[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Campus TU Delft in 2030 CO2-neutraal

  • From: Inge Snijder <I.snijder@xxxxxxxxxx>
  • To: Inge Snijder <I.snijder@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 3 Feb 2022 06:42:16 +0000

Campus TU Delft in 2030 CO2-neutraal
In 2030 wil TU Delft volledig duurzaam opereren. Alle activiteiten op en vanaf 
de campus zijn dan CO2-neutraal, circulair, klimaatadaptief en dragen bij aan 
de kwaliteit van leven voor haar gebruikers en voor de natuur. Samen met alle 
medewerkers, studenten en partners van de universiteit maakt 
duurzaamheidscoördinator Andy van den Dobbelsteen zich sterk om deze ambitie te 
realiseren. Op een nieuwe website kan iedereen de vorderingen volgen.
Uitgangspunt is dat de campus in 2030 circulair, gezond en biodivers is. 
Concrete acties zijn onder andere het vergroenen van de campus en het 
ontwikkelen van proeftuinen - living labs - die benut kunnen worden om 
duurzaamheidsonderzoek en -onderwijs in de praktijk te brengen. Van den 
Dobbelsteen: "De universiteit gaat meer groen en water op de campus 
implementeren. Niet alleen om de klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om 
de gemeenschap bewust te maken. Daarnaast toont onderzoek aan dat een groene 
omgeving stress vermindert en de mentale gezondheid van werknemers en studenten 
verbetert."
[https://content.mailplus.nl/a1/images/mailing264577/g_sustainability.jpg]
Beeld: TU Delft
Gezamenlijke inspanning
Het bereiken van CO2-neutraliteit in 2030 vraagt een grote betrokkenheid en 
deelname van alle faculteiten en diensten, van inkoop tot gebouwbeheer tot 
communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar het vegetarische 
restaurant bij de Faculteit Bouwkunde. Ook zal TU Delft nauw samenwerken met 
partners buiten de eigen organisatie. Van den Dobbelsteen: "Een belangrijk 
aspect van onze verduurzaming is het sluiten van kringlopen en die houden nu 
eenmaal niet op de deur van een universiteitsgebouw of aan de rand van de 
campus. We zoeken dus nadrukkelijk de samenwerking met partners op, ook buiten 
de campus."
Op de vernieuwde duurzaamheidswebsite<https://www.tudelft.nl/sustainability
kan iedereen alle klimaatactie van dichtbij volgen. "We laten hier actief zien 
welke pilots er lopen en wat de resultaten daarvan zijn."
Climate Action
Het verduurzamen van de Delftse campus is een belangrijk onderdeel van het 
Climate Action Programma, dat ook voorziet in extra investeringen in Climate 
Action onderzoek en onderwijs. De TU trekt de komende tien jaar in totaal 22 
miljoen euro uit om dit programma op zetten en vorm te geven.
Meer informatie
Volg hier<https://www.tudelft.nl/sustainability> de aanpak van duurzaamheid en 
klimaatactie door TU Delft op de campus.
Bekijk hier<https://www.tudelft.nl/climate-action> de visie van de TU Delft op 
Climate Action.
Contact
Duurzaamheidscoördinator Andy van den Dobbelsteen, 
sustainability@xxxxxxxxxx<mailto:sustainability@xxxxxxxxxx>
Persvoorlichter Inge Snijder, 
I.Snijder@xxxxxxxxxx<mailto:I.Snijder@xxxxxxxxxx>, +31 (0)6 14759517

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Campus TU Delft in 2030 CO2-neutraal - Inge Snijder