[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Bestaande wijken energieneutraal dankzij innovatief zonnewarmtenet

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 9 Dec 2020 11:56:09 +0000

Bestaande wijken energieneutraal dankzij innovatief zonnewarmtenet

Een zonnewarmtenet blijkt technisch en financieel haalbaar om bestaande wijken 
te verduurzamen en aardgasvrij te maken, zo heeft een consortium van 
wetenschappers en bedrijven onder leiding van de TU Delft aangetoond. Het 
consortium heeft dit concept technisch uitgewerkt en voor de bestaande 
Haarlemse jarendertigwijk "Ramplaankwartier" technisch en financieel 
doorgerekend. Daarnaast is in een proefopstelling in The Green Village in Delft 
aangetoond dat het systeem werkt. Hiermee ligt er een ontwerp klaar voor het 
duurzaam verwarmen van huizen van een hele wijk, zonder dat een externe 
warmtebron nodig is.

Om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen, wordt hard gezocht naar 
manieren om bestaande wijken en gebouwen te verduurzamen en van het aardgas te 
ontkoppelen. Het zonnewarmtenet is een van de mogelijke oplossingen die het 
afgelopen jaar is ontwikkeld en getest.  Het zonnewarmtenet bestaat uit 
PVT-panelen (zonnepanelen die zowel warmte als elektriciteit opwekken) op het 
dak, een zeer lage temperatuur warmtenet gekoppeld aan een warmte/koudeopslag 
onder de grond en een warmtepomp in iedere woning. Op deze manier worden de 
woningen op een energieneutrale manier voorzien van warm water, verwarming in 
de winter en verkoeling in de zomer.

Slimme verdeling van warmte
Een speciale 'afleverset', een kastje met leidingen, pompjes en kleppen, zorgt 
ervoor dat de warmte van de het warmtenet en de PVT-panelen optimaal benut 
wordt. In de zomer wordt alle overtollige PVT-warmte via het netwerk in de 
ondergrondse opslag opgeslagen. In de tussenseizoenen wordt de warmte zowel 
geleverd door de PVT-panelen als door het netwerk vanuit de warmte-koude 
opslag. In de winter wordt de warmte hoofdzakelijk uit de warmte/koudeopslag 
geleverd, waardoor de warmtepomp een hoog rendement kan halen. Een 
proefopstelling van het zonnewarmtenet is gebouwd en succesvol getest op The 
Green Village op de TU Delft.

Ontwerp ligt klaar voor duurzame wijkoplossing
De resultaten van de studie in Haarlem en de proefopstelling in Delft zijn 
overtuigend. Het ontwerp van het zonnewarmtenet is volledig uitgewerkt. Zo is 
het benodigde aantal PVT-panelen per woning vastgesteld, maar ook de benodigde 
temperatuurniveaus voor warmteopslag en warmtedistributie. Daarnaast is 
getoetst hoe alle regelingen stabiel met elkaar kunnen functioneren. Aan de 
hand daarvan is geconcludeerd dat het systeem technisch werkt en de huizen in 
de wijk het hele jaar rond, met behulp van de panelen en het zonnewarmtenet, 
van genoeg warmte worden voorzien. De opgewekte elektriciteit uit de panelen is 
voldoende voor het functioneren van de warmtepomp.
Het systeem is daarmee energieneutraal voor de warmtelevering. Ivo Pothof, 
onderzoeker bij TU Delft en Deltares, is enthousiast over het zonnewarmtenet: 
'Het is de meest duurzame wijkoplossing voor de bestaande bouw die ik ken, 
omdat er via de PVT-panelen maximaal gebruik wordt gemaakt van lokale energie. 
Het concept is uitgebreid vergeleken met andere oplossingen voor bestaande 
woonwijken en komt in al die vergelijkingen naar boven drijven.'

Financiële haalbaarheid
Ook op financieel gebied blijkt het zonnewarmtenet een interessant concept. Aan 
het begin moet een forse investering gedaan worden, maar daarna zijn er geen 
variabele energiekosten meer. Hierdoor is het zonnewarmtenet na enkele jaren 
goedkoper dan gas en de meeste andere alternatieven. De jaarlijkse kosten 
bestaan dan alleen uit onderhoud en aflossing van de gedane investering. De 
eigen elektriciteitsbehoefte van de warmtepomp wordt door de PVT-panelen 
opgewekt én het elektriciteitsnet hoeft niet te worden verzwaard, omdat er geen 
piekverbruik is in de winter. Met voldoende participatie uit de wijk en bij een 
laag rentepercentage is het zonnewarmtenet dus ook financieel een interessante 
oplossing.

Implementatie
Het consortium, bestaande uit de TU Delft, Deltares, Greenvis, Stichting 
SpaarGas met gemeente Haarlem, Triple Solar, Fortes Energy Systems, de 
WarmteTRansitieMakers en ENGIE, hoopt dat het zonnewarmtenet een gangbare 
methode wordt om bestaande wijken te verduurzamen.
Op de website www.zonnewarmtenet.nl<http://www.zonnewarmtenet.nl> worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven en kunnen bestuurders en andere 
instanties meer informatie vinden over het zonnewarmtenet. Ivo Pothof: 'Nu de 
effectiviteit van het zonnewarmtenet bewezen is, is het zaak om 
geïnteresseerden hier zo goed mogelijk over te informeren. Op die manier kunnen 
nog meer bestaande wijken energieneutraal worden gemaakt.'
Dit project is mede mogelijk gemaakt met Topsector Energiesubsidie, TKI Urban 
Energy, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, referentie 
TEUE018017 voor Lage temperatuur feed-in zonnewarmtenetten (DeZONNET).

Meer informatie
Ivo Pothof, onderzoeker TU Delft en Deltares, 06 2288 3518, 
I.W.M.Pothof@xxxxxxxxxx<mailto:I.W.M.Pothof@xxxxxxxxxx>
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 06 14015008, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Bestaande wijken energieneutraal dankzij innovatief zonnewarmtenet - Roy Meijer