[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Businessmodel ‘betalen per wasbeurt’ blijkt goed voor het milieu

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Jul 2018 07:28:50 +0000

Businessmodel ‘betalen per wasbeurt’ blijkt goed voor het milieu

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk 
aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. 
De wetenschappers publiceren hierover in het blad Journal of Cleaner Production.

Zuinig
Normaal gesproken koop je als consument een wasmachine en daarmee is de zaak 
grotendeels af. Maar je zou ook een alternatief model kunnen gebruiken, waarbij 
je een wasmachine huurt van een bedrijf en je vervolgens per wasbeurt betaalt. 
‘Van een dergelijk pay-per-use businessmodel, in dit geval voor wasmachines, 
verwachten we een positieve uitkomst voor het milieu’, zegt prof. Nancy Bocken, 
eerste auteur en onderzoeker bij Lund University en de Delftse faculteit 
Industrieel Ontwerpen (IO). ‘Consumenten worden door deze opzet immers meer 
bewust van hun consumptiepatroon en worden bovendien financieel gestimuleerd om 
zuinig te zijn. De leveranciers worden op hun beurt gestimuleerd om een 
efficiënte, zuinige en goed onderhouden wasmachine te bieden.’

Praktijk
Of deze aannames ook daadwerkelijk op gaan, hebben de onderzoekers nu in de 
praktijk getest. ‘Er zijn nog maar weinig studies gedaan naar de milieu-impact 
van pay-per-use businessmodellen waarbij direct naar de impact in de praktijk 
wordt gekeken’, zegt coauteur en onderzoeker bij IO prof. Ruth Mugge. ‘We 
hebben dat wel gedaan, onder meer via een diepgaande case study in samenwerking 
met het bedrijf HOMIE, dat betalen per wasbeurt aanbiedt.’

HOMIE
HOMIE is een spin-off bedrijf van de TU Delft, mede opgericht door Bocken*: ‘We 
hebben direct gemeten hoe pay-per-use bijdraagt aan duurzamer (zuiniger) 
consumptiegedrag. We volgden daarvoor langdurig groepen gebruikers. Het bleek 
dat het aantal wasbeurten per maand significant daalde en ook de temperatuur 
waar gemiddeld op werd gewassen (wat uiteraard energiezuiniger is).’

Potentie
‘Het blijkt dus dat pay-per-use daadwerkelijk de potentie heeft om duurzamer 
gebruik van producten te stimuleren’, concludeert Bocken. ‘Wanneer klanten 
moesten gaan betalen, na de eerste gratis maand, daalde het totaal aantal 
wasbeurten en de gemiddelde wastemperatuur. De reductie in wastemperatuur werd 
vooral behaald door klanten die voorheen gewend waren om op hogere temperaturen 
te wassen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat precies de beste manier is om 
pay-per-use in te zetten in de praktijk.’

Meer informatie
Pay-per-use business models as a driver for sustainable consumption: evidence 
from the case of HOMIE, Nancy Bocken, Ruth Mugge, Colin Bom en Hidde-Jan 
Lemstra, Journal of Cleaner Production, juli 2018
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.043

Contact
Nancy Bocken: 
https://www.tudelft.nl/io/over-de-faculteit/persoonlijke-profielen/universitair-hoofddocenten/bocken-nmp/,
 06-14306866
Ruth Mugge: 
https://www.tudelft.nl/io/over-de-faculteit/persoonlijke-profielen/hoogleraren/mugge-r/

* HOMIE is gestart met een Take-off subsidie van NWO (destijds STW) 
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/45/27145.html
Website HOMIE: https://www.homiepayperuse.com/nl/

Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015-2781751, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Businessmodel ‘betalen per wasbeurt’ blijkt goed voor het milieu - Roy Meijer