[PWC-MEDIA] Persbericht Nieuwe leerstoel ‘Jeugd en Gezonde Voeding’ in Venlo

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 30 Aug 2018 11:45:53 +0200 (CEST)  Persbericht               

 30 augustus 2018                            

  

Initiatief van bedrijven en Universiteit Maastricht op Brightlands 
Campus Greenport VenloEen aantal bedrijven en Universiteit Maastricht richten op Brightlands 
Campus Greenport Venlo een academische leerstoel ‘Jeugd en Gezonde 
Voeding’ op. De aan te stellen topwetenschapper gaat voor minstens vijf 
jaar onderzoek doen naar gezonde voeding in relatie tot jeugd en 
jongeren. Daarnaast is ook een onderwijs- en educatietaak aan de 
leerstoel gekoppeld.De bedrijven financieren de kosten van de leerstoel voor in elk geval de 
komende vijf jaar. Het gaat om Scelta Mushrooms, ZON fruit & vegetables, 
BASF, Seacon Logistics en regionale Rabobanken. Kids University for 
Cooking participeert als field LAB met educatieve voedingsprogramma’s 
voor kinderen.Binnenkort start in binnen- en buitenland de werving van de hoogleraar, 
die begin volgend jaar in Venlo aan de slag gaat op de vestiging van 
Universiteit Maastricht en op de Brightlands campus.Op Brightlands Campus Greenport Venlo staat gezonde en veilige voeding 
centraal en zijn onder meer research- en onderzoeksbedrijven en 
onderwijs gevestigd. Op deze campus heeft Universiteit Maastricht enkele 
maanden geleden nieuwe laboratoria geopend en wordt onderzoek gedaan 
naar alle facetten van voeding.Nieuwe mogelijkheden
Aanjager van de leerstoel is Jan Klerken van Scelta Mushrooms: “Er is 
nog weinig bekend over effecten van onder andere voeding en hoe die 
voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Door alleen 
wetenschap en educatie samen te brengen om kennis te ontwikkelen en die 
over te brengen, kom je er niet. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat 
de jeugd daadwerkelijk gezonder gaat eten. Hier ligt een 
verantwoordelijkheid voor alle partijen. Ook voor het bedrijfsleven. 
Daarom hebben de bedrijven samen de schouders onder deze leerstoel 
gezet.”Directeur Saskia Goetgeluk van Brightlands Campus Greenport Venlo is 
eveneens blij met de leerstoel: “Voor een campus die veilige en gezonde 
voeding centraal stelt, biedt deze leerstoel voor bedrijven en 
kennisinstellingen veel aanknopingspunten om bij aan te haken. Door als 
bedrijven met wetenschap samen te werken, ontstaat unieke kennis die van 
grote waarde is, ook maatschappelijk. Daarnaast is wat hier gebeurt ook 
in economisch opzicht belangrijk. Deze leerstoel is een magneet, die 
deze agro-foodregio nog aantrekkelijker zal maken.”Aalt Bast, hoofd van University College Venlo en hoogleraar Toxicologie, 
ziet in de leerstoel een nieuwe stap: “Deze leerstoel slaat de brug 
tussen onderzoek en een grote, belangrijke doelgroep: jeugd. Dat moet 
eraan bijdragen dat toekomstige generaties al vroeg in hun leven bewust 
andere voedselkeuzes maken, omdat die gezonder zijn.”Joost van den Akker, gedeputeerde Provincie Limburg: “Ik vind het 
geweldig dat in Venlo een leerstoel Jeugd en Gezonde Voeding komt. 
Gezonde voeding is een vraagstuk dat de komende jaren steeds 
belangrijker wordt. Zeker als het gaat om eetgedrag van onze jeugd is 
dit vraagstuk essentieel. Bij Brightlands in Venlo worden deze vragen 
voor een groot deel beantwoord. De komst van de leerstoel geeft hierbij 
een extra dimensie.”Universiteit Maastricht in Venlo
De nieuwe leerstoel wordt ingebed binnen het University College Venlo 
(UCV) en verricht nieuw en inspirerend onderwijs en onderzoek dat ook 
studenten de mogelijkheid biedt van dichtbij te ervaren hoe universitair 
onderwijs en toegepast wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken. De 
interactie tussen het regionale bedrijfsleven en de Universiteit 
Maastricht zorgt ook voor een verdere verankering van de positie van het 
UCV te Venlo.Brightlands
Op Brightlands Campus Greenport Venlo werken ondernemers, wetenschappers 
en studenten samen op het gebied van onderzoek naar veilige en gezonde 
voeding, future farming en bio-circular. Aan deze campus zijn inmiddels 
zo’n 45 bedrijven en verder wetenschappers en studenten van 
kennisinstituten als Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen en HAS 
verbonden.Brightlands Campus Greenport Venlo maakt deel uit van Brightlands, een 
open innovatie community die bestaat uit vier campussen. Hier wordt 
gewerkt aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en 
gezondheid. Provincie Limburg en Maastricht University zijn samen met 
toonaangevende bedrijven de initiatiefnemers van Brightlands. Noot voor de redactie:Voor vragen over dit persbericht of het aanvragen van interviews kunt u 
terecht bij:
-Brightlands Campus Greenport Venlo:  Kim Janssen (06-51080571) of Henk 
Schroen (06-31964807)
-Universiteit Maastricht: Josephine Dols (043-3885243 of 06-55861851) 
  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/9236_tnV4ylpujDC0Si69g/xwXixaOo2gnxsU8duW0pmg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Nieuwe leerstoel ‘Jeugd en Gezonde Voeding’ in Venlo - UM Pers