[PWC-MEDIA] Persbericht: NIOO-directeur Louise Vet ontvangt eervolle prijs als 'ambassadeur' voor ecologisch onderzoek & maatschappij

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 13 Dec 2017 16:15:24 +0000

Persbericht, 13 december 2017
NIOO-directeur Louise Vet ontvangt eervolle prijs:
als 'ambassadeur' voor ecologisch onderzoek & maatschappij

Vandaag heeft de British Ecological Society de hoogste onderscheiding 
uitgereikt aan ecoloog Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW). Dit Honorary Membership erkent uitzonderlijke prestaties 
op internationaal niveau bij het ontwikkelen en uitdragen van ecologische 
kennis en oplossingen. Onder deze ereleden bevindt zich bijvoorbeeld ook Sir 
David Attenborough.

[https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/styles/related_images_website/public/images/Louise%20Vet-20170927-3809-origineel.JPG?itok=pD4g1KD_]Ecologische
 kennis kan helpen om een aantal van de meest dringende uitdagingen van de 
hedendaagse menselijke samenleving aan te pakken, stelt de British Ecological 
Society. Volgens de Society heeft Louise Vet, en de winnaars van andere prijzen 
dit jaar, niet alleen veel bijgedragen aan de wetenschap maar ook aan de 
maatschappij. Vet is de tweede Nederlander in de geschiedenis van de Society 
die dit erelidmaatschap ontvangt.

De ecologie van 2017
De winnaars ontvingen vandaag hun prijs bij een extra grote bijeenkomst van 
1500 ecologen uit zo'n 60 landen. Tijdens 'Ecology Across Borders' in Gent 
delen zij de nieuwste ontwikkelingen in het ecologisch onderzoek met elkaar. 
Louise Vet is ook een van de vier keynote sprekers. Zij presenteert donderdag 
de ecologische hoogtepunten van 2017.


Vet is een bioloog met een brede interesse in ecologie en evolutie. Zij is niet 
alleen een excellent wetenschapper, maar ook iemand die de grote waarde van de 
natuur voor de menselijke economie en ons welbevinden benadrukt. Zij wil 
ecologie en economie op een positieve manier verbinden: "Vernietiging van 
biodiversiteit en ecosystemen is een ontwerp-probleem. Laten we gebruik maken 
van die 3,8 miljard jaar succesvol natuurlijk ontwerp. Zo kunnen we onze 
lineaire economie veranderen in een circulaire!"Het gezicht
Vet is inmiddels een bekende verschijning in Nederland. Als spreker is ze heel 
actief. Bijvoorbeeld bij TEDxAmsterdam en de Universiteit van Nederland. Naast 
directeur van het NIOO is ze hoogleraar evolutionaire ecologie aan de 
Wageningen Universiteit. Haar bestuurlijke nevenfuncties zijn divers. Vet is 
lid van verschillende Raden van Toezicht, Advies en Besturen. Als voorzitter 
van het Nederlandse ecologen-netwerk NERN is ze één van de coördinatoren van 
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en sprak ze pas nog in de Tweede Kamer.

Vet wordt wel het nationale 'gezicht van de ecologie' genoemd, 'de duurzaamste 
professor' of 'initiator van de circulaire economie in Nederland'. Een 
duurzame, circulaire economie is namelijk gebaseerd op ecologische principes. 
Die bracht ze in praktijk bij het nieuwe NIOO laboratorium-kantorencomplex 
waarvoor zij in 2012 de Gouden Piramide kreeg - de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap in de architectuur.

Positief
Het advies van Vet? Dat is: "Positief zijn! Ga na het schetsen van de 
wereldproblemen de oplossingen verkennen." Ze heeft daarbij drie lessen uit de 
natuur als uitgangspunt: "Sluit kringlopen, gebruik de energie van de zon, en 
creëer biodiversiteit in plaats van het te vernietigen."
__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het 
gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van 
het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver 
daarbuiten. www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Voor meer informatie:

·      Prof. dr. Louise Vet<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/louise-vet>, 
directeur NIOO-KNAW, l.vet@xxxxxxxxxxxx<mailto:l.vet@xxxxxxxxxxxx> (i.v.m. 
aanwezigheid op symposium graag ook cc aan 2e contactpersoon)

·      Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

Illustraties: foto's van Louise Vet en de 
uitreiking<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/nioo-directeur-louise-vet-ontvangt-eervolle-prijs>.

Livestream: van lezing Louise Vet op donderdag 14 
december<http://live.storycatchers.tv/webcast/play/INBOEAB> ca. 8.45-9.15 uur.

Bijeenkomst: 
www.britishecologicalsociety.org/events/annual-meeting-2017/<http://www.britishecologicalsociety.org/events/annual-meeting-2017/>,
 met het hele programma op https://eventmobi.com/eab2017/

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: NIOO-directeur Louise Vet ontvangt eervolle prijs als 'ambassadeur' voor ecologisch onderzoek & maatschappij - Rienks, Froukje