[PWC-MEDIA] Persbericht: Regenworm verslaat pissebed - de Nederlandse bodemdieren in bijzonder 2020

  • From: "Rienks, Froukje" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "F.Rienks" for DMARC)
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 4 Dec 2020 13:52:48 +0000

Persbericht, 4 december 2020
De Nederlandse bodemdieren in bijzonder 2020:
Regenworm verslaat pissebed

Regenwormen zijn dit jaar in de meeste Nederlandse tuinen waargenomen. De 
pissebedden delven als gedoodverfde winnaar het onderspit en staan slechts op 
2, terwijl de huisjesslakken opklimmen naar de 3e plek. Een recordaantal 
waarnemers van de Bodemdierendagen ontdekte in eigen tuin of park samen meer 
dan 17.000 'bodemschatjes'. Interessante informatie voor Wereldbodemdag op 5 
december, die dit jaar helemaal om de biodiversiteit in de bodem draait met een 
bijzondere eerste wereldwijde inventarisatie.
[cid:image002.jpg@01D6CA4B.17FA0EB0]
De Nederlandse Bodemdieren Top 3 van 2020

Ook voor de bodemdieren is dit een bijzonder jaar. Dat laten de resultaten van 
de 6e editie van de Bodemdierendagen zien. Niet alleen veroveren de regenwormen 
de toppositie: ze werden wel in 84% van de deelnemende tuinen gevonden. In 2019 
stonden deze belangrijke ambassadeurs voor een gezonde bodem slechts 3e. Maar 
ook is dit het eerste jaar waarin de pissebedden in geen enkel type tuin 
ongedeeld op de 1e plek staan.

De Bodemdierendagen zijn een citizen science-project met het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie (CSE) als 
hoofdorganisatoren. Iedereen in Nederland kan bijdragen. Bodemdieren-experts 
van NIOO, Wageningen UR en Vrije Universiteit Amsterdam stelden de zoekkaart 
samen. Samen komen we erachter met welke bodemdieren het in dorpen en steden 
goed gaat en met welke minder. Bodemdieren zorgen voor die broodnodige en 
duurzame gezonde bodem.

Jaar van de extremen
Het is het jaar van de extremen: eerst lang droog, daarna erg nat en ook 
gemiddeld steeds warm. Kon de regenworm in de bodem daar beter tegen? "Het weer 
heeft dit jaar de pissebedden inderdaad parten gespeeld. Ze kunnen niet zo goed 
tegen droogte," weet pissenbeddenkenner en Bodemdierendagen-onderzoeker Matty 
Berg van de VU.

De Bodemdierendagen zijn dit jaar ook anders: XL met wel 1188 waarnemers 
verspreid over bijna 500 tuinen en parken in het hele 
land<https://www.bodemdierendagen.nl/resultaten>," zegt organisator Gerard 
Korthals van het Centrum voor Bodemecologie van NIOO en WUR. "Ook het aantal 
getelde dieren is met 17.500 een record," vult mede-bodemonderzoeker Ron de 
Goede van de WUR aan. "Dat brengt het totaal van 6 edities op bijna 53.000 
getelde 'bodemschatjes'."

Wel werden er per tuin gemiddeld maar 36 dieren geteld - voor alle edities van 
de Bodemdierendagen samen is dat 38 dieren en vorig jaar zelfs 43. En bijna 
alle hoofdgroepen van de algemene bodemdieren komen dit keer in een kleiner 
deel van de tuinen voor, behalve de mieren. De citizen scientists ontdekten 
opvallend minder vaak miljoenpoten: maar in 41% van de tuinen in plaats van 54% 
in 2019. Ook de spinachtigen verloren terrein.


[cid:image006.jpg@01D6CA4B.17FA0EB0]
De resultaten van de Bodemdierendagen 2020 in beeld

Kansen
Om ons heen blijkt van alles te kunnen leven, als we er maar oog voor hebben. 
Het algemene rapportcijfer is zelfs net iets hoger dan vorige jaren: dat geeft 
aan welke belangrijke rol groene tuinen kunnen spelen in de stadsnatuur. 
Korthals: "De Nederlandse tuin scoort nu een 8,9 voor de kansen voor 
bodemdieren - als je kijkt naar alle dieren die gevonden zijn verspreid over 
het land. Maar deze kansen worden nog niet overal benut." Als je de cijfers die 
individuele tuinen krijgen bekijkt, dan is dat gemiddeld maar een 6,2. Maar er 
zijn gelukkig ook genoeg uitschieters naar boven bij.

Iedereen kan zelf verder graven op de speciale resultatenpagina met kaarten per 
diergroep en cijfers per tuintype<https://www.bodemdierendagen.nl/editie/2020/>.

Bodemleven voor het eerst wereldwijd
Op 5 december is het Wereldbodemdag. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties FAO heeft deze dag in het leven geroepen. Dit jaar besteden 
mensen wereldwijd in het bijzonder aandacht aan het leven in de bodem - de 
bodembiodiversiteit, en het belang daarvan voor ons eten en de voedselproductie.

Vanmiddag komt het eerste wereldwijde rapport over de stand van het bodemleven 
uit bij de FAO: The State of Knowledge of Soil 
Biodiversity<http://www.fao.org/news/story/en/item/1339016/icode/>. "We zijn zo 
afhankelijk van het leven in de bodem, terwijl ons huidige landgebruik en 
klimaatverandering een negatieve invloed erop hebben," vertelt bodemonderzoeker 
en mede-samensteller Wim van der Putten van het NIOO. "Dit rapport geeft aan 
waar het bodemleven achteruit gaat, hoe dat wordt veroorzaakt en wat we ertegen 
kunnen doen. Wereldwijd zijn er allerlei initiatieven om bodem te herstellen en 
in Nederland lopen we voorop in dit onderzoek."

"Toch staan de Nederlandse bodems ook sterk onder druk. Onze landbouwgronden 
zijn zeer productief als je kijkt naar de opbrengst van landbouwgewassen, maar 
dat gaat ten koste van andere functies die de bodem levert: schone lucht, 
schoon drinkwater, vasthouden van broeikasgassen. En dan hebben we ook nog de 
stikstofproblematiek, PFAS, microplastics en ga zo maar door." Daarvoor biedt 
dit rapport de eerste kennis voor iedereen.

Toekomst voor het bodemleven
Al met al is het een bijzonder (bodemdieren)jaar. De onmisbare deelnemers van 
de Bodemdierendagen waren ook vaker alleen aan het waarnemen, terwijl bij de 
eerdere edities mensen juist opvallend vaak samen op onderzoek uit gingen. Dat 
lijkt een corona-effect. Wat zal het volgende jaar ons brengen? Heroveren de 
pissebedden in 2021 de koppositie? Scoren er meer tuinen hoog? Tussen 24 
september en 6 oktober gaan we weer op zoek!

Organisaties die bij de zoektocht naar die belangrijke bodemdieren helpen, 
waren dit jaar met meer dan ooit: IVN Natuureducatie, Jaarrond Tuintelling, 
WWF, Naturalis, Nederlands Instituut voor Biologie, IUCN NL, Scouting 
Nederland, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, 
Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, de tuiniers van AVVN, Kenniscentrum EIS, 
Nederlandse Entomologische Vereniging, Waarneming.nl, Herman van Veen Arts 
Center en Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Sinds kort zijn de Bodemdierendagen 
ook onderdeel van het nieuwe project Onder het Maaiveld over stimulering van 
een levende bodem, ondersteund door de Nationale Postcodeloterij.

Voor meer informatie:

  *   Organisator en hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473400, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
  *   Organisator en bodemonderzoeker dr. Gerard 
Korthals<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/gerard-korthals>, Centrum voor 
Bodemecologie (CSE), tel. 06-12882710, 
www.soilecology.eu<http://www.soilecology.eu>, 
g.korthals@xxxxxxxxxxxx<mailto:g.korthals@xxxxxxxxxxxx>
  *   Bodemdierenexpert (en wormenkenner) dr. Ron de Goede, leerstoelgroep 
Bodembiologie Wageningen University & Research / CSE, tel. 0317-485048, 
ron.degoede@xxxxxx<mailto:ron.degoede@xxxxxx>
  *   Bodemdierenexpert (en pissebeddenliefhebber) prof.dr. Matty Berg, Vrije 
Universiteit Amsterdam, 06-12530372, m.p.berg@xxxxx<mailto:m.p.berg@xxxxx>
  *   Over wereldwijd rapport bodembiodiversiteit: medesamensteller prof. dr. 
Wim van der Putten, afdelingshoofd Terrestrische Ecologie NIOO-KNAW, tel. 
06-51193157 / 0317-473400, 
w.vanderputten@xxxxxxxxxxxx<mailto:w.vanderputten@xxxxxxxxxxxx>

Website Bodemdierendagen: 
www.bodemdierendagen.nl<http://www.bodemdierendagen.nl>
Alle resultaten van 2020: 
www.bodemdierendagen.nl/editie/2020/<http://www.bodemdierendagen.nl/editie/2020/>
Overzichtskaart waarnemingen Nederland: 
www.bodemdierendagen.nl/resultaten<http://www.bodemdierendagen.nl/resultaten>
Boekje Ondersteboven, van bijzondere bodemdieren: 
www.bodemdierendagen.nl/wat-doe-jij-voor-bodemdieren<http://www.bodemdierendagen.nl/wat-doe-jij-voor-bodemdieren>

Illustratie(s): beschikbaar als downloads bij de online versie van dit 
persbericht<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/regenworm-verslaat-pissebed>. Bron: 
NIOO-KNAW


  *   Twitter: @Bodemdieren<https://twitter.com/bodemdieren>
  *   Facebook: @bodemdierendagen<https://www.facebook.com/bodemdierendagen>
  *   Instagram: @bodemdierendagen<https://www.instagram.com/bodemdierendagen/>

Twitter NIOO: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapscommunicator /Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen /Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590 / M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx> / 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/> / @niooknaw 
(Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Regenworm verslaat pissebed - de Nederlandse bodemdieren in bijzonder 2020 - Rienks, Froukje