiliteit
Aanleiding voor de bouw is het groeiend aantal studenten en de behoefte aan 
grotere maar ook flexibelere onderwijsruimtes en verschillende typen onderwijs. 
Echo bestaat uit vier bouwlagen. Er komen in totaal zeven onderwijszalen die 
grotendeels flexibel zijn in te delen. Zo kunnen drie aparte zalen worden 
gemaakt van de grootste collegezaal van 700 plekken. Groepswerk en zelfstudie 
is mogelijk op de ruim 350 studieplekken. Voorzieningen als stopcontacten zijn 
in de vloer verwerkt om het anders indelen van ruimtes te vergemakkelijken. Die 
grote aanpasbaarheid is ook een vorm van duurzaamheid: daarmee kan het gebouw 
blijven voldoen aan de wensen van telkens nieuwe generaties gebruikers.

Klimaatactie
Het verduurzamen van de TU Delft Campus is een belangrijk onderdeel van het 
Climate Action Programma, dat voorziet in extra investeringen in Climate Action 
onderzoek en onderwijs. Bij klimaatuniversiteit TU Delft zetten onderzoekers 
zich dagelijks in voor oplossingen voor het klimaatprobleem. We vergaren de 
kennis die we nodig hebben om het klimaat van regionaal tot wereldwijd niveau 
beter te begrijpen. Ook werken we aan innovatieve oplossingen om 
klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken (mitigatie) en ontwikkelen 
aanpassingen waar dit niet kan (adaptatie). TU Delft trekt de komende tien jaar 
in totaal 22 miljoen euro uit om dit programma vorm te geven.

Meer informatie
Bekijk hier<https://www.youtube.com/watch?v=rlQ95nnXKSA> de video met alle 
duurzaamheidsaspecten.
Bekijk hier<https://campus-echo.nl/> de infographic met alle 
duurzaamheidsaspecten.
Volg hier<https://www.tudelft.nl/sustainability> de aanpak van duurzaamheid en 
klimaatactie door TU Delft op de TU Delft Campus.
Bekijk hier<https://www.tudelft.nl/climate-action> de visie van de TU Delft op 
Climate Action.

Contact
Persvoorlichter Inge Snijder, 
i.snijder@xxxxxxxxxx<mailto:i.snijder@xxxxxxxxxx>, +31 (0)614759517
Projectmanager Bouw CRE & FM Kübra Öztürk, 
U.K.Ozturk@xxxxxxxxxx<mailto:U.K.Ozturk@xxxxxxxxxx>, +31 (0)6 43 06 61 71

Bij TU Delft realiseren we 'Impact for a better society' via onderwijs, 
onderzoek en innovatie. We gaan wereldwijde uitdagingen aan op gebieden die 
iedereen persoonlijk raken: klimaatverandering, energietransitie, 
verstedelijking, digitale samenleving en gezondheidszorg. We bekijken 
vraagstukken interdisciplinair en we werken altijd vanuit meerdere 
perspectieven en belangen. Onze oplossingen zijn toekomstbestendig. We werken 
niet alleen, maar samen met onder andere bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen. Die samenwerking vindt plaats op de TU Delft Campus: het 
innovatie-ecosysteem bestaande uit ruim 250 bedrijven, meerdere fieldlabs en 
onderzoeksinstellingen.

PNG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Energieleverend gebouw Echo geopend op TU Delft Campus - Inge Snijder