[PWC-MEDIA] Persbericht SRON: Zwarte gaten eten sterren onder wisselend sfeerlicht

  • From: Erik Arends <E.Arends@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Feb 2020 10:06:04 +0000

Opgemaakt bericht: 
https://www.sron.nl/news/5061-zwarte-gaten-eten-sterren-onder-wisselend-sfeerlicht

SRON Netherlands Institute for Space Research
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zwarte gaten eten sterren onder wisselend sfeerlicht

Als een zwart gat een ster opeet, zien we dat ofwel in zichtbaar licht, ofwel 
in röntgenlicht, maar bijna nooit allebei. Astronoom Peter Jonker (SRON/Radboud 
Universiteit) en zijn collega's hebben nu een aantal ingevangen sterren 
gesignaleerd met een röntgentelescoop enkele jaren nadat ze visueel zijn 
ontdekt. Zwarte gaten blijken toch op eenzelfde manier te dineren, waarbij het 
sfeerlicht volgens vast patroon verandert. Publicatie in The Astrophysical 
Journal.

In de kernen van sterrenstelsels liggen in het pikkedonker enorme zwarte gaten 
verscholen. Als een roofdier wachten ze geduldig tot een nietsvermoedende ster 
voorbij vliegt, en trekken hem dan met hun overweldigende zwaartekracht uiteen 
in een spaghettisliert om die uiteindelijk op te slorpen. Astronomen zien zo'n 
schouwspel soms in zichtbaar licht, soms in röntgenlicht, maar bijna nooit met 
beide kleuren licht tegelijk. Hebben zwarte gaten twee verschillende manieren 
om een ster op te eten?

Zichtbaar naar röntgen
Sterrenkundige Peter Jonker (SRON/Radboud Universiteit) en zijn internationale 
collega's vinden nu met de Chandra röntgentelescoop een aantal bronnen terug 
die een paar jaar geleden nog waren gesignaleerd in zichtbaar licht. Het lijkt 
er op dat een ster die wordt opgegeten eerst zichtbaar licht uitzendt en daarna 
röntgenlicht. Zwarte gaten verschillen onderling dus toch weinig van elkaar qua 
eetgedrag, waarbij het sfeerlicht wel volgens vast patroon verandert tijdens 
het diner, van zacht wit tot kil fel röntgen. Jonkers bevinding kan meteen al 
getest worden door gegevens te combineren van de recent gelanceerde 
röntgensatelliet eROSITA-een voorloper van grote broer Athena-en telescopen die 
in zichtbaar licht de hemel af speuren, zoals de BlackGEM-telescoop die nu 
onder leiding van de Radboud Universiteit in Chili wordt geïnstalleerd.

Botsing
Een ingevangen ster wordt eerst uitgerekt tot zo'n lange sliert rondom een 
zwart gat dat hij zichzelf tegenkomt na een volledig rondje. Die botsing zorgt 
er voor dat de sliert hoogte verliest en richting het zwarte gat valt. Jonker 
heeft twee mogelijke verklaringen voor zijn theorie dat er daarbij eerst 
zichtbaar licht vrijkomt en vervolgens röntgenstraling.

De eerste optie is dat we het zichtbare licht zien door de energie die vrijkomt 
bij de botsing, en dat we het röntgenlicht zien doordat er potentiële energie 
verloren gaat bij de val richting het zwarte gat. De sliert-inmiddels meer een 
gasstroom- gaat dan gloeien als een zogenoemde zwarte straler, met een 
karakteristieke curve als spectrum die een piek heeft bij laag-energetisch 
röntgenlicht.

De tweede optie is dat ook de botsing zelf al röntgenlicht uitzendt, maar er 
een dichte wolk ontstaat die het röntgenlicht absorbeert en opnieuw uitzendt 
als zichtbaar licht. Pas als er voldoende stermateriaal verdwenen is, is de 
wolk dun genoeg om het röntgenlicht door te laten, inclusief de röntgenstraling 
als gevolg van de val met bijhorend verlies van potentiële energie.

Draaiing
Een consequentie van Jonkers theorie is dat er een verband bestaat tussen de 
draaiing van zwarte gaten en de hoeveelheid röntgenstraling die sterren 
uitzenden als ze worden opgegeten. Of zwarte gaten überhaupt draaien is 
momenteel niet bekend. Als eROSITA jaarlijks honderden spaghettislierten zal 
zien, zegt de theorie dat zwarte gaten draaien. Mochten er slechts enkele per 
jaar worden gedetecteerd dan wijst dat op stilstaande zwarte gaten.

Publicatie
P.G. Jonker, N.C. Stone, A. Generozov, S. van Velzen and B. Metzger, 
'Implications from late-time x-ray detections of optically selected tidal 
disruption events: state changes, unification, and detection rates', The 
Astrophysical Journal
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab659c

Contact
Erik Arends, persvoorlichter SRON
e.arends@xxxxxxx<mailto:e.arends@xxxxxxx>
+31 (0)6-14525308

Peter Jonker, onderzoekers SRON / Radboud Universiteit
P.Jonker@xxxxxxx<mailto:P.Jonker@xxxxxxx>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht SRON: Zwarte gaten eten sterren onder wisselend sfeerlicht - Erik Arends