[PWC-MEDIA] Persbericht: Start bouw protonenkliniek in Delft definitief; protonentherapie vanaf 2017 beschikbaar in Nederland

  • From: Claire Hallewas <C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 26 Feb 2015 06:43:15 +0000

Start bouw protonenkliniek in Delft definitief;
Protonentherapie vanaf 2017 beschikbaar in Nederland

De bouw van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC) start in mei. Dat 
maakten initiatiefnemers Erasmus MC, LUMC en TU Delft vandaag bekend. Het 
centrum voor protonentherapie wordt in Delft gebouwd en zal in 2017 haar deuren 
openen. Protonentherapie wordt in het buitenland al volop toegepast bij de 
behandeling van kanker. Nu komt de behandeling ook in Nederland beschikbaar, 
midden in het dichtstbevolkte gebied van Nederland. "Ik ben natuurlijk erg blij 
dat we na jaren van intensieve voorbereiding nu echt van start gaan. Maar het 
is vooral goed nieuws voor de patiënten in Nederland", zegt Prof.dr. Ernst 
Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC. "Kwetsbare patiënten 
moeten nu nog naar het buitenland reizen voor protonentherapie, met alle hoge 
kosten en problemen van dien. Daar gaat nu verandering in komen."

Minder schade
Het belangrijkste voordeel van radiotherapie met protonen ten opzichte van de 
huidige behandeling is dat tumoren veel gerichter kunnen worden aangepakt, met 
veel minder schade aan het omringende weefsel. Voor sommige kankersoorten, 
bijvoorbeeld rond het oog, het hoofd/hals-gebied, de hersenen en vermoedelijk 
ook de alvleesklier, is zulke precieze bestraling van groot belang. Ingrijpende 
bijwerkingen kunnen met protonentherapie voorkomen worden. Deze en andere 
patiënten die nu nog met conventionele radiotherapie behandeld worden, zullen 
duidelijk voordeel hebben bij de nieuwe therapie.

Verdere verbeteringen
De Minister van VWS besloot in 2013 de therapie voor 2.200 Nederlandse 
patiënten per jaar in de verzekerde zorg op te nemen, van wie HollandPTC er 600 
zal kunnen behandelen. Een grootschalig klinisch-wetenschappelijk onderzoek 
naar verdere verbeteringen in de therapie is al van start gegaan. Drs. Dirk Jan 
van den Berg, voorzitter College van Bestuur van de TU Delft: "Het fundamentele 
voordeel van protonentherapie staat al vast, maar er is nog zoveel potentieel 
voor verdere innovatie. Niet alleen klinisch, maar ook op technologisch gebied 
waar we nu al toonaangevend zijn. Daarom is dit voor de TU Delft een 
belangrijke ontwikkeling."

Medical Delta
HollandPTC is een belangrijk speerpunt binnen de Medical Delta, de 
medisch-technologische samenwerking tussen de universiteiten en universitair 
medische centra van Leiden, Delft en Rotterdam. "De combinatie van twee 
academische ziekenhuizen en een technische universiteit zorgt voor baanbrekende 
ontwikkelingen in de zorg. Protonentherapie past daar goed bij", aldus Henk 
Gerla RA, lid Raad van Bestuur van het LUMC.Meer informatie

De website www.HollandPTC.nl<http://www.HollandPTC.nl> bevat veel verdere 
informatie, specifiek de pagina ‘meer informatie’: 
http://www.hollandptc.nl/nederlands/meer_informatie/ of neem contact op met 
Claire Hallewas, persvoorlichter HollandPTC tel. 015 – 2784259 of 06 - 40953085 
C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx<mailto:C.R.Hallewas@xxxxxxxxxx>.
U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
www.platformwetenschapscommunicatie.nl<file:///\\www.platformwetenschapscommunicatie.nl>.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Start bouw protonenkliniek in Delft definitief; protonentherapie vanaf 2017 beschikbaar in Nederland - Claire Hallewas