[PWC-MEDIA] Persbericht: Nieuwe leden van De Jonge Akademie bekend

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Dec 2016 08:53:50 +0000Bekijk 
online<http://us5.campaign-archive2.com/?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=aa4e18fed4&e=cccd3425c0>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
12 december 2016

Nieuwe leden van De Jonge Akademie bekendElk jaar kiest De Jonge Akademie tien nieuwe, talentvolle onderzoekers om haar 
gelederen te versterken. Leden beschikken over bewezen wetenschappelijke 
kwaliteit en over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en 
wetenschapscommunicatie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. De officiële 
installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 8 juni 2017 in Amsterdam.De tien nieuwe leden van De Jonge Akademie zijn:Dr. Celia Berkers (biochemie en celbiologie, Universiteit Utrecht)


In haar onderzoek maakt Celia Berkers (1980) gebruik van massaspectometrie om 
de stofwisseling van kankercellen en immuuncellen te bestuderen. Ze onderzoekt 
onder andere de werking van medicijnen die bij kanker de proteasomen 
(eiwitversnipperaars in de cel) afremmen. Daarnaast bekijkt Celia Berkers hoe 
het immuunsysteem gestuurd kan worden door in te grijpen in de stofwisseling 
van specifieke immuuncellen. Verder organiseert ze debatten en symposia en 
maakt ze zich sterk voor de belangen van jonge onderzoekers. Ook wil ze lagere 
en middelbare scholen bezoeken om met kinderen te praten over onderwerpen en 
vragen in de wetenschap.


Dr. Quentin Bourgeois (archeologie, Universiteit Leiden)


Het onderzoek van Quentin Bourgeois (1982) is gericht op de Corded 
Ware-cultuurgroepen. Vijfduizend jaar geleden maakten ze kilometerslange rijen 
van grafheuvels, van de Wolga tot de Rijn. Ze tonen de banden tussen mensen van 
de steppe tot de Veluwe, die niet alleen genetisch sterk verwant zijn maar ook 
een gezamenlijke identiteit deelden. Bourgeois onderzoekt deze samenhang. Hij 
ziet daarin een gezamenlijke oorsprong van culturen en identiteiten nu. Hij 
werkt samen met het Rijksmuseum van Oudheden en de gemeente Epe aan nieuwe 
presentatiemethodes, met augmented en virtual reality, om de resultaten van dit 
onderzoek te presenteren.Prof. dr. Lude Franke (genetica en bio-informatica, Universitair Medisch 
Centrum Groningen)


Lude Franke (1980) onderzoekt genetische ziektes door met statistiek, biologie 
en informatica te speuren naar patronen en afwijkingen in het DNA. Hij pleit 
voor open access en open data in combinatie met de bescherming van individuen. 
Franke presenteert ingewikkelde gegevens en grote hoeveelheden data graag 
toegankelijk voor een groter publiek: hij is naast onderzoeker ook grafisch 
ontwerper.


Dr. Arjan Houtepen (fysische chemie, vaste-stofchemie, nanomaterialen, 
Technische Universiteit Delft)


Met behulp van nanotechnologie onderzoekt Arjan Houtepen (1979) hoe er 
zuinigere lampen en beeldschermen en betere zonnecellen gemaakt kunnen worden. 
Hij onderzoekt zogeheten colloïdale nanomaterialen die andere eigenschappen 
krijgen als de vorm van de moleculen wordt veranderd. Hij ontwikkelt graag 
producten die gebruikt kunnen gaan worden, maar maakt zich ook sterk voor 
fundamenteel onderzoek.Dr. Merel Keijzer (toegepaste taalwetenschap, Engelse taalkunde, 
Rijksuniversiteit Groningen)


Merel Keijzer (1980) is gespecialiseerd in tweetaligheid. Ze onderzoekt hoe 
migratie een moedertaal aantast, wat het betekent om oud te worden in een 
omgeving waar iemands moedertaal niet wordt gesproken, en hoe het brein een 
vreemde taal leert. Ze combineert daarbij taalkunde, psychologie en 
neurowetenschappen. Zo gebruikt ze neuroimaging om de werking van de hersenen 
in kaart te brengen op het gebied van taalkunde. Ze wil interdisciplinariteit 
verder uitdragen.


Dr. ir. Jeroen de Ridder (filosofie, Vrije Universiteit Amsterdam)


Voor filosoof Jeroen de Ridder (1978) is de betekenis van wetenschappelijke 
kennis een belangrijk onderwerp. Hij heeft geschreven over de effecten van de 
‘verabsolutering’ van de natuurwetenschappen. In zijn huidige onderzoek over 
kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij 
elkaar. Hij publiceert ook over de kernverantwoordelijkheden van 
universiteiten. Verder richt hij zich op zinvolle ‘outputmeting’, 
loopbaanbeleid en de agendabepaling van wetenschap. Ook heeft De Ridder een 
column op 
www.geloofenwetenschap.nl<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=b9944ba1d5&e=cccd3425c0>.Dr. ir. Hester den Ruijter (experimentele cardiologie, Universitair Medisch 
Centrum Utrecht)


Hester den Ruijter (1979) werkt op het gebied van de experimentele cardiologie. 
Ze richt zich op onderzoek dat de brug slaat tussen fundamenteel onderzoek en 
de toepasbaarheid van onderzoek voor patiënten. Ze onderzoekt de oorzaak van de 
verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten. De 
vrouw in de cardiologie staat centraal in haar onderwijs en in de 
mediacampagnes.


Dr. ir. Frans Snik (sterrenkunde, Universiteit Leiden)


Sterrenkundige Frans Snik (1979) ontwikkelt en gebruikt nieuwe optische 
technieken (zoals coronagrafie, spectroscopie en polarimetrie) om licht van ver 
uit het heelal te kunnen waarnemen en analyseren. Zijn doel is om letterlijk te 
zien of er bewoonbare planeten bestaan rond andere sterren dan de zon en te 
ontdekken of daar leven ontstaan is. Hij zet zijn expertise daarnaast graag in 
voor citizen-scienceprojecten, zoals het iSPEX-programma, waarin burgers met 
hun telefoons fijnstof in de lucht hebben gemeten. Frans Snik gaat enthousiast 
de dialoog aan met mensen van buiten de wetenschap en werkt daarbij ook samen 
met kunstenaars. Met Daan Roosegaarde maakte hij in 2014 Rainbow Station, een 
lichtkunstwerk op het Centraal Station van Amsterdam.Dr. Kristine Steenbergh (Engelse literatuur, environmental humanities, Vrije 
Universiteit Amsterdam)


Kristine Steenbergh (1976) heeft de cultuurgeschiedenis van emoties onderzocht, 
in het bijzonder woede, wraakzucht en compassie. Zij brengt die in verband met 
hedendaagse maatschappelijke thema’s als de vluchtelingencrisis en 
genderverhoudingen. Haar huidige onderzoek betreft de rol van emoties, 
literatuur en cultuur in het Antropoceen. Bij De Jonge Akademie wil ze zich 
inzetten voor verbetering van het wetenschapsbeleid, waarbij ze het belang van 
vertrouwen, samenwerking, diversiteit en kwaliteit benadrukt.


Dr. Erin Wilson (politicologie, religiewetenschappen, Rijksuniversiteit 
Groningen)


Erin Wilson (1979) combineert de vakgebieden religiestudies en internationale 
betrekkingen. Ze ontwikkelde het model ‘relationele dialogisme’, waarmee de 
rollen en betekenissen van religie voor internationale verhoudingen op een 
nieuwe manier geduid kunnen worden. Haar werk is sterk gericht op bruikbaarheid 
voor politici en beleidsmakers. Haar blog The Religion 
Factor<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=fb3112b290&e=cccd3425c0>
 geniet internationaal aanzien.Noot voor de redactie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Janneke Visser, 
06 1169 4851 en janneke.visser@xxxxxxx<mailto:janneke.visser@xxxxxxx>.

________________________________


<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=011b23cf33&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=011b23cf33&e=cccd3425c0><http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=011b23cf33&e=cccd3425c0>Tweet<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=de7e46c9b4&e=cccd3425c0>


<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=8ca86ad998&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=8ca86ad998&e=cccd3425c0><http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=8ca86ad998&e=cccd3425c0>Deel<http://knaw.us5.list-manage2.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=6560ef1146&e=cccd3425c0>


<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3d3e0bcf45&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3d3e0bcf45&e=cccd3425c0><http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3d3e0bcf45&e=cccd3425c0>+1<http://knaw.us5.list-manage2.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=c5aeec4283&e=cccd3425c0>


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=aa4e18fed4&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=aa4e18fed4&e=cccd3425c0><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=aa4e18fed4&e=cccd3425c0>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=aa4e18fed4&e=cccd3425c0>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=cccd3425c0&c=aa4e18fed4>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.us5.list-manage1.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=47054dfcc2&e=cccd3425c0>

[Twitter]<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=c92330b9b2&e=cccd3425c0>
   [Facebook] 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=c5755f32fc&e=cccd3425c0>
    [Vimeo] 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f246c6966a&e=cccd3425c0>
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=fd42c78f69&e=cccd3425c0>

 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=cccd3425c0&c=aa4e18fed4>

 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=cccd3425c0&c=aa4e18fed4>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Nieuwe leden van De Jonge Akademie bekend - KNAW Communicatie