[PWC-MEDIA] Persbericht: Onderzoek naar gezondheid van populaties wint Distinguished Lorentz Fellowship

  • From: Communication NIAS <communication@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 10 Jan 2019 11:05:59 +0000

Amsterdam, 10 jan 2019
Onderzoek naar gezondheid van populaties wint Distinguished Lorentz Fellowship

Ecoloog Hal Caswell wint de Distinguished Lorentz Fellowship 2019/20 voor 
onderzoek waarin hij wiskundige modellen om mensen- en dierenpopulaties te 
begrijpen wil verbeteren. “De modellen die we nu gebruiken houden alleen 
rekening met basale aspecten van gezondheid. Maar om te kunnen omgaan met 
uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering, hebben we uitgebreidere 
modellen nodig.”

Caswell is hoogleraar mathematische demografie en ecologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Met het fellowship, ingesteld door het Netherlands Institute for 
Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center Leiden, wil Caswell betere 
modellen ontwikkelen voor het bestuderen van populatiedynamiek. “Om te 
begrijpen en voorspellen hoe bijvoorbeeld een mensenpopulatie in Nederland zich 
ontwikkelt, wil je niet alleen weten wat de gemiddelde levensverwachting is, 
maar ook hoe gezond mensen zijn, aan welke ziekten ze lijden en of ze gezond 
oud worden. Nieuwe populatiemodellen zullen hieraan bijdragen.”

Het onderzoek van Professor Caswell is toepasbaar op mensenpopulaties, maar ook 
op dieren, planten en cellen. Zo zal het gebruikt kunnen worden voor het 
analyseren van de invloed van ziekten op bedreigde diersoorten, of de invloed 
van klimaatverandering op ziekten waar vee aan sterft. Daarmee levert zijn werk 
een belangrijke bijdrage aan uiteenlopende disciplines zoals demografie, 
ecologie en medische wetenschap.

Hal Caswell
"Professor Caswell<http://www.uva.nl/en/profile/c/a/h.caswell/h.caswell.html
is de persoonlijke belichaming van interdisciplinariteit,” aldus Jan Willem 
Duyvendak, directeur van NIAS. Caswell ontving tweemaal de prestigieuze ERC 
Advanced Grant en is de enige in Nederland die deze beurs heeft ontvangen voor 
een sociaalwetenschappelijk én een natuurwetenschappelijk onderzoeksproject.

Hal Caswell is sinds 2013 professor mathematische demografie en ecologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de 
Woods Hole Oceanographic Institution (VS), de Southern Denmark University en 
het Max Planck Institute for Demographic Research (Duitsland). Hij is fellow 
van de American Academy of Arts and Sciences en ontving talloze prijzen, onder 
andere voor zijn onderzoek dat leidde tot het uitroepen van de ijsbeer als 
bedreigde diersoort.


Distinguished Lorentz Fellowship
Het Distinguished Lorentz Fellowship<http://nias-lorentz.nl/dlf-fellowships/
stimuleert onderzoek dat de kloof tussen alfa-, gamma- en bètawetenschappen 
overbrugt, en is ingesteld door het Netherlands Institute for Advanced 
Study<https://nias.knaw.nl/> (NIAS-KNAW) en het Lorentz Center 
Leiden<http://www.lorentzcenter.nl/>. De prijs bestaat uit een fellowship aan 
het NIAS, een internationale workshop op het Lorentz Center, en €10.000. Op 24 
september zal de prijs worden uitgereikt door Louise Gunning, voorzitter van de 
NIAS-Lorentz Adviesraad<https://nias-lorentz.nl/nias-lorentz-board/>. Eerder 
ontvingen onder andere musicoloog Henkjan Honing en archeoloog Corinne Hofman 
de prijs.

[cid:image001.jpg@01D4A8D9.98EC2750]Voor vragen:

Kahliya Ronde
Communications Officer
T +31 (0) 20- 224 67 07

Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW)
www.nias.knaw.nl<http://www.nias.knaw.nl/>


[cid:image002.png@01D4A8D9.98EC2750]

[cid:image003.jpg@01D4A8D9.98EC2750]

JPEG image

PNG image

JPEG image

Attachment: Persbericht Caswell wint DLF2019.pdf
Description: Persbericht Caswell wint DLF2019.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Onderzoek naar gezondheid van populaties wint Distinguished Lorentz Fellowship - Communication NIAS