[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Cybercriminelen kopen hun technologie nog niet zo maar van de plank

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 28 Oct 2020 08:24:20 +0000

[cid:image001.png@01D6ABB8.E239F6B0]

Cybercriminelen kopen hun technologie nog niet zo maar van de plank

De vrees dat cybercriminelen hun technische benodigdheden heel makkelijk op 
ondergrondse marktplaatsen kunnen inkopen, is niet terecht. Er zijn op dit 
gebied nog steeds aanzienlijke drempels voor aspirant cybercriminelen, 
concludeert onderzoeker Rolf van Wegberg. Hij promoveerde op dinsdag 27 oktober 
op dit onderwerp aan de TU Delft.

Kant en klaar
Cybercrime is een groeiend misdaadprobleem en kan vele vormen aannemen, 
bijvoorbeeld creditcardfraude of digitale afpersing. Veel deskundigen 
waarschuwen voor een trend waarbij cybercriminelen steeds vaker bepaalde 
technische diensten en vaardigheden kant en klaar kunnen kopen op ondergrondse 
marktplaatsen, bijvoorbeeld een technische oplossing om geld weg te sluizen. 
Dit wordt commoditisering genoemd.

'Het wordt wel vergeleken met een 'cybercrime-IKEA', waar je heen gaat om je 
gewenste pakket te kopen of samen te stellen', verklaart Rolf Van Wegberg. 'Het 
fenomeen maakt de drempel voor criminelen om met cybercrime te beginnen in 
principe veel lager.'

Geen snelle groei
Van Wegberg heeft in zijn promotieonderzoek onder meer bekeken of deze 
commoditisering echt zo'n belangrijk verschijnsel aan het worden is. Hij 
onderzocht daarvoor de transactiegegevens van zes jaar van acht online anonieme 
marktplaatsen, van Silk Road tot AlphaBay.

En het lijkt mee te vallen. 'Onze resultaten laten zien dat commoditisering op 
online anonieme marktplaatsen een minder duidelijk fenomeen is dan eerder werd 
aangenomen. Niet alles is te koop en er is geen bewijs van een snelle groei, en 
dus van wijdverbreide commoditisering. Dit in tegenstelling tot de alarmerende 
taal die je vindt in de rapportages van de beveiligingsindustrie.' Op dit 
gebied lijken er dus nog steeds aanzienlijke drempels te bestaan voor aspirant 
cybercriminelen.

Professionele operaties
Van Wegberg probeerde ook in kaart te brengen wat voor type mensen de 
aanbieders van deze diensten zijn. Over het algemeen blijken dit doorgewinterde 
professionals te zijn, met een goede bedrijfsvoering, productmarketing, 
terugbetalingsbeleid en klantenondersteuning.
Dit soort inzichten kunnen uiterst nuttig zijn voor opsporingsdiensten (Van 
Wegberg werkt al met de FIOD samen in een wetenschappelijk onderzoeksprogramma).

'Interventies van de politie richten zich dan ook vaak op het uitschakelen van 
een digitaal platform of professionele dienst', zegt Van Wegberg. 'Dat heeft 
voor de politie als nadeel dat het niet leidt tot massale arrestaties of 
inbeslagnames van geld, waardoor het voor de buitenwereld minder impactvol 
lijkt.'

'Toch is deze aanpak effectief. We onderzochten bijvoorbeeld de effecten van 
Operation Bayonet - waarin de FBI en de Nederlandse politie twee prominente 
markten overnam. Operation Bayonet bleek een ingrijpende en succesvolle 
politie-interventie. Het betekende onder meer dat dienstverleners hun reputatie 
en klantenbestand weer vanaf nul moesten opbouwen.'

Zwakste schakel
Verder ziet Van Wegberg dat de politie zich kan richten op de zwakste 
technische schakel in de criminele waardeketen. 'We kwamen tot het inzicht dat 
veel verschillende vormen van cybercriminaliteit in feite gebruikmaken van 
soortgelijke technische middelen, zogenoemde multitools. De opsporing van 
cybercrime zou zich dus kunnen richten op meer dan de misdaadvorm op zich. De 
ene verschijningsvorm heeft in de ogen van een gewone politieagent misschien 
niet veel gemeen met een ander type cybercriminaliteit, maar is wel volledig of 
gedeeltelijk afhankelijk van identieke, technische middelen. Dit inzicht zou 
politiediensten moeten helpen om vast te stellen waar een interventie het beste 
kan worden uitgevoerd.'

Meer informatie
Proefschrift Outsourcing cybercrime via TU Delft Repository: 
https://doi.org/10.4233/uuid:f02096b5-174c-4888-a0a7-dafd29454450
Lees ook de story Cybercriminaliteit ontrafelen met wetenschap': 
https://www.tudelft.nl/tbm/onderzoek/stories-of-science/cybercriminaliteit-ontrafelen-met-de-wetenschap/

Contact:
Rolf van Wegberg, r.s.vanwegberg@xxxxxxxxxx<mailto:r.s.vanwegberg@xxxxxxxxxx>, 
015 - 2781320
Ilona van den Brink (pers- en wetenschapsvoorlichting TU Delft), 
i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>, 015 - 2784259

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.


PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Cybercriminelen kopen hun technologie nog niet zo maar van de plank - Ilona van den Brink