[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Een enkel eiwit scannen met de precisie van één aminozuur

  • From: Esther Vriesendorp <E.S.Vriesendorp@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 4 Nov 2021 21:10:57 +0000

Een enkel eiwit scannen met de precisie van één aminozuur

Met behulp van nanopore DNA sequencing technologie zijn onderzoekers van de TU 
Delft en de University of Illinois erin geslaagd één enkel eiwit te scannen: 
door een gelineariseerd eiwit langzaam door een minuscuul nanogaatje te 
trekken, één aminozuur tegelijk, konden de onderzoekers elektrische stroompjes 
aflezen die betrekking hebben op de informatieinhoud van het eiwit. De 
onderzoekers publiceerden hun proof-of-concept vandaag in het vakblad 
Science<http://www.science.org/doi/10.1126/science.abl4381>. Deze nieuwe, 
single-molecule peptide scanner betekent een doorbraak in de identificatie van 
eiwitten, en opent de weg naar single-molecule eiwit sequencing en het in kaart 
brengen van de eiwitten in een enkele cel.

Eiwitten zijn de werkpaarden van onze cellen, maar toch weten we nog niet welke 
eiwitten we allemaal bij ons dragen. Een eiwit is een lange peptideketting van 
20 verschillende soorten aminozuren, vergelijkbaar met een halsketting met 
verschillende soorten kralen. Aan de hand van de DNA-blauwdruk kunnen we 
voorspellen uit welke aminozuren een eiwit bestaat. Het uiteindelijke eiwit kan 
echter sterk afwijken van de blauwdruk, omdat een eiwit nog allerlei 
veranderingen ondergaat nadat het gemaakt is. De huidige methoden om eiwitten 
te meten zijn duur, beperkt tot grote volumes, en ze kunnen veel zeldzame 
eiwitten niet detecteren. Met nanopore technologie is men in staat gebleken om 
afzonderlijke DNA-moleculen te scannen en te sequencen. Een team onder leiding 
van Cees Dekker (TU Delft) heeft deze techniek nu aangepast om in plaats 
daarvan een enkel eiwit te scannen, met de precisie van één aminozuur.

"In de afgelopen 30 jaar is nanopore DNA sequencing ontwikkeld van een 
academisch idee tot een echt werkend apparaat," legt Cees Dekker uit. "Dit 
heeft zelfs geleid tot commerciële draagbare nanopore sequencers die de 
gigantische miljardenmarkt voor genetische toepassingen bedienen. In ons werk 
breiden we dit nanopore concept nu uit naar het lezen van afzonderlijke 
eiwitten. Dit kan grote impact hebben op fundamenteel eiwitonderzoek en 
medische diagnostiek."

Als kralen door de afvoer
De nieuwe techniek onthult kenmerken van zelfs afzonderlijke aminozuren binnen 
een peptide, maar hoe dan? Henry Brinkerhoff, eerste auteur van het artikel die 
dit concept ontwikkelde als postdoc in Dekkers lab, legt uit: "Stel je het 
koord van aminozuren in een peptidemolecuul voor als een ketting met kralen van 
verschillende grootte. Stel dat je dan de kraan opendraait terwijl je die 
ketting langzaam door de afvoer beweegt, wat in dit geval de nanopore is. Als 
een grote kraal de afvoer blokkeert, stroomt er maar een klein straaltje water 
door; als de kleinere kralen in de ketting precies bij het afvoerputje zitten, 
kan er meer water doorstromen. Met onze techniek kunnen we de hoeveelheid 
stromend water (eigenlijk de ionenstroom) heel precies meten." Cees Dekker vult 
enthousiast aan: "Een gave eigenschap van onze techniek is dat we een enkele 
peptidestring steeds opnieuw konden aflezen: we middelen dan alle data voor dat 
ene molecuul, en kunnen zo het molecuul met 100% nauwkeurigheid identificeren."

Dit resulteert in een unieke uitslag die kenmerkend is voor een specifiek 
eiwit. Wanneer de onderzoekers ook maar één aminozuur binnen de peptide ("één 
kraal van de halsketting") veranderden, kregen ze heel verschillende signalen, 
wat de extreme gevoeligheid van de techniek aangeeft. De groep onder leiding 
van Alek Aksimentiev aan de Universiteit van Illinois voerde moleculaire 
dynamica simulaties uit die uitwezen hoe de ionenstroomsignalen zich verhouden 
tot de aminozuren in de nanoporie.

Scannen van de streepjescode voor identificatie
De nieuwe techniek is zeer krachtig voor het identificeren van afzonderlijke 
eiwitten en het in kaart brengen van minieme onderlinge veranderingen - 
vergelijkbaar met de manier waarop een kassière in de supermarkt elk product 
identificeert door de streepjescode te scannen. Het zou ook een nieuwe route 
kunnen zijn naar het volledig sequencen van eiwitten in de toekomst. Henry 
Brinkerhoff verduidelijkt: "Onze aanpak kan een basis leggen voor een 
single-protein sequencer in de toekomst, maar de novo sequencing blijft een 
grote uitdaging. Daarvoor moeten we eerst nog de signalen van een enorm aantal 
peptiden karakteriseren om een 'kaart' te maken die de ionenstroomsignalen 
verbindt met de eiwitvolgorde. Toch is de mogelijkheid om veranderingen van 
afzonderlijke aminozuren in afzonderlijke moleculen te onderscheiden een enorme 
vooruitgang, en er zijn meteen al veel toepassingen voor de technologie zoals 
die er nu is."

Een glimp opvangen van de 'donkere materie' van de biologie
Met deze nanopore peptidenlezer kunnen onderzoekers gaan analyseren welke 
eiwitten er in onze cellen rondzweven. Na de synthese in de cellen ondergaan 
eiwitten nog veranderingen die hun functie beïnvloeden, de zogenaamde 
post-translationele modificaties. De miljoenen eiwitvarianten die daardoor 
ontstaan, zijn moeilijk te meten en zou je kunnen benoemen als de 'donkere 
materie van de biologie'. Cees Dekker: "Om de metafoor door te trekken: nadat 
een ketting met kralen is gemaakt, wordt hij nog bijgewerkt: sommige rode 
kralen krijgen er een fosfaatgroep bij, sommige blauwe kralen een suikergroep, 
enzovoort. Deze veranderingen zijn cruciaal voor de werking van eiwitten, en 
ook een marker voor ziekten zoals kanker. Wij denken dat onze nieuwe aanpak ons 
in staat zal stellen dergelijke veranderingen te meten op enkel eiwitniveau, en 
zo een licht te werpen op de eiwitten die wij met ons meedragen."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact information:     Prof.dr. Cees Dekker:                    email         
      c.dekker@xxxxxxxxxx<mailto:c.dekker@xxxxxxxxxx>

                                                                                
                     tel          +31 15 2786094
                                           Violet van Houwelingen               
email               
v.van.houwelingen@xxxxxxxxxx<mailto:v.van.houwelingen@xxxxxxxxxx>
                                           Persvoorlichter TU Delft             
  tel          +31 6 42481082Reference to the paper:              H. Brinkerhoff, A.S.W. Kang, J. Liu, A. 
Aksimentiev, C. Dekker

Multiple re-reads of single proteins at single-amino-acid resolution

using nanopores

Science, online, 4 November 2021, https://www.science.org

Beeldmateriaal (zie hieronder): afbeeldingen in hoge resolutie kunnen worden 
gedownload van https://ceesdekkerlab.nl/research/image-gallery/
Dit materiaal mag vrij worden gebruikt, mits de correcte credits worden vermeld.

[cid:image003.jpg@01D7D1C8.D5807930]
Artist impression van de eiwitlezer, waarbij een helicase (rood) een 
DNA-molecuul (geel) omhoog trekt waaraan een peptide (lila) is gehecht - wat 
een langzame beweging van het molecuul door de nanogaatje (groen) oplevert, 
waardoor de ionenstroomsignalen (oranje highlight) kunnen worden afgelezen die 
de aminozuren van het peptide karakteriseren terwijl ze tijdelijk de porie 
blokkeren." Credit: Cees Dekker Lab TU Delft / SciXel.

[cid:image006.png@01D7D1C8.D5807930]

Conceptuele rendering van de eiwitlezer, waarbij een helicase (rood) een 
DNA-molecuul (zwart) omhoog trekt waaraan een peptide (rood) is gehecht - wat 
een langzame translocatie van het molecuul door de nanogaatje (groen) oplevert, 
die het mogelijk maakt om de ionenstroomsignalen af te lezen die de aminozuren 
van het peptide karakteriseren terwijl ze tijdelijk de porie blokkeren. Credit: 
Henry Brinkerhoff, Cees Dekker Lab TU Delft.


JPEG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Een enkel eiwit scannen met de precisie van één aminozuur - Esther Vriesendorp