[PWC-MEDIA] Persbericht: Pak schulden aan met zorggeld - 14 wetenschappers over een gezondere samenleving voor iedereen

  • From: Stichting Medical Delta <info@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Stichting Medical Delta <info@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 18 Nov 2022 09:05:24 +0000

Persbericht: Pak schulden aan met zorggeld - 14 wetenschappers over een 
gezondere samenleving voor iedereen

Delft, 18 november 2022 - De samenleving gezonder maken en de gezondheidskloof 
dichten: dat lukt nooit door alleen maar mensen aan te moedigen gezonder te 
gaan leven. Er is een integrale aanpak nodig die het medische, het sociale, het 
technologische en het fysieke domein met elkaar verbindt. Het startpunt: samen 
met de doelgroepen hun knelpunten in kaart brengen en bedenken welke 
oplossingen passen bij hun leven en leefomgeving.

Dat is de gemene deler uit interviews met veertien Zuid-Hollandse 
wetenschappers in de handzame whitepaper ‘Naar een gezonde samenleving voor 
iedereen’ 
<https://www.medicaldelta.nl/media/syjhjvuy/whitepaper-healthy-society.pdf> die 
deze week verscheen. Afzender is Healthy 
Society<https://www.healthy-society.nl/home>, een samenwerking van 
Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta, met het doel beleidsmakers, 
bestuurders en politici te bereiken.

Verschillende vakgebieden
In de paper gaan steeds twee onderzoekers uit verschillende vakgebieden met 
elkaar in gesprek. Zij komen met een verrassende kijk op gezondheid en hoe die 
te beïnvloeden is met beleidsmaatregelen. Zo legt politicoloog Jet Bussemaker 
uit waarom het loont om zorggeld te gebruiken om schulden aan te pakken. Zij en 
ook anderen benadrukkern dat je soms heel ergens anders moet beginnen dan bij 
iemands leefstijl: “Als je echt in gesprek gaat over wat mensen bezighoudt, 
hoor je over bestaansonzekerheid, schimmel in huizen, over een onveilige buurt 
en zorgen over de kinderen. Stress daarover staat gezonder leven in de weg.”

Bouwkundige Machiel van Dorst bepleit onder meer bredere galerijen in flats om 
sociale interactie te bevorderen, want, zegt hij: “De belangrijkste omgeving is 
je medemens.” Gynaecoloog Eric Steegers wil babysterfte terugdringen in arme 
wijken en vraagt zwangere vrouwen óók naar geldstress. Gezondheidspsycholoog 
Semiha Denktaş vertelt over succesvolle gesprekken die artsen en studenten op 
Rotterdamse markten voerden in wijken waar de coronavaccinatiegraad laag was. 
“Maatwerk en de mensen opzoeken in hun eigen omgeving werkt beter dan one size 
fits all.”

Andrea Evers, die als hoogleraar Healthy Society samen met wetenschappelijk 
coördinator Sandra van Dijk, de geïnterviewde wetenschappers selecteerde: “We 
zijn ontzettend blij dat we binnen Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical 
Delta zo veel expertise en talent hebben op deze gebieden en dat velen van ons 
al interdisciplinair samenwerken. In deze uitgave komt dan ook een veelheid van 
maatschappelijke aspecten van gezondheid aan bod, van bijvoorbeeld 
schuldenverlichting en woonomstandigheden tot zorg voor kwetsbare groepen en 
inzichten over gedragsbeïnvloeding en preventie.”

Maatschappelijk relevant, samenwerken over domeinen heen
Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta: “De thema’s in deze 
whitepaper tonen de breedte van het onderwerp en de noodzaak tot samenwerking 
over domeinen, belangen en wetenschappelijke disciplines heen. 
Interdisciplinair onderzoek en onderwijs kunnen daarbij niet zonder het 
nadrukkelijk betrekken van bedrijven, zorgorganisaties, overheden en andere 
maatschappelijke partners en natuurlijk de mensen om wie het gaat.”

Wim van den Doel, Dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities vult aan: 
“Universiteiten willen graag relevant zijn voor de samenleving en zijn dat ook 
via onderwijs en onderzoek. Deze whitepaper probeert de uitkomsten van het 
onderzoek op het terrein van de gezonde samenleving toegankelijk te maken voor 
de samenleving. Met 32 inzichten en 16 actiepunten kunnen burgers en 
beleidsmakers samen met wetenschappers aan de slag.”

‘Naar een gezonde samenleving voor iedereen − 7 speerpunten | 14 wetenschappers 
| 32 inzichten | 16 actiepunten’ is als PDF beschikbaar op 
www.healthy-society.nl<http://www.healthy-society.nl/> en als uitgave aan te 
vragen via 
healthysociety@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:healthysociety@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Voor de redactie, niet voor publicatie
Beeldmateriaal
Beeldmateriaal is hier 
beschikbaar<https://www.medicaldelta.nl/pers/beeldmateriaal-whitepaper-naar-een-gezonde-samenleving-voor-iedereen-healthy-society>.

Over Medical Delta
Medical Delta is een interdisciplinaire samenwerking van meer dan 360 
wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, 
Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen. Samen met bedrijven, 
zorginstellingen en overheden werken zij aan technologische oplossingen voor de 
zorg. Dit doet Medical Delta met zestien interdisciplinaire wetenschappelijke 
programma’s en met praktijkgerichte field- en living labs. Medical Delta vormt 
hiermee de spil van het Health & Technology ecosysteem in Zuid-Holland en 
daarbuiten. Zie ook https://www.medicaldelta.nl

Over Leiden-Delft-Erasmus Universities
De strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities is de samenwerking 
van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam ten bate 
van maatschappij en wetenschap. De alliantie biedt gezamenlijk 
multidisciplinair onderwijs aan alle studenten en organiseert gezamenlijk 
onderzoek in onderzoekscentres- en programma’s gericht op een duurzame, 
gezonde, inclusieve en digitale samenleving. Zie ook 
https://www.leiden-delft-erasmus.nl/

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie contact op met:
Sietse Pots, Communicatiemanager Medical Delta
Tel. 06-235 99 771
Mail sietse.pots@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:sietse.pots@xxxxxxxxxxxxxxx>

Wilt u geen persberichten meer ontvangen van Medical Delta, dan kunt u zich 
afmelden middels een reply op deze mail of door een mail te sturen naar 
info@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Pak schulden aan met zorggeld - 14 wetenschappers over een gezondere samenleving voor iedereen - Stichting Medical Delta