[PWC-MEDIA] Persbericht Ovale Zaal Nationaal Chemisch Erfgoed

  • From: Carolien Terlien <cterlien@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 Jul 2018 11:51:34 +0000

Bijgevoegd het gezamenlijk persbericht van de KNCV en Teylers Museum.

Ovale Zaal Teylers Museum verkozen tot eerste Nationaal Chemisch Erfgoed van 
Nederland

KNCV onthult plaquette

Woensdag 4 juli

De Ovale Zaal van Teylers Museum in Haarlem is woensdag 4 juli officieel 
benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed. De 18e-eeuwse zaal speelde een cruciale 
rol bij de introductie van de moderne chemie in Nederland. De Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) organiseerde een verkiezing waarmee de 
Ovale Zaal zich voortaan nationaal chemisch erfgoed mag noemen. Het is de 
eerste keer dat een locatie deze titel in Nederland heeft ontvangen. De KNCV 
volgt hiermee een internationale beweging: in veel landen zijn er al zogenaamde 
chemical landmarks te vinden.

In de Ovale Zaal, die in 1784 werd geopend, voerde Martinus van Marum, de 
eerste directeur van Teylers Museum, baanbrekend onderzoek uit naar chemische 
processen met de Grote Elektriseermachine. Daarmee leverde hij een veelvoud aan 
belangrijk bewijs voor de verbrandingstheorie van Lavoisier, die vandaag de dag 
nog steeds geldt. Van Marum publiceerde zijn bevindingen samen met de 
beginselen van Lavoisiers theorie in zijn ‘Schets der leere’ in 1787 – twee 
jaar eerder dan Lavoisier dat zelf deed. Van Marums werk legde een belangrijke 
basis voor de acceptatie van de nieuwe theorie in Nederland en daarbuiten.

Eerste museum
Teylers Museum is het oudste museum van Nederland en het enige museum ter 
wereld met een volledig authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw. 
Het is opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap. De Ovale Zaal, 
de elektriseermachine en het chemisch instrumentarium dat Van Marum voor zijn 
onderzoek gebruikte, zijn nog steeds te zien in Teylers. “Dat is uniek,” zegt 
Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum. “We zijn vereerd en trots dat 
het eerste Nationaal Chemisch Erfgoed naar ons museum gaat.” In een lezing 
lichtte Trienke van der Spek, hoofdconservator Wetenschap, de bijzondere rol 
die de Ovale Zaal heeft gespeeld bij de introductie van de moderne chemie in 
Nederland toe en de rol die Martinus van Marum daarbij speelde. Vervolgens werd 
een plaquette onthuld.

Nationale Chemische Erfgoed
De KNCV streeft ernaar jaarlijks in Nederland een nieuwe locatie te benoemen 
tot Nationaal Chemisch Erfgoed. “Nederland kent vele locaties die van 
bijzondere betekenis zijn geweest voor de chemie,” zegt KNCV-directeur 
Jan-Willem Toering. “De KNCV wil zich niet enkel sterk maken voor het heden en 
de toekomst van de chemie, maar ook voor de basis daarvan in het verleden. 
Samen willen we ons chemisch erfgoed in Nederland op de kaart zetten.”

Over de KNCV
De KNCV is de Nederlandse beroepsvereniging voor chemici, life scientists en 
procestechnologen en heeft 7500 leden. Dit jaar bestaat de KNCV 115 jaar. Voor 
meer informatie kijk op www.kncv.nl<http://www.kncv.nl/>.

[Tekstvak: Noot aan de redactie / Niet voor publicatie: Voor meer informatie 
en/of beeldmateriaal: Heleen van Halsema, hvanhalsema@xxxxxxxxxxxxxxxx, 
afdeling Publiekszaken T. 023 516 09 71 (rechtstreeks) of T. 023 516 09 60 
(algemeen).]

Attachment: Persbericht Ovale Zaal Nationaal Chemisch Erfgoed.pdf
Description: Persbericht Ovale Zaal Nationaal Chemisch Erfgoed.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Ovale Zaal Nationaal Chemisch Erfgoed - Carolien Terlien