[PWC-MEDIA] Persbericht: Maak herhaalonderzoek gewoon

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Jan 2018 07:15:26 +0000Bekijk 
online<http://mailchi.mp/knaw/persbericht-maak-herhaalonderzoek-gewoon?e=cccd3425c0>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
15 januari 2018

Maak herhaalonderzoek gewoon
KNAW-advies Replication studies – Improving reproducibility in the empirical 
sciencesHet systematisch herhalen van onderzoek van anderen moet normaler worden. Dat 
is de kern van het KNAW-advies Replication studies – Improving reproducibility 
in the empirical sciences. Ook moeten financiers en wetenschappelijke 
tijdschriften meer ruimte bieden voor replicatieonderzoek. Daarnaast kan de 
reproduceerbaarheid van onderzoeksresultaten verhoogd worden met betere 
onderzoeksmethodes en transparantere verslaglegging. Het advies verschijnt op 
15 januari 2018.Wetenschappelijke kennis bouwt voort op eerdere resultaten. De laatste tijd 
echter blijkt dat veel eerdere resultaten in onder andere de medische 
wetenschappen, de levenswetenschappen en de psychologie niet gereproduceerd 
kunnen worden. Zwakke onderzoeksmethodes, gebrekkige verslaglegging en perverse 
prikkels zorgen er regelmatig voor dat twee dezelfde onderzoeken toch tot 
verschillende resultaten leiden. Zulk niet-reproduceerbaar onderzoek belemmert 
de wetenschappelijke vooruitgang en leidt tot verspilling van onderzoeksgelden. 
Bovendien kan het erin resulteren dat patiënten geen goede behandeling krijgen.Literatuurstudie, workshop, interviews


Een commissie van de KNAW sprak met onderzoekers, voerde een literatuurstudie 
uit en organiseerde een workshop met experts uit binnen- en buitenland.

De commissie signaleert dat er nog veel gedaan kan worden om de kwaliteit en 
daarmee de reproduceerbaarheid van onderzoek te verbeteren. Hierbij hoort ook 
dat onderzoek vaker wordt herhaald. Tot nu toe is in een aantal belangrijke 
vakgebieden hooguit een paar procent van het onderzoek replicatieonderzoek.
Samen zorgen voor replicatieonderzoekDe KNAW beveelt onder andere aan dat onderzoekers, onderzoeksinstellingen, 
financiers en wetenschappelijke tijdschriften samen zorgen dat 
replicatieonderzoek gemakkelijker wordt, onder meer door een goede opslag van 
onderzoeksgegevens. Verder moeten tijdschriften richtlijnen uitvaardigen voor 
het rapporteren van onderzoek en zorgen dat de methode en de hypothese van te 
voren vastliggen. Daarnaast moeten wetenschappers andere onderzoekers helpen 
die het onderzoek willen herhalen. Voorts moeten financiers meer geld vrijmaken 
voor replicatieonderzoek. Bovendien moeten instellingen bij het beoordelen van 
personeel meer waarde hechten aan replicatieonderzoek.[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/4d894e0a-1c95-4e36-81db-05ae5af9593d.jpg]


Het advies is beschikbaar 
(pdf)<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=779fa60591&e=cccd3425c0>
 op de website van de KNAW.
Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Redeker, communicatie 
KNAW, telefoon 06 4458 8969 of 
david.redeker@xxxxxxx<mailto:david.redeker@xxxxxxx>.________________________________


<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=08b15c412d&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=08b15c412d&e=cccd3425c0><https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=08b15c412d&e=cccd3425c0>Tweet<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=28385bc8ae&e=cccd3425c0>


<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=1107b36b2f&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=1107b36b2f&e=cccd3425c0><https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=1107b36b2f&e=cccd3425c0>Deel<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=99a4eff207&e=cccd3425c0>


<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=add29e8c8c&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=add29e8c8c&e=cccd3425c0><https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=add29e8c8c&e=cccd3425c0>+1<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3346ac0c80&e=cccd3425c0>


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=106a5163cb&e=cccd3425c0>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=106a5163cb&e=cccd3425c0><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=106a5163cb&e=cccd3425c0>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=106a5163cb&e=cccd3425c0>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=cccd3425c0&c=106a5163cb>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=91108aded7&e=cccd3425c0>


[Twitter]<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=b66ccc7b29&e=cccd3425c0>
   [Facebook] 
<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=5bc2642730&e=cccd3425c0>
    [Vimeo] 
<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3698f54a74&e=cccd3425c0>
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=ef0e5382a3&e=cccd3425c0>
Uw gegevens aanpassen of u 
afmelden<https://knaw.us5.list-manage.com/profile?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=cccd3425c0>
 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=cccd3425c0&c=106a5163cb>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=cccd3425c0&c=106a5163cb>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Maak herhaalonderzoek gewoon - KNAW Communicatie