[PWC-MEDIA] Persbericht: Lancering interactieve 3D-leeromgeving over invasieve exoten

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Oct 2018 09:25:24 +0000

Gezamenlijk persbericht & uitnodiging

Lancering interactieve 3D-leeromgeving over invasieve exoten

24-10-2018 - Een primeur voor studenten van Helicon MBO Velp. Zij gaan vanaf 2 
november als eersten in Nederland aan de slag met de Leeromgeving Invasieve 
Exoten. Dit is een unieke combinatie van educatie, wetenschap, natuurbeheer en 
game technologie. Hiervoor werkten de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA), de Radboud Universiteit, NEC-E, adviesbureau Beleef & Weet, PWN 
Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland, het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOO-KNAW) en gameontwikkelaar iTZiT nauw samen.

[cid:image002.jpg@01D46B8B.381651C0]In de Leeromgeving Invasieve Exoten 
(LINVEXO) kunnen studenten MBO Groen en middelbare scholieren in een virtuele 
3D-omgeving kennismaken met invasieve exoten. Dat zijn uitheemse planten- en 
diersoorten die door toedoen van de mens in de Nederlandse natuur terecht zijn 
gekomen. De verspreiding en gevolgen hiervan komen uitvoerig aan bod, net als 
de mogelijkheden voor preventie en de stand van zaken in het wetenschappelijk 
onderzoek. Daarom is de samenwerking van veel verschillende organisaties zo 
belangrijk. "Het is inspirerend hoe we in dit project onze praktische ervaring 
in natuurbeheer hebben kunnen combineren met wetenschappelijke inzichten," 
aldus Joke Cuperus, CEO bij PWN.

De interactieve leeromgeving kan gebruikt worden bij klassikaal onderwijs maar 
ook bij groepsonderwijs en individuele leertrajecten. Er is gekozen voor 8 
soorten invasieve exoten die in verschillende biotopen leven (land- en 
waterplanten, en land- en waterdieren), zodat meerdere groenopleidingen deze 
leeromgeving kunnen gebruiken. Hierbij zijn nog 3 lessen 'Invasieve exoten in 
de klas' ontwikkeld: een basisles en twee verdiepingslessen over ecologie of 
over bestrijding en preventie. Samen met de docentenhandleiding en werkbladen 
kunnen deze lessen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. "Onze ecologische 
kennis delen is een van de kerntaken van ons onderzoeksinstituut. Des te mooier 
als we hiermee zo'n innovatief project kunnen voeden," stelt Louise Vet, 
directeur NIOO-KNAW. Er is gekozen voor gebruik van actieve werkvormen zoals 
mindmapping, expertgroepen en casussen.

[cid:image004.jpg@01D46B8B.381651C0]De NVWA heeft opdracht gegeven voor het 
ontwikkelen van LINVEXO en het lesmateriaal. "We willen graag dat studenten 
tijdens de opleiding kennis maken met invasieve exoten, zodat ze zich bewust 
worden van de risico's van deze soorten en daar in hun toekomstige werk 
rekening mee houden," zegt Jenneke Leferink, adviseur invasieve exoten bij de 
NVWA.

De leeromgeving is ontwikkeld door het Goudse iTZiT, experts in visuele 
communicatie, dat met nieuwe technologie een realistische 3D-omgeving maakte en 
deze heeft verrijkt met video's, illustraties en achtergrondinformatie. 
"Tijdens de testfase bleek al hoe impactvol deze innovatieve onderwijstool is 
bij het overbrengen en verwerken van kennis," zegt Annerie Rutenfrans van 
adviesbureau Beleef & Weet.

Noot voor de redactie:
meer informatie bij Annerie Rutenfrans, tel. 06 44 37 43 42, e-mail: 
beleefenweet@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:beleefenweet@xxxxxxxxxxxxxx>

De applicatie is te downloaden na registratie via 
www.linvexo.nl<http://www.linvexo.nl>

De feestelijke lancering van Linvexo vindt plaats op 2 november om 13:30 
(Helicon MBO Velp, Larensteinselaan 26B, 6882 CT Velp, lokaal C217). Aanmelden 
gewenst via emiel.kok@xxxxxxxx<mailto:emiel.kok@xxxxxxxx>

Illustraties zijn te downloaden via: 
https://nioo.knaw.nl/nl/news/lancering-interactieve-3d-leeromgeving-over-invasieve-exoten

***
Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Lancering interactieve 3D-leeromgeving over invasieve exoten - Rienks, Froukje