[PWC-MEDIA] Persbericht: Naar een gezonde, productieve en veerkrachtige Noordzee

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 2 Nov 2017 09:35:44 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr 076, 2 november 2017. Video 
beschikbaar<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX4WaoBcljxYIu%2BHvIdNwprCqZInzrbQ8hmNRAHsgcW9fOB9aajvDgmsxlHmIQSfg4Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAr3UGeKAv98&I=20171102093044.00000000e456%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5ZmFlNWFiODRlNTA3MmM0NDFjMTU4ZDs%3D&S=ZgCAZImnpwlkvTbz3kqZ9lXvOJ7wUDp5tJCaynfy_zA>

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Inauguratie-Prof.-Tinka-Murk-naar-een-gezonde-productieve-en-veerkrachtige-Noordzee.htm

Inauguratie prof. Tinka Murk

Naar een gezonde, productieve en veerkrachtige Noordzee

Hoe kunnen we het Noordzee-leven op zo’n manier ondersteunen en bevorderen dat 
economische activiteiten als scheepvaart, zandwinning en visserij samengaan met 
een gezond ecosysteem? Niet door onnadenkende acties waarbij de zee steeds 
intensiever wordt gebruikt totdat het spaak loopt, zegt prof.dr. Tinka Murk, 
hoogleraar Marine dierecologie aan Wageningen University & Research in haar 
inauguratierede op 2 november. “Vooraf goed nadenken over effecten en onderling 
afstemmen biedt kansen voor een gezond, productief en veerkrachtig ecosysteem.”

Door klimaatverandering rijst de zeewatertemperatuur en verhevigen zeestormen; 
ook stijgt het gehalte CO2 in het water. Tegelijk is er in veel ondiepe zeeën 
sprake van verschillende vormen van intensieve visserij, vertroebeling van het 
water door zandwinning, verrijzen er windparken en is de scheepvaart drukker 
dan ooit. “De zee wordt multifunctioneel gebruikt, maar de afstemming van al 
die activiteiten laat nog te wensen over”, concludeert prof. Murk in haar 
inaugurele rede ‘Back to the future instead of forward to the past’.

“”Ons doel moet niet zijn om te proberen de toestand van twee eeuwen geleden in 
de Noordzee terug te krijgen, voordat de mensen er een grote rol speelde. De 
condities in zee zijn daarvoor te sterk veranderd, zowel door 
klimaatverandering als door de mens”, zegt de hoogleraar Marine dierecologie. 
Eind 19e eeuw bestond de Noordzeebodem voor zeker dertig procent uit harde 
oesterbanken, lagen er zeestenen en kiezels en resten van boomstammen uit de 
tijd dat de Noordzee nog land was. Op dit harde materiaal konden oesters en 
andere bodemdieren groeien, en boden holletjes en gaten schuil- en 
broedplaatsen voor kreeften en krabbetjes, of vis zoals jonge kabeljauw en 
roggen. Die oesterriffen zijn inmiddels verdwenen, en daarmee hun functies van 
schuilplaats en zuivering van het zeewater. Doordat populaties van grote, 
langlevende vissen sterk zijn afgenomen in de laatste eeuw, is de Noordzee ook 
kwetsbaarder geworden voor exoten, zoals de Amerikaanse ribkwal. Zonder 
corrigerende predatoren kunnen zulke dieren zich makkelijker tot een plaag 
ontwikkelen.

Andere onderwaterlandschappen

Als we niet terug kunnen naar de vroegere, milieu- en soortenrijke toestand in 
schoon en helder water met een nauwelijks beroerde bodem, waar moeten we dan 
wel op inzetten? “We moeten zorgen dat de Noordzee divers en rijk genoeg is om 
zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Daarvoor voor moeten alle 
ecologische functies vervuld kunnen worden. Dat kan alleen als er voldoende 
diversiteit aan habitat is, als er delen van het gebied met rust gelaten 
worden, en als de activiteiten op de Noordzee steeds verder verduurzaamd 
worden. Al vanaf de planning moeten risico’s en kansen voor het Noordzeemilieu 
meegewogen worden. In een gezonde, veerkrachtige en productieve zee, met een 
compleet voedselweb inclusief grote predatoren, zoals roggen en haaien, zullen 
ook nieuwe soorten uit zuidelijker streken, zoals ansjovis en heek, een plek 
vinden, terwijl andere soorten zoals de kabeljauw het misschien te warm gaan 
vinden en meer naar het Noorden opschuiven. Ecosystemen moeten zich aanpassen, 
maar ook het gebruik ervan door de mens. ‘To adapt, or not to adapt, that’s the 
question’”, vat prof. Murk samen.

Recept voor de Noordzee

Een gezond, veerkrachtig en productief ecologisch evenwicht bevat bijvoorbeeld 
een hard substraat waarop groei van soortenrijke schelpen- en mosselbanken 
mogelijk is. De aanleg van windparken biedt volgens prof. Murk opties om de 
biodiversiteit in de Noordzee te verhogen. “Nu zien we dat scheepswrakken, met 
gaten en holen die als schuil- en foerageerplekken dienen, complete onderwater 
leefgemeenschappen vormen. Zulke habitats kunnen slim ontworpen funderingen van 
de windturbines ook bieden, door ze te voorzien van holen en gangen. Daarmee is 
het zelfs mogelijk om meer soorten duurzaam te gaan oogsten, bijvoorbeeld 
eetbare krabben en kreeften. Dit moet natuurlijk wel goed uitgeprobeerd worden, 
na de afweging van de voor- en nadelen,  Maar zulke kansen moeten wel gegrepen 
worden. Op die manier kun je toewerken naar rijke onderling verbonden 
onderwaterlandschappen die zoals het Nationaal Natuur Netwerk op het land een 
ecologische hoofdstructuur vormen.”

Zorg daarnaast ervoor dat het voedselweb goed functioneert. Dat betekent dat 
aantallen algengrazers, rifbouwers, roofvissen aan de top van de keten 
voldoende vertegenwoordigd zijn, en dat je niet ’zomaar’ een onderdeel van het 
voedselweb overmatig gaat oogsten. Waarborg tenslotte een goede waterkwaliteit 
met weinig slib, toxische stoffen, of nutriënten zodat er helder water kan 
ontstaan en er ook meer waterplanten in de wat diepere delen van de zee kunnen 
gaan groeien,” aldus prof. Murk.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof.dr. Tinka Murk, hoogleraar Marine dierecologie 
Wageningen University & Research, tel. 0317 483 233, 
tinka.murk@xxxxxx<mailto:tinka.murk@xxxxxx>, of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

Zie ook portret in 
Resource<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX4WaoBcljxYIu%2BHvIdNwprCqZInzrbQ8hmNRAHsgcW9fOB9aajvDgmsxlHmIQSfg4Q%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fresource.wur.nl%2Fnl%2Forganisatie%2Fshow%2FWageningse-kopstukken-Tinka-Murk.htm&I=20171102093044.00000000e456%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5ZmFlNWFiODRlNTA3MmM0NDFjMTU4ZDs%3D&S=zO3q6fgPuR_zluKplteuW4w1tjMJzqJxFvtvy5xJg8s>
Deze email is verzonden aan jelle.maas@xxxxxx<mailto:jelle.maas@xxxxxx>
Wageningen University & Research, PO Box 9101, Wageningen, Gelderland 6700 HB, 
NetherlandsUitschrijven<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX4WaoBcljxYIu%2BHvIdNwprCqZInzrbQ8hmNRAHsgcW9fOB9aajvDgmsxlHmIQSfg4Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Db9b1682ce34334c5821112297add309b26b94e4c104796d51f50c174c45c718e0beee448c5d5358c0130b3eee313b2763fab0ce0e19efbd353c9ef9b40d31729114ddddc60769b4ca60f791e48dfe8a2d36402851f8d2bbe933235c656bc93eebd36e51ccee62b08cff69ae1670ab91d03d6e433d5bdb4f5fad84ed6128d7139b29074dda245cfb504717dc8b5cd1e4cb2e67c9b3e6faaea615a9e33d0b781fa8653d64fb671a8ccbee7d47cd4254b16c5570e8e4440b01cf04d7497f3f59eceeca796ebb8b78f967a21e08b5a055d82ef5d01077af52e54316dba80245a6095b08db60751b4fce35d2efd6fccda243e90257da9fc26080b144aa4340973e70573e70fedc47b4f53d38b36906d711038b49ff4e3433b8262d9cfa36ff625397d9a8977de3d6a94c876dbb7bf1b96946d%26iv%3D4c5ab03f4b3cc6b739896165671055e5&I=20171102093044.00000000e456%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5ZmFlNWFiODRlNTA3MmM0NDFjMTU4ZDs%3D&S=QMxIa9eefypOOTSUaVqq0E88m2she_ltccF-lNQISuU>

Attachment: 077_20171102_foto_anemoon2_1000x1200.jpg
Description: 077_20171102_foto_anemoon2_1000x1200.jpg

Attachment: 077_20171102_foto_vis onder oester cr800x1200.jpg
Description: 077_20171102_foto_vis onder oester cr800x1200.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Naar een gezonde, productieve en veerkrachtige Noordzee - Niessen, Jac