[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Delftse onderzoekers ontwikkelen veelzijdige waterstofsensor

  • From: Jerwin de Graaf <J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 2 Mar 2021 12:14:00 +0000

Delftse onderzoekers ontwikkelen veelzijdige waterstofsensor

Waterstof speelt een steeds belangrijkere rol in de transitie naar een compleet 
duurzame economie. Op dit moment wordt het al op grote schaal gebruikt in de 
industrie, en ook steeds vaker voor het opslaan van duurzame energie en het 
aandrijven van met name grote en zware voertuigen. Daarnaast zijn er plannen om 
het bestaande aardgasnet om te bouwen naar een waterstofnet. Maar waterstof is 
onder sommige condities een brandbaar en soms zelfs explosief gas. Daarom 
moeten de kleinste waterstoflekken zo snel mogelijk worden opgespoord. 
Goedkope, betrouwbare, en kleine sensoren die snel kleine hoeveelheden 
waterstof kunnen detecteren, zijn dus van vitaal belang. Onderzoekers van de TU 
Delft hebben nu een materiaal ontwikkeld dat hiervoor uitermate geschikt is.
Momenteel wordt waterstof meestal gedetecteerd met relatief grote en dure 
apparaten, die vaak zowel zuurstof als elektriciteit nodig hebben om goed te 
kunnen werken. Deze combinatie van zuurstof en elektriciteit kan in de 
nabijheid van waterstof gevaarlijk zijn, wat de sensoren ongeschikt maakt voor 
veel toepassingen.
Optische waterstofsensoren hebben deze nadelen niet. Dit soort sensoren zijn 
gebaseerd op het feit dat de optische eigenschappen van sommige materialen 
veranderen wanneer ze waterstof absorberen op het moment dat er waterstof 
aanwezig is in de nabijheid van de sensor. Die verandering in optische 
eigenschappen kun je bijvoorbeeld meten door te kijken naar de hoeveelheid 
licht die het materiaal reflecteert. De kunst is daarbij om een sensormateriaal 
te vinden dat geleidelijk meer waterstof opneemt naarmate de hoeveelheid 
waterstof in de omgeving toeneemt.
[cid:image002.png@01D70F65.E2E60D40]Zoektocht
De sensormaterialen die tot nu toe bekend zijn, hebben allemaal zo hun 
beperkingen. Ze kunnen bijvoorbeeld alleen relatief grote hoeveelheden 
waterstof meten, reageren traag, functioneren alleen bij hoge temperaturen (>90 
°C) óf zijn heel ingewikkeld om te maken. De Delftse sensor, op basis van 
tantaal en palladium, heeft deze nadelen niet: hij kan waterstof nauwkeurig 
detecteren bij zowel kamertemperatuur als hogere temperaturen én in hele kleine 
en grote hoeveelheden.
In hun zoektocht naar het beste sensormateriaal voor een optische 
waterstofsensor hebben de Delftse onderzoekers een breed scala aan geavanceerde 
onderzoekstechnieken gebruikt. “Naast optische metingen gebruiken we röntgen- 
en neutronenstraling geproduceerd bij onze eigen onderzoeksreactor in Delft om 
de materialen beter te begrijpen”, legt Lars Bannenberg uit. “Door de metingen 
leren we de materialen te begrijpen, waardoor we de eigenschappen van de 
materialen kunnen verbeteren. We maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van het 
feit dat materialen zich net wat anders gedragen dan we gewend zijn als ze heel 
dun worden gemaakt. In de sensor zit dus uiteindelijk maar een laagje materiaal 
dat dunner is dan een duizendste van een haar.”


Keukenweegschaal
Bijzonder aan het materiaal is dat het waterstof kan meten over tenminste zeven 
ordes van grootte in druk. Dat is vergelijkbaar met een keukenweegschaal die 
zowel het een aantal grammen bloem als het gewicht van een olifant kan meten, 
en dat alles met dezelfde relatieve nauwkeurigheid. De sensor is daardoor breed 
toepasbaar. Hij kan gebruikt worden om de kleinste lekkages van waterstof te 
meten bij bijvoorbeeld een waterstoftankstation, maar de sensor is ook geschikt 
om de hoeveelheid waterstof in een waterstoftank te bepalen.
Bijzonder is ook de ongekende snelheid van het sensormateriaal: het reageert 
binnen een fractie van een seconde op een verandering in de hoeveelheid 
aanwezige waterstof, veel sneller dan de meeste materialen met responstijden 
van soms wel tientallen seconden of zelfs minuten. Dat dit allemaal kan met een 
materiaal was voor het team zelf ook een grote verassing: “We dachten wel dat 
we de huidige materialen enigszins konden verbeteren, maar dat ons materiaal 
over al deze nuttige eigenschappen zou beschikken hadden we niet durven 
dromen”, vertelt Bernard Dam.
Grootse plannen
Inmiddels is er patent aangevraagd voor het nieuwe sensormateriaal en heeft het 
internationale gerenommeerde vakblad Advanced Functional Materials een artikel 
over de vinding gepubliceerd. Voor de nabije toekomst zijn er grootse plannen. 
Zo willen de onderzoekers uitzoeken of het materiaal ook gebruikt kan worden in 
sensoren die geschikt zijn voor hele lage temperaturen (-50 °C), zodat ze ook 
in vliegtuigen kunnen worden gebruikt. “Daarnaast kijken we naar de 
mogelijkheid om een prototype te bouwen dat ook buiten het lab werkt” vertelt 
Herman Schreuders. “En we willen kijken of de sensoren gebruikt kunnen worden 
in waterstofbrandstofcellen.”

***

Paper

‘Tantalum‐Palladium: Hysteresis‐Free Optical Hydrogen Sensor Over 7 Orders of 
Magnitude in Pressure with Sub‐Second Response’, Lars Bannenberg, Herman 
Schreuders, Bernard Dam, Advanced Functional Materials

https://doi.org/10.1002/adfm.202010483

Contact

Lars Bannenberg
L.J.Bannenberg@xxxxxxxxxx<mailto:L.J.Bannenberg@xxxxxxxxxx>
015 27 89753

Jerwin de Graaf (persvoorlichter TU Delft)
J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx<mailto:J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
06 42 71 72 27

PNG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Delftse onderzoekers ontwikkelen veelzijdige waterstofsensor - Jerwin de Graaf