[PWC-MEDIA] Persbericht: Minder borstamputaties noodzakelijk bij lobulair borstkanker

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 22 Mar 2017 10:37:56 +0100 (CET)  Persbericht               

 22 maart 2017                            

  Ook chemotherapie na operatie is mogelijk minder vaak nodig


Onderzoek van Máxima Medisch Centrum, het Integraal Kankercentrum 
Nederland en het Maastricht UMC+ naar de behandeling van lobulair 
borstkanker wijst uit dat er bij deze tumorsoort vaker voor een 
borstamputatie wordt gekozen dan bij het meer voorkomende ductale 
borstkanker. Het onderzoek van promovendus en chirurg-oncoloog Wilfred 
Truin toont daarnaast aan dat ook het toedienen van chemotherapie (naast 
hormoontherapie) na de operatie bij dit type borsttumor vaak geen 
meerwaarde lijkt op te leveren in termen van levensverwachting. Hij 
vergeleek de behandelwijze van twee typen borstkanker met elkaar en 
concludeert dat er specifiekere behandelprotocollen nodig zijn.Het onderzoek spitste zich toe op de chirurgische behandeling en 
chemotherapie bij vrouwen met lobulair borstkanker, een speciale vorm 
van borstkanker, die ontstaat in de melkklier en die bij maximaal 15% 
van het totaal aantal vrouwen met borstkanker wordt gevonden. De 
behandeling van dit type borstkanker is in de praktijk gelijk aan de 
behandeling van het veel vaker voorkomende ductale type. 
Amputatie
Na een uitgebreide analyse van gegevens van meer dan 150.000 patiënten – 
afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie - kon Truin vaststellen 
dat er bij lobulair borstkanker opvallend vaker wordt gekozen voor een 
amputatie van de borst dan bij ductaal borstkanker. Dit is opmerkelijk, 
aangezien de protocollen voor beide tumorsoorten dezelfde behandeling 
voorschrijven. Het vaker toepassen van een borstamputatie bij lobulair 
borstkanker, schrijven de onderzoekers toe aan het feit dat de grootte 
van lobulair borstkanker moeilijker te bepalen is op de borstfoto. “Dat 
maakt een borstsparende ingreep ook lastiger, met een groter risico op 
het achterblijven van tumorweefsel. Om een heroperatie te voorkomen 
kiezen chirurgen waarschijnlijk vaak meteen voor een borstamputatie”, 
aldus de promovendus.Chemotherapie
Ook onderzocht Truin het effect van chemotherapie bij lobulair 
borstkanker vóór de operatie. Voorbehandeling met chemotherapie wordt 
normaliter toegepast om de tumor kleiner te maken. Dat heeft als 
voordeel dat een borstsparende operatie eenvoudiger is uit te voeren. 
Uit het onderzoek komt echter naar voren dat vrouwen met lobulair 
borstkanker veel minder goed reageren op chemotherapie. “Ook dat kan een 
aanleiding zijn voor chirurgen om eerder voor een borstamputatie te 
kiezen”, zegt Truin. Ook na een operatie lijkt chemotherapie niet van toegevoegde waarde om 
de levensverwachting te verbeteren. Die conclusie trekt de promovendus 
na onderzoek bij postmenopauzale vrouwen die naast hormoontherapie ook 
chemotherapie kregen. Bij het meer voorkomende ductaal type borstkanker 
blijkt dit wel effect te hebben.Gepersonaliseerd
Allesomvattend blijken er dus verschillen te bestaan in de behandeling 
van patiënten met lobulair en ductaal borstkanker, ondanks hetzelfde 
behandelprotocol. Voordat de richtlijnen worden aangepast is wel nog 
vervolgonderzoek nodig volgens Truin: “we willen toe naar een 
specifieker behandelprotocol, voor een zo groot mogelijke effectiviteit 
van therapie. Daarvoor is het wel van uiterst belang we eerst bepalen 
welke behandelingen wel of geen meerwaarde hebben.”Wilfred Truin promoveert op 24 maart 2017 aan de Universiteit Maastricht 
op zijn proefschrift: "Surgical and systemic treatment of lobular breast 
cancer".Het onderzoeksteam, dat naast Truin bestaat uit chirurg dr. Rudi Roumen 
van Máxima Medisch Centrum, epidemioloog dr. Adri Voogd van Integraal 
Kankercentrum Nederland en medisch-oncoloog prof. Vivianne Tjan-Heijnen 
van Maastricht UMC+, pleit voor meer onderzoek rond dit onderwerp om in 
de toekomst een specifieker behandelprotocol te ontwikkelen voor vrouwen 
met lobulair borstkanker. Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Josephine Dols, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5243, e-mail 
josephine.dols@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 
388 5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1]. Voor urgente zaken 
buiten kantooruren: 06 5586 1851. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op de UM website. [2] Zie ook het Webmagazine [3] voor 
interessant onderzoek aan de UM en volg ons op Twitter: @MaastrichtU 
[4].


[1] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/pGgIIDo30uwLIToUNbDKnA/0V+p+lPjbqADbQMSz7Q6cg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[3] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/P6tXtCscNhU3_mnvdHi9xw/0V+p+lPjbqADbQMSz7Q6cg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/VfqkBKN68dW+oeOgSUSZDQ/0V+p+lPjbqADbQMSz7Q6cg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/WXi5Gx5d6zY6LdVUjTEgXw/0V+p+lPjbqADbQMSz7Q6cg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Minder borstamputaties noodzakelijk bij lobulair borstkanker - UM Pers