[PWC-MEDIA] Persbericht: Populaire AI-cursus nu ook toegankelijk voor Nederlanders

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Mar 2021 09:27:51 +0000

Populaire AI-cursus nu ook toegankelijk voor Nederlanders

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en TU Delft lanceren vandaag de Nederlandse 
versie van de cursus Elements of AI: een gratis online cursus die deelnemers 
inzicht geeft in de basis van Artificiële Intelligentie (AI). Meer dan 630.000 
mensen in heel Europa schreven zich al voor de cursus in.

AI speelt een steeds grotere rol in ons werk. Deze technologie ontwikkelt zich 
snel in alle sectoren, van de cultuursector tot de zorg en van techniek tot het 
onderwijs. Maar ook in ons privéleven is AI steeds prominenter aanwezig. 
Hierdoor stijgt de behoefte aan kennis over AI. De NL AIC en de TU Delft 
ondersteunen de ontwikkeling van AI-onderwijs binnen alle sectoren in Nederland 
en vinden het belangrijk dat basisinformatie en kennis over AI, de toepassing 
van AI en eventuele gevolgen van AI voor iedereen toegankelijk is. Zij hebben 
daarom de handen ineengeslagen, en de cursus Elements of AI in het Nederlands 
beschikbaar gemaakt.

Elements of AI biedt gedegen basiskennis over AI en is geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in AI. Er komt geen complexe wiskunde of programmeren aan 
te pas, waardoor de cursus toegankelijk blijft.

[file:///C:/Users/ivandenbrink/Desktop/ElementsOfAI.png]<https://www.youtube.com/watch?v=wDtxrdn2x8Y&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=wDtxrdn2x8Y&feature=youtu.be

Fundamentele principes en algoritmes
Elements of AI bestaat uit zes hoofdstukken en behandelt verschillende aspecten 
van AI, waaronder de basisdefinities, neural networks, machine learning en de 
maatschappelijke implicaties van AI. Na het volgen van de cursus zijn 
deelnemers in staat om onder andere:

·         de filosofische kernproblemen met betrekking tot AI te verwoorden

·         de regel van Bayes toe te passen om in eenvoudige scenario's risico's 
af te leiden

·         onderscheid te maken tussen supervised en unsupervised machine 
learning

·         de technische methoden die ten grondslag liggen aan neural networks 
te begrijpen

·         enkele grote maatschappelijke gevolgen van AI te herkennen, zoals 
algoritmische bias, door AI gegenereerde content, en de impact van AI op 
privacy en werk.
De deelnemer kan zijn of haar eigen tempo bepalen en krijgt na afloop een 
certificaat.

Samenwerking
De TU Delft en de NL AIC trekken samen op om de cursus beschikbaar te maken in 
Nederland. Onderzoekers van de TU Delft modereren de cursus en beantwoorden 
samen met studentassistenten in informatica de vragen van de deelnemers. De 
cursus is ontworpen door de Universiteit van Helsinki in samenwerking met het 
technologiebedrijf Reaktor en werd gefinancierd door de Finse regering. Met 
steun van de Europese Commissie kunnen nu ook andere Europeanen de cursus in 
hun eigen taal volgen.
Katja van Kranenburg, voorzitter werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI 
Coalitie: "AI verandert ons werk en onze samenleving. Door in AI te investeren, 
kunnen we als land groeien en een belangrijkere positie innemen. De coalitie 
vindt het belangrijk om AI-expertise in Nederland te stimuleren. Het 
ontwikkelen en beschikbaar maken van AI-cursussen -en trainingen is daar een 
onderdeel van. Elements of AI is een cursus waar iedereen, ongeacht de sector 
waarin je werkzaam bent, maar ook studenten en werkzoekenden veel uit kunnen 
halen."

Catholijn Jonker, professor in Interactive Intelligence aan de TU Delft: 'Met 
de opkomst van AI verschuiven steeds meer taken naar intelligente machines. 
Maar wij mensen ontwikkelen ons ook. In deze co-evolutie van mens en machine is 
het aan ons om richting te geven aan de ontwikkeling van die machines, en 
daarmee ook aan onze eigen ontwikkeling. Brede scholing en training zijn 
onmisbaar, en daarom ondersteunen wij de Elements of AI cursus van harte.'

Nederlandse AI Coalitie
De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband 
waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 
maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland 
te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De 
ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van 
kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van 
Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé 
katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Technische Universiteit Delft
Toponderwijs en -onderzoek staan centraal bij de TU Delft, de oudste en 
grootste technische universiteit van Nederland. De universiteit bereidt 
studenten voor op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en leidt de 
leiders van morgen op in wetenschap, technologie, design en innovatie. Hun 
gezamenlijk missie: impact voor een betere samenleving.
De TU Delft ziet in toenemende mate een rol voor AI, data en digitalisatie in 
het oplossen van grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. 
Daarom heeft de TU Delft de samenwerking in AI in onderzoek, onderwijs en 
valorisatie de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven. Zo worden via het 
opzetten van 24 TU Delft AI-labs het onderwijs op het gebied van AI, 
datawetenschappen en digitalisatie versterkt, en worden bruggen geslagen tussen 
de verschillende wetenschapsdomeinen.

Meer informatie
Voor meer informatie en het aanmelden voor de cursus, ga naar 
www.elementsofai.nl<http://www.elementsofai.nl>. Bekijk ook het 
filmpje<https://www.youtube.com/watch?v=wDtxrdn2x8Y&feature=youtu.be> waarin 
drie cursisten hun ervaring delen over de cursus.

Contactinformatie:
NL AIC - Saskia Groenendijk, 
communicatie@xxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxx>, 06 50 62 32 06
TU Delft - Ilona van den Brink, 
I.vandenBrink@xxxxxxxxxx<mailto:I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>, 015 278 42 59


U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
http://platformwetenschapscommunicatie.nl
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Populaire AI-cursus nu ook toegankelijk voor Nederlanders - Ilona van den Brink