[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: €3,3m financiering voor invoeren van vertrouwen in de interneteconomie

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Jan 2020 13:28:06 +0000

TU Delft, EUR en UvA ontwikkelen open-access, blockchain-gebaseerd systeem voor 
vertrouwen
€3,3m financiering voor invoeren van vertrouwen in de interneteconomie

Sovereignty4Europe, een interdisciplinair projectvoorstel dat de principes van 
een ‘Internet-of-Trust’ wil evalueren in een online community van 50.000 
internetgebruikers, heeft 3,3 miljoen euro aan financiering gekregen, waarvan 
1,5 miljoen euro van NWO. TU Delft wil met Erasmus Universiteit Rotterdam, de 
Universiteit van Amsterdam en andere partners een internet-gebaseerd systeem 
ontwerpen dat allerlei transacties betrouwbaar en conform Europese wetgeving 
opslaat in een blockchain, door inzichten uit de informatica, economie en 
rechten te combineren.

Vertrouwen
Niemand gaat een transactie aan met een ander persoon of bedrijf zonder 
vertrouwen in die ander. Dat vertrouwen kan gebaseerd zijn op eerdere 
transacties met dezelfde partij, of op informatie over transacties van anderen 
met die partij, of op basis van contracten of juridische regels. Vaker dan 
vroeger zullen in dit internettijdperk de partijen elkaar niet persoonlijk 
kennen. Dit voorstel heeft als doel om vertrouwen in het internet in te bouwen, 
centrale partijen daarbij overbodig te maken en de domeingrenzen te overstijgen 
van de grote internetbedrijven.

Alternatief voor internetgiganten
Projectleider Johan 
Pouwelse<https://www.tudelft.nl/ewi/over-de-faculteit/afdelingen/software-technology/distributed-systems/people/johan-pouwelse/>
 (TU Delft): 'Internetgiganten zoals Amazon, eBay, Google zijn in essentie 
handelaars in vertrouwen: we gaan naar Amazon en eBay als vertrouwde 
tussenpersoon, en naar Google voor relevante websites. Deze internetgiganten 
slaan vertrouwensgegevens ieder apart op hun eigen servers op. Onze ambitie is 
om deze door de VS gedomineerde centrale servers te vervangen door een 
algemeen, non-profit en open source alternatief voor een betrouwbare blockchain 
economie: een schaalbare en betrouwbare manier om vertrouwen en reputatie bij 
te houden, zonder een centrale autoriteit en in een open omgeving.’

Blockchain
Daarvoor zal het project mechanismen ontwerpen waarmee het vastleggen van 
transacties met blockchain mogelijk is. Hiermee maken we personen uniek 
identificeerbaar en kunnen we niveaus van vertrouwen uit de vroegere 
transacties afleiden. De infrastructuur voor vertrouwen, Internet-of-Trust, 
wordt geëvalueerd in een online community met 50.000 internetgebruikers. De 
juridische aspecten van deze blockchain-economie worden bestudeerd aan de hand 
van nationale en Europese privacywetten.

Samenwerking Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Naast de drie universiteiten participeert ook de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens (RvIG<https://www.rvig.nl/about-rvig>) van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) actief in dit project. RvIG 
wil hiermee een bijdrage leveren aan het realiseren van een open ecosysteem, 
beschikbaar voor iedereen, waarin aan maatschappelijke belangen (privacy en 
veiligheid) en economische behoeften tegemoet wordt gekomen. Denk hierbij aan 
een groter vertrouwen in digitale transacties, minder kosten, en de 
ontwikkeling van alternatieve vormen van dienstverlening, zoals een 
elektronische identiteitskaart.

Europa
Ook op Europese bestuurlijke schaal moet het project de nodige inzichten gaan 
opleveren. De Europese Commissie (EC) heeft gesteld dat blockchain-technologie 
‘nieuwe gedistribueerde en interactiemodellen mogelijk maakt, gebaseerd op 
directe peer-to-peer uitwisseling van informatie, en zonder centrale platforms 
of tussenpartijen, en onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een EU 
Blockchain Infrastructure 
(EuroChain)<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-opportunity-and-feasibility-eu-blockchain-infrastructure>.
 Sovereignty4Europe past naadloos binnen deze Europese ambities.

Totale omvang van het project is 3,3 miljoen euro en is gefinancierd met 
bijdragen van NWO, RvIG, Holland High Tech<https://www.hollandhightech.nl/>, 
Topsector HTSM, en Delft Blockchain 
Lab<https://www.tudelft.nl/en/delft-blockchain-lab/> TU Delft. De aanvraag 
sluit aan bij de Nederlandse Blockchain 
Onderzoeksagenda<https://pure.uva.nl/ws/files/29827903/Onderzoeksagenda_blockchain_2018_web.pdf>
 en de Fintech onderzoeksagenda van het Erasmus Centre for Data 
Analytics<https://www.rsm.nl/ecda/>.

Meer informatie
Contact Johan Pouwelse: 
https://www.tudelft.nl/ewi/over-de-faculteit/afdelingen/software-technology/distributed-systems/people/johan-pouwelse/
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015 - 278 1751, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: €3,3m financiering voor invoeren van vertrouwen in de interneteconomie - Roy Meijer