[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Aardwarmtebron op campus TU Delft kan stimulans zijn voor geothermie in Nederland

  • From: Wendy Batist <G.M.Batist@xxxxxxxxxx>
  • To: Wendy Batist <G.M.Batist@xxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 Feb 2015 12:49:35 +0000

[English 
version<http://www.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/aardwarmtebron-op-campus-tu-delft-kan-stimulans-zijn-voor-geothermie-in-nederland-1/>]
[cid:image002.jpg@01D04081.47FBAF60]Aardwarmtebron op campus TU Delft kan 
stimulans zijn voor geothermie in Nederland
Het Delft Aardwarmte Project (DAP) belooft een unieke kans te worden voor de 
ontwikkeling van geothermie in Nederland, aldus professor David Bruhn in zijn 
intreerede aan de TU Delft vandaag, woensdag 4 februari. In het kader van het 
DAP wil de TU Delft dat onder het terrein een diepe aardwarmtebron wordt 
geslagen, waarmee de campusgebouwen op duurzame wijze kunnen worden verwarmd. 
Deze bron zal bovendien diverse onderzoeksdoeleinden kunnen dienen.

Diepe putten
'Aardwarmtebronnen verheugen zich de laatste tijd in Nederland in een 
toenemende belangstelling. We willen immers de CO2-uitstoot verminderen zonder 
nadelige gevolgen voor onze levensstandaard of de energieprijzen. Met name voor 
de verwarming van woningen en kassen biedt deze onuitputtelijke warmtebron 
goede kansen. In Nederland wordt bij deze vorm van energiewinning warm water 
gebruikt dat afkomstig is van grote diepte, 2000 meter of dieper. Dergelijke 
diepe putten worden in de Nederlandse glastuinbouw al gebruikt. We zijn goed op 
de hoogte van hoe Nederland er onder het aardoppervlak uitziet. Daarom kunnen 
we de exploitatie van aardwarmte met enig vertrouwen ter hand nemen', zegt 
David Bruhn, professor in Geothermal Engineering bij de TU Delft en 
projectmanager van diverse geothermische EU-projecten bij het 
GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam, het grootste onderzoeksinstituut in 
Duitsland op het gebied van aardwetenschappen.
Delft Aardwarmte Project
In zijn intreerede zal Bruhn hoofdzakelijk praten over de mogelijkheden van het 
Delft Aardwarmte Project (Delft), een veelbelovend onderzoeksproject op de 
campus van de TU Delft. Het DAP is vorig jaar uitgesteld, toen de regering de 
deelname van EBN (Energie Beheer Nederland) tot nader order in de wacht zette.
Het Delft Aardwarmte Project is in 2008 door studenten van de TU Delft 
geïnitieerd. Het doel van het project is het realiseren van een geothermische 
put op de campus, zodat de gebouwen van de universiteit op een duurzame manier 
kunnen worden verwarmd. Een dergelijk 'puttendoublet' (een put voor de 
productie van warm water en een om het afgekoelde water opnieuw te injecteren) 
op de campus zal bovendien allerlei onderzoeksmogelijkheden bieden. 'Een nieuw 
en uitdagend thema is het benutten van warmte op dieptes van meer dan 4000 
meter. Op deze dieptes is het water zo heet (150 °C) dat het kan worden 
gebruikt om elektriciteit op te wekken.'

Onderzoeksinfrastructuur
'Enkele technische hinderpalen staan een snelle ontwikkeling van de sector in 
de weg', zegt Bruhn. 'Om het grote potentieel van aardwarmte te helpen 
ontsluiten, stellen wij een speciale onderzoeksinfrastructuur voor met 
betrekking tot het bestuderen van dieper gelegen aardlagen, zowel voorafgaand 
aan als tijdens de operatie. De diepe aardwarmteputten die op de campus van de 
TU Delft zullen worden geslagen, zullen een uitstekende gelegenheid bieden om 
een nationale infrastructuur voor het onderzoek naar diepe aardlagen op te 
zetten. Dit zal in eerste instantie voor ontwikkeling en exploitatie van 
aardwarmte zijn, maar ook andere onderzoeksdoelen zijn mogelijk. Nergens ter 
wereld bestaat een vergelijkbare infrastructuur voor het monitoren van diepere 
aardlagen tijdens werk in een sedimentaire omgeving. De putten liggen in een 
dichtbevolkt gebied, dicht bij de eindgebruiker. Daardoor kunnen we technische 
oplossingen ontwikkelen en testen voor gerelateerde kwesties zoals mogelijke 
geluidsoverlast, interferentie met andere ondergrondse installaties en andere 
factoren die gevolgen kunnen hebben voor de publieke acceptatie.'
Mijlpalen
'De mijlpalen die we met onze onderzoeksfaciliteit hopen te bereiken, zullen 
van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de jonge aardwarmtesector in 
Nederland. Denk bijvoorbeeld aan glastuinbouw, een bedrijfstak die een grote 
rol speelt in de nationale economie. De ontwikkeling van aardwarmte is ook 
positief voor de maatschappij als geheel, omdat deze manier van energiewinning 
warmte - en mogelijk ook elektriciteit - levert zonder noemenswaardige 
CO2-uitstoot, dag en nacht, gedurende het hele jaar.
De geothermische onderzoeksinfrastructuur in de diepe put, met bijbehorende 
nieuwe apparatuur en installaties, zal uniek zijn in de wereld en een basis 
bieden voor een grote stap in de ontwikkeling van de sector.'

Leerstoel
David Bruhn is deeltijdprofessor (30%) aan de TU Delft. Zijn leerstoel is 
financieel deels mogelijk gemaakt door alumni van de afdeling Geoscience & 
Engineering.

Live meekijken / terugkijken
U kunt de intreerede op woensdag 4 februari vanaf 15:00 uur live volgen of 
later terugkijken via 
Collegerama<https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Presentation/79a741ff53854c69ab6f92f030a8699b1d>.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Batist, persvoorlichter 
TU Delft tel. 015 - 27 88 499 of 06 - 434 68 356 of via 
g.m.batist@xxxxxxxxxx<javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7d+j+yxqfpqXqrabicq+ki');>.


JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Aardwarmtebron op campus TU Delft kan stimulans zijn voor geothermie in Nederland - Wendy Batist