[PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Woekerende waterplanten maaien of niet? Oplossing voor dilemma waterbeheerders

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 20 Dec 2017 15:49:06 +0000

Persbericht, 20 december 2017
Woekerende waterplanten: maaien of niet?
oplossing voor dilemma waterbeheerders

Woekerende waterplanten: ze houden in de zomer veel mensen bezig. En vooral de 
waterbeheerders die de overlast voor zwemmers, bootjes, doorstroming en vissers 
binnen de perken moeten houden op een goede en betaalbare manier. Michiel 
Verhofstad van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzocht 
waar de overlast vandaan komt en hoe je die het beste kunt aanpakken. Hij 
promoveert vandaag in Utrecht.

[cid:image003.jpg@01D379B1.B815B900]Maaien, niet op het land maar in het water. 
Op veel plaatsen gebeurt het, en steeds vaker. Niet alleen exotische maar ook 
gewoon inheemse soorten van ondergedoken waterplanten kunnen enorm gaan 
woekeren als de omstandigheden zich daartoe lenen. Belangrijke woekeraars zijn 
bijvoorbeeld smalle waterpest en het inheemse aarvederkruid en doorgroeid 
fonteinkruid. "Als de stengels te lang worden in ondiep water en als een te 
groot deel van het wateroppervlak vol groeit, dan krijg je overlast. En het 
hangt ook af van wat je waar precies wilt doen," zegt ecoloog Michiel 
Verhofstad van het NIOO. Deze overlast zien we nu op veel meer plekken in de 
wereld, zowel in Europa als in Noord-Amerika, Afrika en Australië. Tot nu toe 
was hier maar heel weinig wetenschappelijk naar gekeken.

Bij de bron
"Ik pleit ervoor dat beheerders niet te rigoureus ondergedoken waterplanten 
verwijderen om overlast te bestrijden, omdat de waterplanten vitale functies 
vervullen in ondiepe meren en sloten. En die zijn ook nodig voor diverse 
ecosysteemdiensten voor de mens." Verhofstad ontdekte dat de beste methode om 
overlast effectief en voor de langere termijn te bestrijden, aanpakken bij de 
bron is. De waterplanten kunnen gaan woekeren bij de aanwezigheid van veel 
licht en voldoende voedingsstoffen als fosfaten. "Het is dus het beste om die 
voedingsstoffen te verlagen. Helaas is dat vaak niet of niet meteen mogelijk - 
te duur of te destructief of teveel aanvoer van buiten het gebied. Als aanpak 
bij de bron niet kan, dan kan bestrijden van de symptomen tijdelijk verlichting 
geven. Zoals maaien." Het effect van maaien duurt meestal niet lang. De 
woekeraars kunnen er namelijk redelijk goed tegen.

Als maaien nodig is, dan kan het niet te veel en te vaak. Het ecosysteem in het 
water kan dan namelijk 'omklappen' met grote overlast door al dan niet giftige 
algengroei tot gevolg. Het gevaarlijke is dat je vaak pas na een paar jaar 
merkt dat er teveel gemaaid is. Ook is het belangrijk om niet overal tegelijk 
te maaien: zo krijg je een divers landschap met veel verschillende plekjes om 
te leven. En zo maak je als beheerder ook niet teveel kosten. Veel kennis uit 
Verhofstads promotieonderzoek is verwerkt in een rapport voor 
waterbeheerders<http://stowa.nl/upload/Publicaties%202017/STOWA%202017%2008.pdf>
 van STOWA, om hen te helpen bij de aanpak van waterplantenoverlast. Samen 
kunnen onderzoekers en beheerders nu beter gaan meten waar overlast optreedt en 
wat helpt.

Biomassa gebruiken
Ook is het belangrijk om het maaisel te verwijderen. Zo komen de 
voedingsstoffen uit het maaisel niet vrij. Bijkomend voordeel is dat dat 
maaisel ook heel waardevol kan zijn. Verhofstad en zijn begeleider Liesbeth 
Bakker noemen het terugwinnen van voedingsstoffen en het gebruik als meststof 
in de landbouw. "Er zijn allerlei manieren om deze biomassa duurzaam te 
gebruiken," meldt Verhofstad. "Alleen zijn we die nu vaak vergeten in de 
westerse wereld. Denk aan voedsel, veevoer, bouwmateriaal, brandstof of 
medicijn. Maar het liefst zien we weer hergebruik als meststof. De kringloop 
voor voedingsstoffen sluit je hiermee lokaal, de biomassa heeft vrijwel geen 
voorbewerking nodig en kan dus meteen gebruikt worden, en het valt ook nog te 
combineren met andere toepassingen zoals bijvoorbeeld biobrandstof-productie."

"Door de overlast moeten we niet vergeten dat de waterplanten ook allerlei 
gunstige eigenschappen hebben," waarschuwen de onderzoekers. Zo houden ze het 
water schoon en helder en zijn ze een voedselbron plus een plek om te leven 
voor veel dieren. Dit levert voor de mens veel 'ecosysteemdiensten' op.

__________________________________________________________________________________________

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het 
gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van 
het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver 
daarbuiten. www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>

Voor meer informatie:

·      Onderzoekers Michiel 
Verhofstad<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/michiel-verhofstad> en Liesbeth 
Bakker<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/liesbeth-bakker>, via 06-31152935 
(Liesbeth), afdeling Aquatische Ecologie van het NIOO-KNAW, 
m.verhofstad@xxxxxxxxxxxx<mailto:m.verhofstad@xxxxxxxxxxxx> en 
l.bakker@xxxxxxxxxxxx<mailto:l.bakker@xxxxxxxxxxxx>

·      Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

Illustraties: zie de online versie van dit 
bericht<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/woekerende-waterplanten-maaien-niet>

Proefschrift: To Mow or Not to Mow. An ecological and societal perspective on 
submerged aquatic plant growth. Michiel (M.J.J.M.) Verhofstad.

Promotie: woensdag 20 december 2017, 18.00 uur in de Senaatszaal van de Utrecht 
Universiteit, Domplein 29, Utrecht.

Informatie over toepassing door waterbeheerders: zie onder andere het rapport 
op website 
STOWA<http://www.stowa.nl/publicaties/publicaties/Stappenplan_Aanpak_waterplantenoverlast>
 (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.
Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Woekerende waterplanten maaien of niet? Oplossing voor dilemma waterbeheerders - Rienks, Froukje