[PWC-MEDIA] Persbericht: Negen Medical Delta professoren gelijktijdig geïnstalleerd met dubbelbenoeming

  • From: Stichting Medical Delta <info@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Stichting Medical Delta <info@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 2 Nov 2021 17:50:10 +0000

Persbericht: Negen Medical Delta professoren gelijktijdig geïnstalleerd met 
dubbelbenoeming

Delft, 2 november 2021 - Vandaag zijn negen hoogleraren gelijktijdig 
geïnaugureerd als 'Medical Delta hoogleraar' bij de Universiteit Leiden, het 
LUMC, de TU Delft, Erasmus Universiteit en/of het Erasmus MC. Met een 
aanstelling bij tenminste twee van deze vijf academische instellingen 
combineren zij technologie en gezondheidszorg in hun hoogleraarschap.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Erasmus MC, 
Erasmus Universiteit, LUMC, Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse 
hogescholen. Het heeft als doel om technologische oplossingen voor duurzame 
zorg te realiseren.

De negen hoogleraren hebben ieder hun sporen verdiend in onderzoek op het 
snijvlak van gezondheid en technologie. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik 
van nieuwe technieken om de oorzaak van hartritmestoornissen te achterhalen, 
hoe met behulp van technologie kraakbeen hersteld kan worden en hoe e-health 
kan helpen bij revalidatie of preventie van ziekte. De officiële inauguratie 
van vandaag volgt op hun eerdere benoeming als Medical Delta hoogleraar. 
Tijdens de inauguratie presenteerden de hoogleraren hun onderzoek en 
beantwoordden zij vragen van jonge onderzoekers.

Klik 
hier<https://www.medicaldelta.nl/media/zbzl35ca/overzicht-van-de-negen-nieuwe-medical-delta-hoogleraren-en-hun-onderzoek.pdf>
 voor een overzicht van de negen Medical Delta hoogleraren en hun onderzoek.

Houdbaarheid van kwaliteit zorgstelsel
De houdbaarheid van het zorgstelsel staat onder druk, zo concludeerde de 
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in een onlangs verschenen 
rapport<https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2021/09/15/zorg-onder-druk-keuzes-overheid-noodzakelijk>.
 Nederlanders gebruiken steeds meer en duurdere zorg. Als dat zo doorgaat, kost 
dat de burger over veertig jaar bijna drie keer zo veel als nu. En dan moet één 
op de drie mensen in de zorg werken, vergeleken met één op de zeven nu.

"Technologische oplossingen kunnen een deel van de zorglast wegnemen en de 
kwaliteit van zorg verbeteren," zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter 
van Medical Delta. "Mits er goed wordt samengewerkt tussen wetenschappelijke 
disciplines en tussen de wetenschap en de zorgpraktijk. De negen Medical Delta 
hoogleraren die vandaag officieel geïnstalleerd werden, laten zien dat het kan. 
Of het nu gaat om preventie, om het eerder stellen van de juiste diagnose, om 
de bestrijding van volksziekten als artrose of kanker of om de gezondheid van 
bevolkingsgroepen te verbeteren: technologie kan een belangrijke rol spelen 
wanneer de arts en ingenieur elkaar goed verstaan."

Interdisciplinair onderzoek
Sinds de oprichting in 2006 heeft Medical Delta drie keer professoren benoemd 
tot 'Medical Delta hoogleraar'. Voor hun benoeming kregen de hoogleraren twee 
of meer aanstellingen bij de vijf aangesloten academische instellingen en nemen 
zij zitting in de Wetenschappelijke Raad van het samenwerkingsverband. In 
totaal zijn er 22 Medical Delta hoogleraren. In die hoedanigheid doen zij 
interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg 
en zijn zij ambassadeurs voor samenwerking op het gebied van medische 
technologie.

Over Medical Delta
Medical Delta is een interdisciplinaire samenwerking van meer dan 350 
wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, 
Universiteit Leiden en hogescholen. Samen met bedrijven en overheden werken zij 
aan technologische oplossingen voor de zorg. Dit doet Medical Delta met 
vijftien interdisciplinaire wetenschappelijke programma's en met 
praktijkgerichte field- en living labs. Medical Delta vormt hiermee de spil van 
het Health & Technology ecosysteem in Zuid-Holland en daarbuiten. Zie ook 
https://www.medicaldelta.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Beeldmateriaal
Foto's van de inauguratie en portretten van de hoogleraren zijn 
hier<https://www.medicaldelta.nl/pers> te vinden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Sietse Pots, Communicatiemanager Medical Delta
Tel. 06-235 99 771
Mail sietse.pots@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:sietse.pots@xxxxxxxxxxxxxxx>

Wilt u geen persberichten meer ontvangen van Medical Delta, dan kunt u zich 
afmelden middels een reply op deze mail of door een mail te sturen naar 
info@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxx>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Negen Medical Delta professoren gelijktijdig geïnstalleerd met dubbelbenoeming - Stichting Medical Delta