[PWC-MEDIA] Persbericht: Lokale ontstekingscellen kenmerken de late fase van multiple sclerose

  • From: Communicatie Herseninstituut <communicatie@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 14 May 2020 08:40:20 +0000

14 mei 2020
[cid:image001.jpg@01D629DC.1095E050]Lokale ontstekingscellen kenmerken de late 
fase van multiple sclerose

Bij mensen met langdurige multipele sclerose (MS) komen ontstekingscellen de 
hersenen niet meer binnen vanuit het bloed. In plaats daarvan komen deze cellen 
voort uit lokale geheugencellen in de hersenen. Dit tonen Nina Fransen en haar 
collega’s van het Nederlands Herseninstituut aan in een recente publicatie in 
het wetenschappelijke tijdschrift 
Brain<https://academic.oup.com/brain/advance-article-abstract/doi/10.1093/brain/awaa117/5836675?redirectedFrom=fulltext>.

MS kenmerkt zich in het begin van de ziekte door aanvallen van neurologische 
symptomen die weer redelijk goed herstellen. Tijdens de aanvallen in de 
beginfase van de ziekte trekken witte bloedcellen vanuit het bloed de hersenen 
in en dragen bij aan de ontstekingen in de hersenen. Bij mensen met een lange 
ziekteduur verminderen deze aanvallen van neurologische symptomen. “Het is 
daarom opmerkelijk dat uit onze eerdere studie bleek dat er na een lange 
ziekteduur nog aanzienlijke 
ontstekingsactiviteit<https://link.springer.com/article/10.1007/s00401-018-1818-y>
 in de hersenen plaatsvindt” aldus Nina Fransen. De onderzoekers vroegen zich 
daarom af of witte bloedcellen nog steeds van belang zijn voor de 
ontstekingsactiviteit in de late fase van de ziekte.Witte bloedcellen
In deze studie richtte de onderzoeksgroep van professor Inge Huitinga zich 
voornamelijk op een bepaald type witte bloedcel, de T-cel. Hersenweefsel dat 
overleden MS-patiënten gedoneerd hebben aan de Nederlandse Hersenbank werd 
onderzocht. Hierin vonden de wetenschappers geactiveerde T-cellen in de 
ontstekingshaarden. Deze cellen hadden kenmerken van weefsel-residente geheugen 
T-cellen. Dit type T-cel nestelt zich na virale infecties in het weefsel en 
biedt langdurige lokale bescherming tegen nieuwe infecties. In de hersenen zijn 
deze cellen pas recent door dezelfde groep onderzoekers in kaart 
gebracht<https://www.nature.com/articles/s41467-018-07053-9>.

De ontdekkingen van deze studie ondersteunen het idee dat in de late fase van 
MS, de ziekte zich geheel binnen de hersenen afspeelt. Witte bloedcellen buiten 
de hersenen hebben in dit geval weinig invloed op de ziekte. “Deze gegevens 
geven ons inzicht waarom geneesmiddelen waarmee we MS behandelen in de latere 
fases van de ziekte teleurstellend werkzaam zijn. Door het gedrag van deze 
T-cellen beter in kaart te brengen kunnen we benaderingen bedenken hoe we het 
ziekteproces ook bij mensen met langdurige MS kunnen remmen”, aldus Joost 
Smolders, lid van de onderzoeksgroep en neuroloog bij het Erasmus MC in 
Rotterdam.Multiple sclerose

Bij mensen met MS ontstaan ontstekingen in de hersenen waarin myeline, de 
isolerende laag om zenuwuitlopers, wordt afgebroken. Zonder deze isolatie 
kunnen zenuwcellen niet met elkaar communiceren. Als gevolg hiervan raken 
belangrijke functies als lopen, voelen, praten en denken verstoord. Het 
ziektebeloop is zeer verschillend tussen patiënten en slecht voorspelbaar. Er 
is op dit moment geen genezing mogelijk.


Deze studie is mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting MS 
Research<https://msresearch.nl/> en de deelnemers van de 
VriendenLoterij<https://msresearch.nl/vriendenloterij>.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. Inge Huitinga 
(i.huitinga@xxxxxxxxxxx<mailto:i.huitinga@xxxxxxxxxxx>) of dr. Joost Smolders  
(j.j.f.m.smolders@xxxxxxxxxxxx<mailto:j.j.f.m.smolders@xxxxxxxxxxxx>).
Artikel: Tissue-resident memory T cells invade the brain parenchyma in multiple 
sclerosis white matter lesions gepubliceerd in Brain 
https://doi.org/10.1093/brain/awaa117

[cid:image002.png@01D629DC.1095E050]<https://www.hersenbank.nl/>
De Nederlandse Hersenbank (NHB) verzamelt hersenweefsel van overleden personen 
die zich bij leven als hersendonor registreren. Er wordt hersenweefsel van 
donoren met diverse hersenaandoeningen maar ook van neurologisch gezonde 
donoren verzameld. De NHB stelt dit hersenweefsel beschikbaar aan 
wetenschappers over de hele wereld. Door wetenschappelijk onderzoek aan dit 
weefsel ontstaat er meer inzicht in de werking van onze hersenen. Hierdoor 
kunnen therapieën ontwikkeld worden voor de behandeling van neurologische en 
psychiatrische aandoeningen wereldwijd. De NHB-MS is een project binnen de NHB 
dat zich speciaal richt op multiple sclerose.

[cid:image003.jpg@01D629DC.1095E050]<https://msresearch.nl/>
Stichting MS Research heeft als belangrijkste doel het stimuleren en 
financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte multiple sclerose bij 
volwassenen en kinderen. Daarnaast informeert zij een breed publiek over de 
wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van MS. Door de 
investering in onderzoek is de diagnose naar MS verbeterd, het verloop van de 
ziekte beter in kaart gebracht en is de behandeling en de kwaliteit van de zorg 
van mensen met MS vooruitgegaan.JPEG image

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Lokale ontstekingscellen kenmerken de late fase van multiple sclerose - Communicatie Herseninstituut