[PWC-MEDIA] Persbericht: NWO-Spinozapremies en -Stevinpremies voor zes onderzoekers

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 21 Jun 2019 12:13:45 +0200

 
Zes onderzoekers beloond met hoogste onderscheidingen in de Nederlandse 
wetenschap
 
Vandaag maakte NWO-voorzitter Stan Gielen bekend dat prof. dr. Bas van Bavel, 
prof. dr. Yvette van Kooyk, prof. dr. ir. Ronald Hanson en prof. dr. Amina 
Helmi de NWO-Spinozapremie ontvangen, en prof. dr. Andrea Evers en prof. dr. 
Jack Pronk de NWO-Stevinpremie. De Spinoza- en de Stevinpremies zijn de hoogste 
onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. De laureaten krijgen ieder 2,5 
miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met 
betrekking tot kennisbenutting.
 
Internationaal vermaarde topwetenschappers
De onderzoekers ontvangen de premie voor hun uitmuntende, baanbrekende en 
inspirerende werk. In 2019 krijgen excellente wetenschappers voor de 25e keer 
erkenning voor hun werk met de toekenning van de Spinozapremie en de 
Stevinpremie. Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; 
waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en 
fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de 
maatschappelijke impact.
Spinozalaureaten
Historicus Bas van Bavel is een van ’s werelds grootste experts op het gebied 
van sociaal-economische geschiedenis. Zijn spraakmakende boek “De onzichtbare 
hand – hoe markteconomieën opkomen en neergaan” biedt een geheel nieuwe visie 
op de rol van de markteconomie in onze samenleving. Als hoogleraar Transities 
van Economie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht doet hij 
grensverleggend onderzoek naar sleutelfactoren achter een veerkrachtige 
samenleving.
Medisch bioloog Yvette van Kooyk ontrafelde de manier waarop het immuunsysteem 
ontregeld raakt bij het ontstaan van kanker, auto-immuunziekten en 
infectieziekten zoals hiv/aids. Zij ontdekte dat bepaalde suikermoleculen, 
zogenoemde glycanen, de communicatie tussen cellen van het immuunsysteem kunnen 
stimuleren of juist remmen. Ze ontwikkelt nano-medicijnen die het immuunsysteem 
ondersteunen bij het gevecht tegen kanker en andere ziekten. Zij geldt als 
wereld-expert op dit terrein. Zij is hoogleraar en afdelingshoofd Moleculaire 
Celbiologie en Immunologie bij Amsterdam UMC, locatie VUmc,
Ronald Hanson, hoogleraar Quantumfysica aan de Technische Universiteit Delft en 
wetenschappelijk directeur van QuTech, is een wereldleider op het gebied van 
quantumnetwerken. In meerdere opzienbarende experimenten wist hij afzonderlijke 
deeltjes zodanig aan elkaar te koppelen dat ze zich gedroegen als één deeltje, 
ook al zaten ze meer dan een kilometer uit elkaar. Deze zogeheten 
verstrengeling is een belangrijke voorwaarde voor de werking van toekomstige 
quantumnetwerken, die niet te kraken of af te luisteren zijn.
Amina Helmi is hoogleraar Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg aan het 
Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Met haar theorieën, 
modellen en experimenten heeft ze onze kennis over de vorm, structuur en 
geschiedenis van de Melkweg en nabijgelegen sterrenstelsels sterk vergroot. 
Helmi’s visie en leiderschap waren cruciaal voor de realisatie van de Europese 
ruimtetelescoop Gaia, die sinds 2013 de beweging en samenstelling van meer dan 
een miljard individuele sterren bestudeert.
Stevinlaureaten
Gezondheidspsycholoog Andrea Evers leidt een innovatief, grensoverschrijdend 
onderzoeksprogramma naar de invloed van psychologische factoren op lichamelijke 
klachten en aandoeningen Zij verwierf wereldfaam met haar onderzoek naar 
placebo-effecten en hun tegenhangers, nocebo-effecten. Haar onderzoek heeft 
verreikende gevolgen voor de praktijk van hulpverleners; daarnaast ontwikkelt 
zij E-health toepassingen en zelfhulptools voor patiënten. Zij is een 
uitmuntend, bevlogen onderzoeker en een geboren communicator, die haar kennis 
deelt via talloze publicaties, lezingen en frequente optredens in de media.
Jack Pronk is hoogleraar Industriële Microbiologie aan de Technische 
Universiteit Delft. Hij is een verbinder die fundamentele wetenschappelijke 
kennis over de werking van gisten en schimmels vertaalt in een breed scala aan 
toepassingen met een grote impact op de maatschappij. Zijn werk leidde er onder 
andere toe dat bakkersgist nu wordt gebruikt om op grote schaal ethanol te 
maken uit niet-eetbare plantenresten. Hij is een veelgevraagd spreker, en een 
bevlogen en veelvuldig bekroond docent die nieuwe generaties onderzoekers 
inspireert.
Over het selectieproces
NWO nodigt een beperkt aantal personen uit om uit hoofde van hun functie 
wetenschappers voor te dragen als kandidaten voor een Spinozapremie of voor een 
Stevinpremie. Dit jaar ontving NWO voor elke premie circa 25 voordrachten. De 
Spinoza- en Stevincommissies bestaan uit twaalf leden, afkomstig uit 
verschillende landen en wetenschappen en bij de Stevincommissie nemen tevens 
leden uit het bedrijfsleven deel. Op basis van de voordrachten maken de 
commissies een shortlist van maximaal acht kandidaten voor de Spinozapremie en 
zes voor de Stevinpremie. Per kandidaat gaan commissieleden vervolgens in 
gesprek met meerdere buitenlandse deskundigen. Mede op basis van deze 
gesprekken adviseerden de commissies NWO dit jaar vier Spinozapremies en twee 
Stevinpremies toe te kennen. Inclusief de nieuwe laureaten kent Nederland nu 93 
Spinozalaureaten en 4 Stevinlaureaten.
Uitreiking premies in oktober 2019
De feestelijke uitreiking van de Spinozapremies en Stevinpremies vindt plaats 
op woensdag 2 oktober in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens de 
uitreiking vertellen de Spinoza- en Stevinlaureaten wat hun onderzoek inhoudt 
en waar ze de premie voor willen inzetten.
----------------------------------------------
Bijlagen:

Weblinks voor meer informatie over de Spinozapremie en Stevinpremie
Portretfoto’s laureaten (low res). Bron: NWO, fotografie: Studio 
Oostrum/Hollandse Hoogte
Profielen Spinoza- en Stevinlaureaten 2019 (tekst). Bron: NWO
Afspeellijst met korte introductievideo's van de laureaten
Groepsfoto's laureaten (web en print). Bron: NWO, fotograaf: Melvin tas

---------------------

Bijlagen

Hyperlink
Meer informatie Spinozapremie: www.nwo.nl/spinoza

Hyperlink
Meer informatie Stevinpremie: www.nwo.nl/stevin

4 MB jpg 
Portretfoto Amina Helmi

3.2 MB jpg 
Portretfoto Andrea Evers

3.8 MB jpg 
Portretfoto Bas van Bavel

3.7 MB jpg 
Portretfoto Jack Pronk

4.2 MB jpg 
Portretfoto Ronald Hanson

3.9 MB jpg 
Portretfoto Yvette van Kooyk

199 KB pdf 
Profielen Spinoza- en Stevinlaureaten 2019

Hyperlink
Afspeellijst introductievideo's laureaten

709 KB jpg 
NWO - Groepsfoto Laureaten-16x9-WEB.jpg

2.4 MB jpg 
NWO - Groepsfoto Laureaten-16x9-PRINT.jpg

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie
Poppy Savenije, +31 6 83 89 37 13
p.savenije@xxxxxx 

---------------------

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 9 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
© 2019 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Other related posts: