[PWC-MEDIA] Persbericht: Nederland is hotspot voor exotische vogels

  • From: Albert de Jong <Albert.deJong@xxxxxxxx>
  • To: Albert de Jong <Albert.deJong@xxxxxxxx>
  • Date: Mon, 28 Dec 2020 13:33:33 +0000

Nijmegen, 28 december 2020
----------------- persbericht -----------------

Nederland is hotspot voor exoten

Ons land is samen met Vlaanderen dé 'hotspot' voor exotische vogels. Van heel 
Europa herbergt onze regio het grootste aantal ontsnapte vogelsoorten in het 
wild. Waarschijnlijk komen er in de nabije toekomst nog enkele exotische 
zangvogels vanuit Zuid-Europa bij. Dat staat in de jaarlijkse Vogelbalans van 
Sovon Vogelonderzoek Nederland.

In de Vogelbalans schetst Sovon de actuele ontwikkelingen van de Nederlandse 
vogels. Dat gebeurt op basis van een grote hoeveelheid vogeltellingen, 
grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Dit jaar staan exoten in de 
schijnwerpers. Dat zijn soorten die hier niet van nature voorkomen, maar door 
toedoen van mensen zijn gekomen.


Grote opmars
Het aantal exotische vogels nam in de afgelopen decennia sterk toe. Rond 1975 
broedden er ongeveer 100 paren van exotische vogels in het land. In recente 
jaren zijn dat er zo'n 27.000. De algemeenste drie soorten zijn de grote 
Canadese gans, nijlgans en halsbandparkiet, bij elkaar goed voor zo'n 95% van 
alle exoten. De halsbandparkiet is een bekende stadsgenoot van veel 
Randstedelingen geworden: deze groene parkiet komt van oorsprong uit India en 
lijkt zonder grote problemen in de vogelgemeenschap in te burgeren. De bekende 
fazant is wel een exoot, maar is na eeuwenlange uitzettingen al zodanig 
ingeburgerd dat hij als inheems wordt beschouwd. Deze soort neemt juist sterk 
in aantal af en de populatie omvat nog zo'n 20.000 paren.


De meeste ontsnappen
Veruit de meeste exotische vogels zijn afkomstig uit siervogelcollecties. Ze 
ontsnappen of worden losgelaten. Tot nu toe zijn er al meer dan 250 uitheemse 
vogelsoorten in het wild in Nederland waargenomen, waaronder spectaculaire 
verschijningen als de grijze kroonkraanvogel, die in 2020 zelfs in 
Midden-Limburg broedde, buiten de hekken van een privécollectie. De meeste 
ontsnapte vogels breiden zich in het wild niet gemakkelijk uit. Maar er zijn er 
die wel succes hebben. Tellingen van deze soorten worden ook gebruikt om 
onderbouwde inschattingen te kunnen maken over de risico's die zulke exoten 
mogelijk vormen voor inheemse soorten of voor schade aan landbouw of 
infrastructuur.


Grote veranderingen
In de Vogelbalans worden ook andere belangrijke ontwikkelingen geschetst. Zo 
blijkt de trend door te zetten dat een deel van de watervogels van noordelijke 
komaf steeds noordoostelijker in Europa blijft overwinteren. Vogels die 
voorheen naar Zuidwest-Europa trokken, verblijven juist steeds vaker bij ons.  
De zwaarste klappen onder de broedvogels vallen in het boerenland, waar 
Grutto's, Kieviten en Scholeksters recent hun laagste stand bereikten sinds de 
start van de tellingen in de jaren zestig. Met de meeste moerasvogels gaat het 
juist goed.


Bekijk hier de hele Vogelbalans
De Vogelbalans te downloaden (pdf 8Mb) via: 
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/vogelbalans-2020

----------------- einde persbericht -----------------

De Vogelbalans vat de belangrijkste resultaten van de landelijke 
vogelmeetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) samen, in opdracht 
van het rijk, provincies en Wageningen Environmental Research (WENR) en in 
samenwerking met Rijkswaterstaat. De organisatie van de meetnetten is in handen 
van Sovon Vogelonderzoek Nederland, in samenwerking met het Centraal Bureau 
voor de Statistiek.


Bijpassende foto's zijn te downloaden voor éénmalig gebruik bij uitsluitend dit 
bericht en met vermelding van de naam van de fotograaf: Harvey van Diek via: 
https://bit.ly/2L5fUdS

Contact: Albert de Jong (woordvoerder): 
albert.dejong@xxxxxxxx<mailto:albert.dejong@xxxxxxxx> tel: 06-17173764


Albert de Jong
Projectleider communicatie & monitoring

telefoon kantoor:  024- 7 410 410 | 06 - 17 17 37 64 - (vrijdagmiddag vrij)

Sovon
postadres Postbus 6521 | 6503 GA Nijmegen
bezoekadres Natuurplaza (Mercator 3) | Toernooiveld 1 | 6525 ED Nijmegen
online Sovon.nl<http://www.sovon.nl/> | like ons op 
Facebook<http://www.facebook.com/SOVONvogelonderzoek> | volg ons op 
Twitter<http://twitter.com/#!/sovon>

De informatie in deze e-mail is persoonlijk en vertrouwelijk en alleen bestemd 
voor de geadresseerde(n). Het is verboden de inhoud te openen, kopiëren, 
verspreiden of te gebruiken wanneer u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen. 
Wij verzoeken u de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te 
verwijderen. Sovon sluit elke aansprakelijkheid uit die voortkomt uit 
elektronische verzending.

Attachment: Nederland is hotspot voor exoten.pdf
Description: Nederland is hotspot voor exoten.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Nederland is hotspot voor exotische vogels - Albert de Jong