[PWC-MEDIA] Persbericht Nikhef: Zwarte gaten en oerknal onder de loep in Nationale Wetenschapsagenda

  • From: Nikhef communications <communications@xxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 25 Nov 2020 12:36:58 +0100

Persbericht Nikhef
-------------------------

Zwarte gaten en oerknal onder de loep in Nationale Wetenschapsagenda
Twee onderzoeksprojecten van onder meer Nikhef krijgen steun van de Nationale 
Wetenschapsagenda. Het ene project wil het mysterie van zwarte gaten van alle 
kanten belichten, het andere kijkt rechtstreeks terug tot bijna de oerknal. 
Beide richten zich ook nadrukkelijk op het nieuwsgierige grote publiek.

Dat is woensdag bekend gemaakt. Voor het project ‘Eén seconde na de oerknal’ 
krijgt hoofdaanvrager Auke-Pieter Colijn van Nikhef en de UvA een bedrag van 
1,1 miljoen euro. Ook Nikhef-onderzoeker Nicolo de Groot van de Radboud 
Universiteit Nijmegen is een van de indieners. Het baanbrekende project steunt 
ondermeer op programmamaker Diederik Jekel en de Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging voor toegankelijke verhalen over het onderzoek.

Voor het project ‘Dutch Black Hole Consortium’ ontvangen penvoerder Stefan 
Vandoren (UU) en een groot team 4,9 miljoen euro. Een deel daarvan zal worden 
besteed aan publieksexposities over het onderzoek naar zwarte gaten in Museum 
Boerhaave in Leiden en Museumplein Limburg in Kerkrade.

Prangende vragen

De Nationale Wetenschapsagenda NWA is ingesteld om de wetenschap meer voeling 
met vragen en nieuwsgierigheid in de samenleving te geven. In 2015 mochten 
burgers en anderen hun prangende kennisvragen indienen, van heel fundamenteel 
tot uiterst praktisch. Vele duizenden Nederlanders deden dat.

In totaal honoreerde NWO de voorstellen in de nieuwe NWA-ronde van 21 
samenwerkingsverbanden die aan onderwerpen werken die volgens de Nationale 
Wetenschapsagenda NWA urgent zijn. Daarbij zijn samenwerking en samenspraak met 
maatschappelijke partijen van belang. Van de in totaal 93 miljoen euro wordt 12 
miljoen door partners buiten NWO ingebracht.

Echte babyfoto

Het oerknal-project van Colijn en een brede coalitie van instellingen in 
binnen- en buitenland is een echt fysisch waagstuk. Het project wil een beeld 
maken van het heelal toen het nog maar een seconde oud was. ‘Hiermee vergeleken 
was de bekende babyfoto van het heelal nog maar een kleuterfoto’, aldus het 
voorstel.

De bekende oerknalfoto is een afbeelding van de overblijfselen van het eerste 
licht dat na de oerknal in het heelal verscheen, zo’n 380.000 jaar na het 
begin. Voor die tijd kon straling niet vrij door de ziedende beginfase bewegen. 
Volgens modellen van de oerknal kon een bepaald type deeltjes, de neutrino’s, 
dat al wel.

Prijswaardig

Het voorgestelde project, PTOLEMY geheten, wil zulke oerneutrino’s gaan meten. 
In theorie bewegen er daarvan nog steeds duizenden miljarden per vierkante 
centimeter per seconde door de aarde. Hun energie is echter extreem laag. 
PTOLEMY draait om een nieuwe methode om zulke laag-energetische deeltjes toch 
te meten.

Dat is extra lastig omdat neutrino’s nauwelijks interactie hebben met gewone 
materie, bijvoorbeeld een detector. Als dat met de voorgestelde detector wel 
lukt, is dat een baanbrekend resultaat.

Mysterieuze objecten

In het Dutch Black Hole Consortium werken talloze instellingen (waaronder 
Nikhef) en andere partijen samen aan een beter begrip van de meest extreme en 
mysterieuze objecten in het universum, zwarte gaten. Interdisciplinariteit is 
cruciaal, aldus het voorstel dat onder meer door Nikhef-groepsleider Frank 
Linde is ondertekend.

Wetenschappers, van astronomen en computerexperts tot geologen en 
natuurkundigen werken aan betere modellen en bijvoorbeeld de Einstein Telescope 
zwaartekrachtsgolfdetector om die te testen. Deze beoogde Einstein Telescope 
(ET) is een ondergrondse detector voor zwaartekrachtsgolven die op aarde worden 
waargenomen van verre botsingen van zwarte gaten. In 2015 lukte dat voor het 
eerst met kleinere detectoren in de VS. Sindsdien meet ook de Virgo-detector 
zwaartekrachtsgolven.

Burgerwetenschap

De veel gevoeliger ET komt mogelijk in Zuid-Limburg en heeft op 250 meter 
ondergronds meetarmen van 10 kilometer lengte. Het ambitieuze project is 
ingediend voor de Europese researchagenda. Technische bedrijven, maar ook 
geologische en geofysische instellingen als het KNMI en TNO doen mee in het 
consortium.

Bij een deel van het werk van het Nederlandse zwartegatenconsortium zullen 
buitenstaanders kunnen meehelpen in het onderzoek via 
burger-wetenschapsprojecten. Daarnaast worden speciale en actuele 
publiekspresentaties voor wetenschapscentra en musea in Leiden en Kerkrade 
ontwikkeld.Over Nikhef
Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef verricht onderzoek op 
het gebied van deeltjes- en astrodeeltjesfysica. Nikhef is een 
samenwerkingsverband tussen de institutenorganisatie van NWO en zes 
universiteiten: de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de 
Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht 
en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Consortium One second after the Big Bang

Penvoerder namens het consortium:  prof. dr. A.P. (Auke) Colijn – Universiteit 
van Amsterdam, Nikhef

Consortium:  Universiteit van Amsterdam. Radboud Universiteit, De Haagse 
Hogeschool (The Hague University of Applied Sciences), TNO, Princeton Physics 
Department, Laboratorio Nazionale di Gran Sasso (LNGS), Netherlands’ Physical 
Society (NNV), Ampulz, Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

The Dutch Black Hole Consortium

Penvoerder namens het consortium:  prof. dr. S.J.G. (Stefan) Vandoren – 
Universiteit Utrecht

Consortium:  Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Nikhef, Universiteit 
van Amsterdam (UvA), Universiteit Twente, Universiteit Maastricht, Universiteit 
Utrecht, KNMI, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Hogeschool 
van Amsterdam (HvA), TNO, Hogeschool Utrecht, Rijksmuseum Boerhaave, 
Museumplein Limburg, Provincie Limburg, Innoseis, Shell, Las Cumbres 
Observatory, The Black Hole Initiative, Natuurkunde.nl <http://natuurkunde.nl/>
NWO-bericht

https://www.nwo.nl/nieuws/ruim-93-miljoen-euro-voor-onderzoeksprojecten-naar-urgente-vraagstukken-met-breed-scala

 
Meer informatie voor de pers, niet voor publicatie: 

Nikhef / Martijn van Calmthout 06 46637876

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Nikhef: Zwarte gaten en oerknal onder de loep in Nationale Wetenschapsagenda - Nikhef communications